PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Cezanın infazı hakkındayagmur cansu
03-11-2004, 22:35:42
Merhabalar,
Kardesım 450/4 den yargılandı ve 59/1 uygulanmak kaydıyla muebbet agır hapıs cezasına mahkum oldu. Kendısı 4616 nolu yasadan yararlanmakta ve lehınde muhalefet serhı bulunmaktadır , dosyası yargıtayda... Ogrenmek ıstedıgım yenı TCK ıle 62 madde kapsamında tahlıyesı mumkunmudur ve tahlıye dılekcesını ınfaz savcılıgına vermesı uygunmudur ? Lutfen bu konuda bılgılendırırsenız mınnettar olurum, cunku 22 aydır tutuklu ve aılece perısanız.
Ilgınız ve cevaplarınız ıcın sımdıden tesekkur ederım.
Sevgı ve saygıyla,

Yamur Cansu

idealist
04-11-2004, 15:21:56
Sayın yağmur cansu,kardeşiniz müebbet hapis cezasına çarptırıldığına ve suçu da 23 nisan 1999 dan önce (4616 dan faydalanması yönünde lehine şerh düşülmüş olduğuna göre) işlemiş olduğuna göre cezasından 10 yıl indirim yapılır.Ancak yeni TCK madde 62 ye göre ise müebbet hapse mahkum edilenlerin cezasının lehine hafifletici sebeplerin olması halinde 25 yıla indirileceği belirtilmiş.Bu durumda bile kardeşinizin 15 yıl hapis cezası kalmış oluyor.Bu ceza infaz edilerek serbest kalabilir.Yani 22 aylık bir süreyle kurtulması zor.Saygılarımla..

Raskolnikov

Benna
09-11-2004, 20:54:42
CD 01, E: 2002/001241, K: 2002/001361, Tarih: 12.04.2002

TCK. 17. maddesi uyarınca müebbet ağır hapis cezasının 36 yıl olarak kabulü ile 4616 sayılı kanunda öngörülen 10 yıllık indirimin bu miktar üzerinden yapılıp, kalan cezanın tabi olduğu infaz hükümlerine göre yerine getirilmesi gerektiği gözetilmeden hüküm kurulması hatalıdır.

Şeklinde karar mevcuttur. Ancak Anayasa Mahkemesinin kararları da dikkate alınarak verilen bir sonraki karar ;CD 01, E: 2003/000476, K: 2003/000125, Tarih: 25.02.2003
1) 4616 sayılı Kanunun bazı hükümleriyle 4758 sayılı Kanunun bütünü Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ise de, TC. Anayasasının 153. maddesi uyarınca, anılan Kanun hükümleri yürürlükte kaldığı süre itibariyle hükümlüler lehine kazanılmış hak oluşturur.

2) Altı ay geceli gündüzlü hücre tecrit ve müebbet ağır hapse hükümlü sanığın 4616 sayılı Kanun kapsamındaki cezasının infazında, 647 sayılı Kanunun 19/1 maddesi uyarınca çekmesi gereken 20 yıllık süre esas alınıp aynı Kanunun 2. maddesindeki indirimden istifadesiyle bulunacak cezadan 10 yıl indirim yapıldıktan sonra kalan sürenin infazı gerekir.

Buradan 647 sayılı yasaya baktığımız zaman karşımıza "Madde 19 - (Değişik madde: 03/05/1973 - 1712/1 md.)(*) (Değişik fıkra: 11/03/1986 - 3267/1 md.)(**) Ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 25 yıllarını; müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 20 yıllarını; diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkum edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 1/2’ni; çekmiş olup da Tüzüğe göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulundukları takdirde, talepleri olmasa dahi şahsi şartla salıverilirler.(***)"

çıkmaktadır. bu nedenle açıkça belirtmek gerekirse abiniz eğer 4616 Sayılı af kanunundan yaralanır durumda ise ikinci karar uyarınca kardesiniz yaklaşık iki buçuk yıl daha yattıktan sonra çıkacaktır. ama şunu belirteyim dosyadan söylediğinizden farklı bişey çıkarsa bilemem bunu bir hukukçuyla konusunuz derim.
saygılar

yagmur cansu
12-11-2004, 00:12:28
Sayın BENNA,
Öncelikle yanıtınız ve yardımınız için müteşekkirim. Öğrenmek istediğim bir diğer konu da , bu davamızla ilgili yeni TCK ile gündeme gelen 62 ve 63. madde ile ceza indirimi söz konusu olacakmıdır ? Buna göre infaz ertelenebilir mi?

Sevgi ve saygıyla,

Yagmur Cansu

Benna
12-11-2004, 18:15:07
Sayın yagmur cansu;
öncelikle Yeni Türk Ceza Kanunu' nun şu an yürürlükte olan takdiri indirim nedenleri maddelerini karşılastırma yaptığımızda yeni kanun daha lehe hüküm içermektedir. yürürlükteki kanun 1/6 indirim der iken yeni kanun 1/5 demektedir. bu nedenle bu halden yararlanmıssa kisi bu maddenin uygulanması istenebilir. bu madde uygulanmamıs ise, kanunun ikinci fıkrası yeni bir düzenleme içermektedir. bu nedenle buradaki durum nedeniyle uygulama ihtimalinden bahisle bu açıdan yeniden yargılama istenebilir kanaatini tasımaktayım.
saygılar