PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Aile İçi Yüz BenzerliğiAv.Duygu Tekay
05-11-2007, 15:04:15
AİLE İÇİ YÜZ BENZERLİĞİ
FACIAL SIMILARITY AMONG FAMILY MEMBERS

Özge ÜNLÜTÜRK, M. Y. İŞCAN

Adli Bilimler Dergisi /Turkish Journal of Forensic Sciences; (6):35-42, 2007İnsan yüzü karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşık yapı tüm dış uyaranlara karşı duygusunu ifade edebilir ve dışarıdan gözlemlerle bu ifadelerin ne anlama geldiği anlaşılabilir. Ayrıca yüz görünüşlerinde genetiğin izleri vardır. Yüz konusunda çalışan pek çok alan hâlâ emekleme aşamasındadır. Özellikle de kalıtımın rolü üzerine yapılacak araştırmalara büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı; aile içindeki yüzlerde genetik benzerlikleri ve varyasyonu tespit etmektir. Materyaller ego olarak adlandırılan bir kadın ve onun yakın akrabalarının fotoğraflarından oluşmaktadır. Her birey farklı yaşlarda çekilmiş en az 3 fotoğrafla temsil edilmiştir. İmajlar yüz şekillerinin standart antrosposkopik formu kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda görülmektedir ki, bireyler içinde ve arasındaki benzerlikler, değerlendirmeye alınan 7 karakterde (yüz şekli, göz ve çene formu, göz şekli, dudak kalınlığı, burun şekli ve kulak lobu eklentisi) gözlemlenebilmiştir. Yüz, çene ve burun şekillerinin, egonun özellikle anne tarafı akrabalarında en benzer karakterler olduğu görülmektedir. Her ne kadar benzerlikler anne tarafında daha dikkat çekici olsa da, aynıları baba tarafındaki ilişkilerde de görülmektedir. Bu başlangıç analizi, yüz şekillerinin kompleks olduğunu ve akrabalar arasında kalıtımsal yönlerin bulunduğunu ileri sürmektedir. Sonuç olarak, sadece yüz şekillerine ilişkin açık tanımlamaları değil, aynı zamanda fotografik teknikleri de göz önünde bulunduran gelişmiş bir metodolojiye ihtiyaç vardır.

Alıntıdır.
http://www.turkforensic.com/