PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Miras hissesinin devri, alınamayan bedelmeas
13-10-2004, 21:32:56
Mirasbırakanın terekesinde mevcut olan evde mirasçılar iştirak halinde maliktirler.Mirasçılardan biri bu evde ikamet etmektedir.3 mirasçı evdeki miras hisselerini evde oturan mirasçıya yazılı bir anlaşma ile devrederler.Karşılığında bir miktar para alırlar.Para almayan mirasçı ne yapabilir?İstendiğin halde veriyor?Ne davası açmalı?

Av.Ragıp Atay
14-10-2004, 11:44:10
sayın meas, anladığım kadarıyla, para almayan mirasçı da, miras hisse devir sözleşmesini imzalamış. Büyük olasılıkla, sözleşmede bir bedel yoktur veya ödendiği yazılıdır. Bu dudrumda, yapılabilecek bir şey yok.
Eğer, miras hissesini devretmemişse, ecrimisil talep edebilir ve paydaşlığın giderilmesi davası açabilir

meas
14-10-2004, 20:19:34
Para almayan mirasçı miras hisse devir sözleşmesini imzalamamış.O da bir miktar bedel talep etmiş ancak evde ikamet eden mirasçı bedel vermek istememiş.Şimdi dava açmak istiyor.Yaptığım araştırmalar doğrultusunda diğer mirasçılarla evde ikamet eden mirasçı arasında yapılan adi yazılı anlaşmalar geçerli ve bu ev üzerindeki iştirak halinde mülkiyeti etkilemiyor.Veraset ilamı ve tapuyla yani tapunun kimin üzerine kayıtlı olduğunu gösteren belge ile paydaşlığın giderilmesi davası açacak öyleyse?Yalnız anlamadığım bir konu var.Paydaşlığın giderilmesi için bütün mirasçıların icazetine ihtiyacımız yokmu?Miras hisselerinin devredildiğine dair yazılı anlaşmayı imzalayan mirasçılar iştirak halinde mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi için icazet vermezler ki.MK m 644 den bunu çıkarıyorum .Ve yargıtayın bu yönde pek çok kararı var.Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum..

Av.Ragıp Atay
14-10-2004, 20:41:44
paydaşlığın giderilmesi ya da izale-i şuyu davası, paydaşlar arasında anlaşma olmadığı takdirde açılır. Eğer taksim mümkün değlse, mal satılır ve para paydaşlara dağıtılır. Bu nedenlemuvafakat aramanız teknik olarak mümkün değil. Açılacak davada da diğer mirasçılar hasım gösterilecek.
Daha önce de belirttiğim gibi, evde oturan mirasçıdan ecrimisil talep edebilirsiniz

gencodiz
27-07-2006, 12:54:02
evet. değerli meslektaşın verdiği bilgiler doğrudur. Fakat bir şey de ben eklemek istiyorum. evde bir suredir oturan kişiye yoneltilecek ecri misilde 5 yıllık zamanaşımı hesaba katılır. yani dava tarihinden 5 yıl onceki sure için bedel talep edebilirsiniz.

Engin_Er
30-07-2006, 09:29:56
Sayın Av.Ragıp ATAY;
evde mirascıların kendi aralarında yaptıkları ve iki şahit huzurunda imzaladıkları sözleşmeler geçerlimidir ve sözleşmede şu kadar miktarda para aldım diye yazılmasında fayda varmıdır ve miras bırakan anne ve baba öldükten sonra evde 10 yıldır oturan mirascılardan birisinin ne gibi hakları vardır (tüm vergileri bu mirascı adına olup ödenmektedir ve evin tamir tadilat gibi işleride evde oturan mirascı tarafından karşılanmakta olup tüm giderler için fatura alınmaktadır.)