PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Kanunsuz grev sebebiyle sendikanın sorumluluğuav.fehiman
14-01-2008, 13:52:43
Müvekkiller kanunsuz grev yapmaları sonucu işten çıkarılmışlardır. Bu greve ön ayak olan ve prosedürleri tamamlayan, işçilerin bağlı bulunduğu sendikadır. İşe iade davası açılmış dava kaybedilmiş ve yargıtayda da onanmıştır. Şuan sendikanın düzenlediği ve yasaya uygun olmayan bu grev nedeniyle işçiler işsiz kalmış ve mağdur olmuşlardır. Bu mağduriyet sebebiyle sendikaya başvurabilmemiz,en azından kıdem ve ihbar tazminatı oranında tazminat davası açabilmemiz mümkün müdür?

gokselvarol
14-01-2008, 16:33:10
Kanımca, Sendikanın kanunsuz grev nedeniyle cezai sorumluluğu söz konusudur ve bu konu Cumhuriyet Savcılarının görev alanı içindedir. İşçilerin sendikanın aldığı kanunsuz greve uyma zorunluluğu yoktur, bu nedenle Sendikadan tazminat talebinde bulunabilmeleri mümkün görünmememektedir.

Harun Gür
14-01-2008, 22:23:35
Sn. gökselvarol'un belirttiği gibi, 2822 sayılı Kanun'un 45 ve 70. maddeleri uyarınca kanunsuz bir grevin kararını alan, teşvik eden, devamına zorlayan eğer işçi sendikası ise cezai sorumluluğu bulunmaktadır ancak bunun yanında, işverenin zararlarını tazmin etme zorunluluğu da bulunmaktadır.

Sorunuz gerçekten ilginç ve şimdiye kadar böyle bir girişim veya karar bilmemekle birlikte, her ne kadar işçilerin kanunsuz greve katılıp katılmamaları kendi iradelerine kalmış bir konuysa da, özellikle 2822/46. maddeye göre açılmış bir tespit davasında grevin kanunsuz olduğu yargı kararı ile tespit edilmiş ve bu grevi uygulamaya işçiler sendikaca zorlanmış iseler (ispatlanabilmesi şartıyla) Kanunda yer almasa da, işçilerin uğradıkları zararları sendikadan tazmin edebilmelerinin mümkün olacağını düşünüyorum.

Selamlar,

av.fehiman
15-01-2008, 13:26:48
sorumun cevabını buldum sanırım... 9. Hukuk Dairesinin 5.11.1985 tarihli, 1985 / 7134 E ve 1985 / 10615 K. sayılı ilamına atıf yaparak sorumluluğu anlatan bir makale okudum. Fakat 1985 tarihli bu karara ulaşamadım. Bu cevabi karar mevcut ise gönderebilirseniz çok sevinirim..

Harun Gür
15-01-2008, 16:01:35
Yargıtay'ın belirttiğiniz kararının özetinde;

“Grev prosedüründeki hata sonucu grevin yasa dışı sayılması üzerine işten çıkarılan işçi, uğradığı zarar dolayısıyla sendika aleyhine dava açabilecektir.” (Yargıtay 9.H.D T.5.11.1985. E.1985/7134 K. 1985 /10615)

denilmektedir. Kararın uzun metnine ulaşamadım.Sizin olayınız prosedürdeki hatanın da dışında, bile bile kanunsuz grev kararı almak ve teşvik etmek ise bu yolun önceki mesajımda da belirttiğim gibi açık olduğunu düşünüyorum.

Selamlar,