PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimleri ProjesiAv.Dilek Kuzulu Yüksel
23-11-2007, 00:08:11
Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimleri Projesi


http://www.barobirlik.org.tr/ihep/resimler/trainng2.JPG

Projenin amacı
Türk adli sisteminin insan hakları ve temel özgürlükler çerçevesinde daha iyi işlemesini teşvik etme ana hedefi çerçevesinde projenin genel amacı, avukatların insan hakları kavramları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargı içtihatları hakkındaki bilgilerini arttırarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin mahkemelerde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.
Bu genel amaç altında projenin üç temel hedefi bulunmaktadır:
Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) alanında eğitilmelerine yönelik ulusal kapasiteyi güçlendirmek,
Türkiye’deki avukatların, Avrupa insan hakları standartlarını yurt çapında yayma ve bu standartları ulusal mahkemelerde ya da gerektiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) görülen dava ve hukuki süreçlerde kullanabilme kabiliyetini arttırmak ve
Hukuk alanında profesyonel olarak faaliyet gösteren kişilerin insan haklarıyla ilgili materyallere, özellikle yeni Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)’nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına atıfları da içeren açıklamalı Türkçe metnine erişimlerini kolaylaştırmak.Projenin hedef grubu
Projenin nihai lehdarları Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türk avukatlardır.
Projenin süresi
Projenin uygulama süresi imza tarihinden itibaren 24 ay olarak belirlenmiştir.
Projenin Temel faaliyetleri
Yukarıda belirtilen üç hedefe yönelik aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilecektir:
1. AİHM kararlarından örnekleri de içeren yeni Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) açıklamalı son halinin hazırlanması
Altı uzmandan oluşan bir komite, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararlarından örnekleri de içeren Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun son şeklini anlatan bir el kitabı hazırlayacaktır. AİHM kararlarından alıntıların Türkçe’ye çevirisi komite tarafından yapılacaktır. Proje kapsamında açıklamalı CMK metninden 20.000 adet basılacaktır. Çalışmanın 2008 yılı Nisan ayına kadar bitirilmesi öngörülmektedir.
2. Türkiye genelinde 10.500 avukatın eğitimi
1. Aşama: Eğitim verecek olan 100 avukatın eğitilmesi (Mayıs-Haziran 2007)
Proje kapsamında Türkiye genelinde 10.500 avukat, 100 eğitici-avukat tarafından eğitilecektir. Bu 100 avukatın eğitiminin içeriği ve eğitim materyallerinin hazırlanması TBB ve AK tarafından kararlaştırılacak, eğitim AK uzmanlarınca verilecektir. Söz konusu 100 avukatın çeşitli nedenlerle eğitim veremeyecek olması olasılığına karşı ilave 22 avukatın yedek güç olarak bu eğitimi alması planlanmıştır.
Eğiticilerin eğitimi, 25 avukatlık 4 ayrı grubun 5’er günlük “AİHS Eğitimi” ve 2’şer günlük “Yöntem Eğitimi” olarak tasarlanmıştır. AİHS Eğitiminin içeriği, öncelikleri ve planlaması TBB ve AK tarafından kararlaştırılacak, Yöntem Eğitiminde ise AİHS ve AİHM davalarıyla ilgili usul ve esaslarının nasıl öğretilebileceğine dair yöntemler -kendi eğitim seminerlerinde kullanmak üzere- eğitici avukatlara aktarılacaktır.
Projenin eğiticilerin eğitimi faaliyetinin Mayıs 2007 içinde başlaması ve Temmuz 2007 içinde de bitirilmesi hedeflenmektedir.
2. Aşama: 10.500 avukatın bölgesel eğitim seminerlerinde eğitilmesi
Bu aşamada, Türkiye genelinde 10.500 avukata bir önceki aşamada eğitilmiş olan 100 avukat tarafından birer günlük seminerlerde eğitim verilecektir. İkişer eğiticiden oluşan toplam 50 ekip oluşturularak her birinde ortalama 35 avukatın eğitileceği 300 adet seminer düzenlenecektir. Her ekip, en az 6 adet seminerde eğiticilik yaparak ortalama 210 avukatı eğitmiş olacaktır. Bu aşamadaki eğitim seminerleri baroların avukat sayılarına oranlanarak mümkün olduğunca her ilde düzenlenecektir. Kasım 2008 sonuna kadar tüm eğitimlerin tamamlanması planlanmıştır.
Uygulamaların değerlendirme aşamasında, AK uzmanları da 10 adet semineri izleyerek eğitimlerin içeriği ve yöntemleriyle ilgili Proje Yürütme Birimi ve Proje Yönetim Komitesine rapor verecektir. Proje destek personeli de uygulamalarda yerel barolara yardımcı olmak üzere bazı seminerlere katılacaklardır. Ayrıca her seminer sonunda katılımcılara verilecek anketlerle sürekli geribildirim sağlanarak seminerin içeriğinin avukatların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi sağlanabilecektir.
Avukatların katılımı
İllerde düzenlenecek birer günlük eğitim seminerleri tüm avukatların katılımına açıktır. Bu seminerlerin planlaması henüz tamamlanmamış olup ilinizde düzenlenecek seminerlerin yeri, tarihi ve diğer bilgileri ilerleyen günlerde projenin Internet sitesinden (www.barobirlik.org.tr/ihep (http://www.barobirlik.org.tr/ihep)) veya baronuzdan öğrenebilirsiniz.www.barobirlik.org.tr (http://www.barobirlik.org.tr)

Yusuf Aydın Şahin
23-11-2007, 00:14:57
Muhteşem bir link daha. Ben bu AİHM yargı hukuku dersini geçersem eğer tamamen senin sayende Dilek ablacığım. Çok teşekkürler....

Av.Dilek Kuzulu Yüksel
23-11-2007, 00:18:23
:) O halde sana bir müjde daha, önümüzdeki pazar günü bu seminere katılıyorum, öğrendiklerimi seninle paylaşırım, dersine daha fazla katkısı olur. (Tabi seminer umduğum gibi geçerse...)

Yusuf Aydın Şahin
23-11-2007, 00:25:27
:) O halde sana bir müjde daha, önümüzdeki pazar günü bu seminere katılıyorum, öğrendiklerimi seninle paylaşırım, dersine daha fazla katkısı olur. (Tabi seminer umduğum gibi geçerse...)

İşte buna içilir diyecem olmayacak :p
Şimdi inşallah çok iyi geçer diyeceğim çıkarcı olmuş gibi gözükeceğim ama umarım dilediğin gibi geçer ve sana faydası olur. Ehh biz de nasipleniriz inşallah. :)

Av.Dilek Kuzulu Yüksel
23-11-2007, 00:27:41
Olur olurrrrr, içilir... ;):)

Av.Dilek Kuzulu Yüksel
29-11-2007, 16:11:52
Maalesef seminere rahatsızlığım nedeniyle gidemedim ama katılan arkadaşlarımdan edindiğim bilgilere göre http://www.barobirlik.org.tr/ihep/ linkinde yer alan konulardan çok da farklı değilmiş anlatılanlar. İlgilenenler için; linkte sağ taraftaki menüden ilgili bilgi ve belgelere ulaşılabiliyor...

Yusuf Aydın Şahin
29-11-2007, 16:23:29
Maalesef seminere rahatsızlığım nedeniyle gidemedim ama katılan arkadaşlarımdan edindiğim bilgilere göre http://www.barobirlik.org.tr/ihep/ linkinde yer alan konulardan çok da farklı değilmiş anlatılanlar. İlgilenenler için; linkte sağ taraftaki menüden ilgili bilgi ve belgelere ulaşılabiliyor...

Çok teşekkür ederim ablacım... Sayende bir dersi geçtim sayıyorum :p

Av.Selin Çam
24-05-2008, 18:38:26
Bugün ben katıldım bu seminere.Yaklaşık 10 saat sürdü.Katılımcılardan birinin çıkışta hayli ilginç bir değerlendirmesi oldu.
''Bu devletin sırasında okudum,ekmeğini yedim ve sonra tutup devlete AİHM 'de dava açmak bana ters geliyor.''