PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yeni TCK'da indirim icin dilekçeyi nasıl ve nereye?ahmetsalman
21-11-2004, 15:35:07
Bir arkadasım TCK 168/2'den 10 yıl ceza almıştı ve 3713 sayılı kanunun 5. maddesi gereğince 1/2 oranında ceza arttırımı ile cezası 15 yıla çıkartılmış, TCK 59/2 takdiren 1/6 oranında indirime gidilmiş ve cezası 12 yıl 6 ay olarak neticelenmiştir. Aslında 168/2 gibi bir durumu olmadıgı halde mahkeme sürecinde davalara katılmadıgından ve sonrasında da yargıtay sürecinde ciddi bir savunma yapılmadıgından kayıtsızlıgın cezası diyebilecegimiz haksız bir infaz kararı oldugundan 10/2003 ten beri cezaevinde yatmaktadır. Son durumda sizce yararlanabilecegi bir indirim söz konusumudur?

1 Nisan 2005'te yürürlüğe geçecek olan 5237 sayılı kanunun(Yeni TCK), 314. maddesi, 765(Eski TCK)'in 168. maddesinin yerine geçmektedir

(Eski TCK)Madde 168 - (Değişik: 21/1/1983 - 2787/11 md.)
(1) Her kim, 125, 131, 146, 147, 149 ve 156 ncı maddelerde yazılı cürümleri işlemek için silahlı cemiyet ve çete teşkil eder yahut böyle bir cemiyet ve çetede amirliği ve kumandayı ve hususi bir vazifeyi haiz olursa onbeş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasına mahküm olur.
(2) Cemiyet ve çetenin sair efradı on yıldan onbeş yıla kadar ağır hapisle cezalandırılır.

(Yeni TCK)MADDE 314. - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

Soru 1- Hüküm koyulurken önceki kanunda 168/2 fıkrasındaki "sair efradı" olmak kavramıyla ve "....cezaları tayin olunurken alt sınırdan ayrılmayı gerektirir herhangi bir neden görülmediğinden cezası alt sınırdan tayin olunmakla 10 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına" ifadesi kullanıldığına; ve yeni kanundaki 314. maddenin 2. fıkrasında "beş yıldan on yıla kadar" ifadesinin alt sınırı 5 yıl olduğundan cezada indirime gidilmesini gerektirmez mi?

Soru 2- Pişmanlık yasasından faydalanmak amacıyla dilekçesini vermis ve bayram oncesi günlerde ilk durusmasına katılmıstı. Hakim orgutu cokertmek amacıyla bilgi vermez ise pismanlık yasadından yararlanmasının mümkün olmadığını söyliyerek Nisan-2005 tarihine durusmayı ertelemistir. Bilmediği bilgileri veremediğinden gercekten pismanlık yasasından yararlanamayacak mı?

Soru 3- Yeni TCK'da indirim olacaksa, yada ihtimali varsa dilekçeyi nasıl yazıp ve nereye vereceğiz?