PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : CMUK TasarısıSERAP ERAKALIN
10-11-2004, 19:33:12
[Tasarının 112. maddesinde atıf yapılan 119. maddede tutuklamayı gerektirebilecek suçlar şöyle sıralandı: "Soykırım, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işleme amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, silah kaçakçılığı, zimmet."]
-Bu suçlar dışındaki suçlar tutuklama gerektirmeyecekmi.
-Kesinlik varmı
-Bu suçlar dışında suçlardan yapılan tutuklamalar tasarı yasalaştıktan sonra kaldırılabilecekmi, kesinlik varmı
-Açıklama yapılabilirmi


NIKITA