PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Otomobil Satış Davasıhagseren
12-10-2004, 12:02:42
Temmuz 2004 de kartal oto sanayi sitesinde bulununan asya otomotiv tamir servisinden Ford Fiesta model araba aldım.
Ancak aracın parasını vermeme rağmen satışını bir türlü üzerime alamadım. Daha sonra aracı bana satan kişi ortağı olduğunu söylediği asya otomotivi devrederek kayıplara karıştı. Şahısa ulaşamayınca ben de aracın ruhsat sahibini buldum.
Ruhsat sahibi 4 sene önce aracı bir arkadaşına sattığını ve aracın hala kendi üzerine olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak muhattabının da sattığı arkadaş olduğunu söyledi. O arkadaşı bulduğumda o da akrabasına sattığını söyledi.
O akrabasını da arayıp buldum. O kişiyle yaptığım görüşme sonucunda bana aracı satan kişi aracın 3.000.000.000 Tl sini verip geri kalan 6.000.000.000 tl sini vermediğini o yüzden de aracın satışını verdirmeyeceğini hatta çalıntı ihbarı ya da haciz çıkartacağını söyledi.
Bu durum karşısında aracı satın aldığım kişinin ev telefonunu arayıp bilgi almaya çalışsam da bir türlü kendisine ulaşamadım. En son duyduğum aracı bana satan şahsın polis tarafından gözaltına alındığı ve hapse konulduğudur.
Aracı elimden alırlar korkusu ile savcılığa gidip yasal işlem başlatamıyorum ve aracı da kullanamıyorum. Ayrıca elimde şu anda hapiste olduğunu öğrendiğim ve benim aracı satın aldığım kişinin araç bedeli kadar senedi mevcut.
Ne yapmam gerekiyor.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Av.Tayfun Eyilik
12-10-2004, 15:37:39
size ilk tavsiyem bir avukat bulmanızdır. Sorunuzun çözümü yakın ilgi ve takip gerektirir. sırayla konuşmak gerekirse aracın parasını ödediğinizde noter satış işlemini gerçekleştirmeliydiniz.

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2918 - 13.10.1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Temmuz 1997 - Sayı: 23053 (1. Mükerrer)
İKİNCİ BÖLÜM

Tescile Dair Diğer İşlemler

Satış ve Devirler

Madde 36- Araçların satış ve devirlerinde aşağıda gösterilen esas ve usuller uygulanır.

Satış ve devirlerin noterlerce yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Resmi araçlar hariç, trafik tescil şubelerine tescilli araçların satış ve devirlerinin araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak, noterlerce düzenlenen senetle yapılması mecburidir. Satış işleminden önce aracın motorlu taşıtlar vergisinin ödendiğine dair belgenin ibraz edilmesi zorunludur.

Noterlerce yapılan satış ve devirlerde;

a) Tescil belgesi esas alınarak yapılan satış ve devirlerde tescil belgesinin ilgili bölümüne, satış ve devir tarihi yazılarak tasdik edilir.

b) Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noterler tarafından siciline işlenmek üzere, işlemin tekamülünü müteakip en geç 15 iş günü içinde ilgili tescil kuruluşuna bildirilir.

Bu bildirme, tanzim edilen senedin bir örneğinin aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna gönderilmek suretiyle yapılır.

Gönderme işlemi Posta İşletmesi kanalı ile yapılabileceği gibi, doğrudan tescil kuruluşuna iletilmek suretiyle de yapılabilir.

Noterler tarafından gönderilen bu belgeler aracın tescil dosyasına konulur.

c) Tescili silinmiş olan veya tescil edilmediğinden tescil belgesi bulunmayan araçların satış ve devirleri de sahiplik belgeleri esas alınarak noterlerce yapılır ve ayrıca satış işlemi sahiplik belgesine tarih konulup yazılarak tasdik edilir.

Bu satışlar hakkında tescil kuruluşuna bilgi verilmez.

Araç satın alanlar, satın alacakları aracın satışına dair hukuki bir ilişiğinin mevcut olup olmadığını bir dilekçe ile ilgili tescil kuruluşundan öğrenebilirler.

Satış ve Devirlerde Araçların Tescil İşlemleri

Madde 37- Aynı ilde sadece tescil belgesi istenmesi halinde;

1) Müşterek hükümler uygulanır.

2) Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını 1 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

3) Tescil için gerekli olan harç pulu müracaat formunun tescil kuruluşunda kalacak olan nüshasına yapıştırılır veya belirlenen harç miktarının ödendiğini gösteren makbuz tescili yapan kuruluşca tescil dosyasında muhafaza edilir, araç tescil defterinin ilgili bölümüne sahip değişikliği işlenerek, yeni sahibi adına tescili yapılır.

4) Müracaat sırasında noterlerce verilmiş satış veya devir senedi ibraz edilir.

5) Devirlerde, aracın yeni sahibinin, tescil ve trafik belgesinin bir arada istenmesi halinde; daha önce düzenlenerek bir önceki araç sahibine verilmiş olan trafik belgesi ile tescil plakaları yeni sahip adına devredilir.

6) Yeni tescil işlemleri tamamlanmış olan araçlara tescil birimlerince verilmiş trafik belgeleri, her devir işleminde yeniden tanzim edilmeyip eski sahipten yeni sahibe devredilir.

7) Devirlerdeki tescil işlemi sırasında araç sahiplerine, tescil kuruluşunca tahsis edilmiş tescil plakaları değiştirilmez, yeni sahiplerine devredilir.

8) Satış ve devirlerde de yeni sahibi tarafından sadece tescil belgesi istenmesi halinde, araca ait trafik belgesi ve tescil plakası alınarak iptal edilir.

9) Varsa araca ait sefer görev emri pusulası yeni sahibine tebliğ edilir.Sicilde aracın maliki olarak görünen kişide belirgin bir risk altındadır. Aracın vergi benzeri borçlarından sorumlu olduğu gibi her hangi bir kaza durumunda mala ve cana gelen zarardan aracın işleteni gibi sorumlu olabilir. Burada en iyi olasalık aracın sicildeki sahibi ile anlaşarak aracı üzerine kaydettirmeniz.
Sonuç olarak aracı sattığı kişi siz olmadığınız için Ancak anlaşılan buna yanaşmayacaktır.


"Şahısa ulaşamayınca ben de aracın ruhsat sahibini buldum.
Ruhsat sahibi 4 sene önce aracı bir arkadaşına sattığını ve aracın hala kendi üzerine olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak muhattabının da sattığı arkadaş olduğunu söyledi. O arkadaşı bulduğumda o da akrabasına sattığını söyledi.
O akrabasını da arayıp buldum. O kişiyle yaptığım görüşme sonucunda bana aracı satan kişi aracın 3.000.000.000 Tl sini verip geri kalan 6.000.000.000 tl sini vermediğini o yüzden de aracın satışını verdirmeyeceğini hatta çalıntı ihbarı ya da haciz çıkartacağını söyledi."

bu kişi aracın sahibi değilse hırsızlık ihbarında nasıl bulunacak, ayrıca yapılan iş hırsızlık değil ki muhtemelen araç bir vekaletname ile kullanılıyordur.

tescil işlemi yapılmadığı için malı iade ederek ödediğiniz bedeli geri almak hakkına sahipsiniz. DAva açabilirsiniz. Ancak davayı kazansınız bile pratik olarak hakkınıza bil fiil kavuşabilmeniz için icra edilebilir bir karar olması gerekirörneğin alacağınızı almanız için borçlunun paraya çevrilebilir malı olması gerekir.

Araç bir suçta kullanılmışsa müsadere edilir. Aracı zilliyetliğinizde tutmanızı gerektiren bir sebep yok ise korkunuzda haklısınız.

Tüm bu karmaşık durumlardan sonra sizini için ilk tavsiyeme dönmeme izin verin BİR AVUKAT TUTUN !

zaman insanları değil armutları olgunlaştırır.