PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : TCK 168/2 yeni TCK 314/2 ise ceza indirimi olur mu?ahmetsalman
19-11-2004, 20:19:34
Eski ve Yeni TCK karsılastırmalı tablosunda 119. madde ile 179. madde arasındaki maddelerin karşılıklarını göremedim. Özellikle 168. maddenin yeni TCK daki karşılığını ceza evindeki bir arkadaşım için araştırıyorum. TCK 168/2'den 10 yıl ceza almıştı ve 3713 sayılı kanunun 5. maddesi gereğince 1/2 oranında ceza arttırımı ile cezası 15 yıla çıkartılmış, TCK 59/2 takdiren 1/6 oranında indirime gidilmiş ve cezası 12 yıl 6 ay olarak neticelenmiştir. Aslında 168/2 gibi bir durumu olmadıgı halde mahkeme sürecinde davalara katılmadıgından ve sonrasında da yargıtay sürecinde ciddi bir savunma yapılmadıgından kayıtsızlıgın cezası diyebilecegimiz haksız bir infaz kararı oldugundan 10/2003 ten beri cezaevinde yatmaktadır. Son durumda sizce yararlanabilecegi bir indirim söz konusumudur?

Av.Emrah Yavuzcan
19-11-2004, 21:28:56
765 sayılı kanunun yerine 1 Nisan 2005'te geçecek olan 5237 sayılı kanunun, 314. maddesi, 765'in 168. maddesinin yerine geçmektedir. Silahlı örgüt maddenin genel konusunu teşkil eder. Yararlanabileceğiniz bir indirim yok, etkin pişmanlık tek indirim sebebidir.

en iyiyi bulmak için çalışırken, iyiyi kaybetmeyin...

ahmetsalman
20-11-2004, 00:40:44
Sayın jawussjan

"1 Nisan 2005'te geçecek olan 5237 sayılı kanunun, 314. maddesi, 765'in 168. maddesinin yerine geçmektedir. " bilgisi icin oncelikle tesekkürler.

MADDE 314. - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

Soru 1- Hüküm koyulurken önceki kanunda 168/2 fıkrasındaki "sair efradı" olmak kavramıyla ve "....cezaları tayin olunurken alt sınırdan ayrılmayı gerektirir herhangi bir neden görülmediğinden cezası alt sınırdan tayin olunmakla 10 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına" ifadesi kullanıldığına; ve yeni kanundaki 314. maddenin 2. fıkrasında "beş yıldan on yıla kadar" ifadesinin alt sınırı 5 yıl olduğundan cezada indirime gidilmesini gerektirmez mi?

Soru 2- Pişmanlık yasasından faydalanmak amacıyla dilekçesini vermis ve bayram oncesi günlerde ilk durusmasına katılmıstı. Hakim orgutu cokertmek amacıyla bilgi vermez ise pismanlık yasadından yararlanmasının mümkün olmadığını söyliyerek Nisan-2005 tarihine durusmayı ertelemistir. Bilmediği bilgileri veremediğinden gercekten pismanlık yasadından yararlanamayacak mı?