PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Anayasa Mahkemesi Kararı Yorumugranzat
27-06-2007, 14:30:31
Değerli hukuk insanları,

Açıkçası öncelikle sizin karşınızda eğitim anlamında hukuk ile alakam olmadığı için üzgünüm. Bir konuda size bilgi danışmak ve sizden yardım almak istiyorum.

Bilginiz vardır, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Anayasa Mahkemesi'nin, ''Cumhurbaşkanı seçiminin birinci ve ikinci turunda toplantı yeter sayısının 367 olması gerektiği'' yönündeki kararının gerekçesini değerlendirirken, ''Anayasanın omurgası kırılmıştır. Hukuk patlatılmıştır, demokrasi çatlatılmıştır. Bu karar çok ağır bir karardır'' dedi.

Bir vatandaş olarak, içinde yaşadığımız "Hukuk Devleti"nin bir bireyi olarak böyle bir açıklamayı çok talihsiz bulmanın ötesinde, Milletvekillerinin, Meclis'te yemin ederken “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” diyorlar. Bu durumda Burhan Kuzu, koyu ve italik yazdığım yerleri çiğnemiş olmuyor mu? Bu yemin Anayasa'mızda geçtiğine göre, anayasal bir suç işlemiş olmuyor mu? Böyle bir durumda zannedersem Milletvekili olduğu için herhangi bir dava açılamamaktadır. Ancak bu kadar çaresiz olmamalıyız değil mi? Yargıyla kavga etmenin kimseye yarar getirmediğini bildiğimiz halde, benzer durumlarda aramızdan meslektaşlarınızın cinayetine kadar uzanan vakalara vardığı halde neden hala hukuk ile kavga ediliyor? Buna karşı hiç bir şey yapamaz mıyız?

Saygılarımla...

semyy
27-06-2007, 17:05:15
sayın granzat;
biri hukukun boş gördüğü yanlarını mantıksızlığa varacak derecede kendi lehine kullanır, biri verilen kararları en ağır hitamlarla eleştirir, biri......vs. bu birilerinin önün nasıl mı keseriz. bence bütün kanunları en kazuistik şekilde düzenleyerek. çünkü kanundan çok ideolojiler konuşur olmaya başladı.
yukarıdaki ifade ise; belirttiğiniz gibi hukukun üstünlüğüne aykırı olduğunu kimse inkar edemez. ama sadece birtanesine yer vermeniz beni üzdü..
saygılarımla.

Cemaldemirci
27-06-2007, 18:36:13
sn.granzat,HUKUK YA VARDIR, YADA YOTUR;
VARSA HERKESE UYGULANIR,YOKSA HİÇKİMSEYE UYGULANMAZ!!!

Harun Gür
27-06-2007, 18:47:16
Gerekçeyi de görelim diyordu birileri ve bıyık altından gülüyordu. Al sana gerekçe...

Bu forum "Diğer Hukuki Sorular" forumu... Gerekçeye hukuksal yorum yapacaksak/yapabileceksek yapalım. Yapamıyorsak eleştirilerimizi kahve ağzı düzeyinden kurtaralım.

Sn. granzat,

Gerekçeye getirilen eleştiri karşısında, hukukçu ile gugukçu farkı anlaşılmıştır. Fazla yoruma gerek yok. Ancak bu tarz aşındırmalar yaşanmaya devam ederse, korkarım bir gün hukuka ihtiyaç duyacak yorum sahipleri de bu aşındırmadan en fazla zararı görecek kişiler olacaktır.

Selamlar,

granzat
28-06-2007, 08:20:39
yukarıdaki ifade ise; belirttiğiniz gibi hukukun üstünlüğüne aykırı olduğunu kimse inkar edemez. ama sadece birtanesine yer vermeniz beni üzdü..
saygılarımla.

Tekrar merhaba,

Aslını isterseniz, sizinde belirttiğiniz gibi bir çok benzer yorum mevcut. Hatta şu aşağıda kopyaladığım haber metnine bakınız;

367 gerekçesine en sert tepki kurum içinden Haşim Kılıç'tan geldi
Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 367 kararının gerekçesi, Yüksek Mahkeme'de karar aşamasında yaşanan tartışmaları gözler önüne serdi. Tülay Tuğcu'nun emekli olması üzerine Başkanlık görevini vekaleten yürüten Haşim Kılıç, Çankaya seçimlerinde 367 şartının olmadığını savunduğu karşı oy gerekçesinde, 367 şartı arayan Yüksek Mahkeme'nin diğer üyelerinin, "Verdikleri kararla, Anayasa'yı yorum yoluyla dolaylı yoldan değiştirdiklerini" ileri sürdü.

Tabirimi maruz görün ama kurum içinden böyle bir açıklama gelmesi, daha doğrusu bu yönde bir açıklama gelmesi beni hayretler içinde bıraktı. Ama hatırlatmak istediğim bir konu, Haşim Kılıç ve Sacit Adalı, daha önce Refah Partisinin Kapatılması davasında yine red oyu vermiş olmasıdır.

Aşağıda gerekçeli karardan bazı bölümler vardır. Metnin orijinali için http://www.belgenet.com/dava/rpdava_g11.html adresine bakabilirsiniz.

REFAH PARTİSİ DAVASI

Anayasa Mahkemesi'nin Gerekçeli Kararı

VII- ANAYASA'YA AYKIRILIK SORUNU
A- 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. Maddesinin (b) Bendi

Davalı Parti savunmalarında, 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 101. maddesinin (b) bendinin bu davada uygulanamayacağını ve ihmal edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 24.4.1983 gününde yürürlüğe girmiştir. 101. maddenin (b) bendinde yürürlüğe girdikten sonra hiç bir değişiklik yapılmamıştır. Madde, Anayasa'nın geçici 15. maddesinin kapsamı içindedir. Bu nedenle, Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülemeyeceği gibi, ihmal edilmesi de olanaksız olduğundan davalı Parti'nin ileri sürdüğü aykırılık savı ciddi görü(memiştir.

Güven DİNÇER, Lütfı F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU bu görüşe katılmamışlardır.

B- 2820 Sayılı Yasa'nın 103. maddesinin ikinci fıkrası

Ahmet N. SEZER, Güven DİNÇER, Selçuk TÜZÜN, Samia AKBULUT, Haşim Kılıç, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit Adalı, Ali HÜNER, Lütfı F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU'ndan oluşan Anayasa Mahkemesi, siyasi parti kapatılması davasına bakan mahkeme sıfatıyla 8.1.1998 gününde, bakılmakta olan davada uygulanacak olan 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun, 3270 sayılı Yasa ile değişik 103. maddesinin ikinci fıkrasını, Anayasa'nın 69. maddesine aykırı gördüğünden, öncelikle bekletici sorun olarak bu konuda Anayasa'nın 152. maddesi ve 2949 sayılı Yasa'nın 28. maddesi uyarınca bir karar verilmek üzere davanın geri bırakılmasına Haşim Kılıç'ın karşıoyu ve oyçokluğuyla karar vermiş; 9.1.1998 günlü, E:1998/2, K:1.998/1 sayılı kararı ile de, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 28.3.1986 günlü, 3270 sayılı Yasa ile değiştirilerek Anayasa'nın geçici 15. maddesi kapsamından çıkan 103. maddesinin ikinci fıkrasını iptal etmiştir.

Açıklanan nedenlerle, Parti Genel Başkanı'nın bu davranışlarının lâiklik ilkesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Haşim Kılıç ve Sacit Adalı bu görüşe katılmamışlardır.

Milli Nizam Partisi'nden beri devam eden ve yinelenen bu düşünce ve konuşmaların lâiklik ilkesine açık aykırılık oluşturduğu tartışmasızdır.

Haşim Kılıç ve Sacit Adalı bu görüşe katılmamışlardır.

dayalı devlet düzeni özlemini yansıtan bu konuşma, Parti'nin genel eğilimini ve kararlılığını göstermektedir.

Haşim Kılıç ve Sacit Adalı bu görüşe katılmamıştır.

Parti Genel Başkanının, partilerinin dini görüntü ve anlayışa lâik devlet düzenini oluşturan kurallardan daha üstün bir yer verdiğini gösteren, açıkça siyasi çıkar ve nüfuz sağlamaya yönelik olduğu anlaşılan bu davranışının lâiklik ilkesine aykırılık oluşturduğunda duraksamaya yer yoktur.

Haşim Kılıç ve Sacit Adalı bu görüşe katılmamışlardır.

Konuşmada, hak nizamının kurulması için yaptığı çağrı ile şeriata dayalı devlet düzeni amaçlandığı sonucuna varılmıştır. Bu söylem ve amacın lâiklik karşıtı olduğu açıktır.

Haşim Kılıç ve Sacit Adalı bu görüşe katılmamıştır.

Şükrü Karatepe bu konuşmasında, müslümanların içlerindeki kini ve nefreti eksik etmemelerini isteyerek, halkı lâik düzene karşı olmaya çağırmıştır.

Haşim Kılıç, sanığın eyleminin TCK'nun 312. maddesindeki suçu oluşturduğu görüşüyle bu gerekçeye katılmamıştır

...Bu nedenlerle, Şevket Kazan'ın eylemi lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı görülmüştür.

Samia AKBULUT, Haşim Kılıç ve Sacit Adalı bu gürüşe katılmamıştır.

ve bunun gibi daha bir çok ayrıntı..

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ'NE İHTAR...
Anayasa Mahkemesi Gerekçeli Kararı...

Erdoğan ile ilgili karar, 5'e karşı 6 oyla alındı. Başkan Mustafa Bumin, Başkanvekili Haşim Kılıç ve üyeler Yalçın Acargün, Sacit Adalı ve Rüştü Sönmez, "ihtar" verilmesine karşı çıktılar.

Açıklanan nedenlerle, Fazilet Partisi'nin kapatılan Refah Partisi'nin başka bir adla kurulmuş devamı niteliğinde olduğuna ilişkin kapatılma isteminin reddi gerekir.

Haşim Kılıç ve Sacit Adalı bu sonuca değişik gerekçe ile katılmışlardır.

B-1- Laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri nedeniyle anayasanın 68. ve 69., 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun değişik 101. maddesinin (b) bendi ve 103. maddesi gereğince FP'nin temelli kapatılmasına Haşim Kılıç, Samia Akbulut, Sacit Adalı'nın karşı oyları ve oyçokluğuyla,


Her paragraf farklı davalardandır. Açıkçası, hukukun üstünlüğünü kabul etmiş bir birey olarak, Anayasa Mahkemesi gibi yüce bir mevkide bulunan bir üyeyi eleştirecek ne bilgim ne de yetkim olmamasına rağmen benzer yönde kullanılan bu kadar çok oyun özellikle iki kişi üzerinde yoğunlaşması, Yüce Mahkemeye duyulan güven konusunda soru işareti oluşturmasa da, üyelerinin düşüncelerinin arkasındaki nedenlerin belirli bir temele dayanıp dayanmadığı hakkında şüpheler uyandırmıştır.

Toparlayacak olursak, Türkiye'de demokratik gelişim açısından eleştiri kabul edilmesi gereken bir olgu olmakla birlikte, demokrasinin en temel unsuru olarak gördüğüm Bağımsız Mahkemelerin kararları ile ilgili düşünceler açıklanırken çok daha dikkatli olunması gerektiği kanaatindeyim. Daha önce de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin kararını "demokrasiye sıkılmış bir kurşun" olarak nitelendirmişti ve eklemişti ''Bu, demokrasiye sıkılmış bir kurşundur. Bu, halkın çoğunluğunu teslim ettiği iradeyi, azınlığın iradesine mahkum etmektir. Hükümetin en üst kademesindeki kişi olan birinin üslubu konusunda zaten yeterince tartışma varken bir de yargıyla kavga edercesine bu tür beyanat verilmesi son derece yanlış olduğu görüşündeyim.

Çok uzattım, o yüzden bitiriyorum. Değerli hukukçular. Ülkemizde bu tür olaylar sürekli vuku bulsada, bu ülkenin en temel yapısı olan Eşitlik ve Adalet ilkesinin en sağlam direklerisiniz. Ne olursa olsun, umaırm hiç bir zaman yıkılmazsınız.

Saygılarımla..

Cemaldemirci
28-06-2007, 09:15:00
Sn.Harun efendi,Rüzgarı suçlamayı bırak,yelkenlari kullanmasını ögren..

Harun Gür
28-06-2007, 10:28:08
Bayağı hukuki bir yanıt vermiş sevgili üye...

Kendini rüzgar olarak görenler, değil rüzgar esinti bile olamadıkları gibi,

''Bu, demokrasiye sıkılmış bir kurşundur. Bu, halkın çoğunluğunu teslim ettiği iradeyi, azınlığın iradesine mahkum etmektir."

"Hukuk patlatılmıştır, demokrasi çatlatılmıştır."

gibi söylemlerle, kullanmayı gayet iyi bilenlerin kullandıkları yelkenleri de delme peşindedirler. Gün olur, bugün şikayet ettiklerinin yerine başka kullanıcılar da gelebilir, zaten bu demokrasinin de gereğidir. Ancak kullanacak sağlam yelkenlere ihtiyaç duyulacaktır.

Yelkenleri delmekten vazgeçin, tabi derdiniz yelkenli ile yolculuk yapmaksa...

Selamlar,

Tangör Evren
28-06-2007, 11:15:59
Hukukun üstünlüğü demek hukukun her türlü baskı dışında mevcut yasalarla karar vermesi ve bu kararın uygulanması demektir.
Görülen ise özellikle iktidar partisi ve onu destekleyenlerin hukukun üstünlüğünden anladıkları kendi yaptıkları her şeyin doğru kabul edilmesi ve onanması şeklinde anlaşılmaktadır. Yani kendilerini hukuk görmektedirler başka bir deyişle. Sorunda buradan çıkmaktadır. Sen herkesle dalga geçeceksin hanımın iştiareye yatacak sen gökyüzüne bakacaksın hiç uzlaşma yapmayıp kanunları takmayacaksın sonra ülke birliğini temsil eden makama tabiri yerindeyse ATAMA yapacaksın Bu hukuk duvarına toslayacak sonra gene hiç bir alt çalışması olmadan 4,5 sene yan gelip yattığını unutup kanun gereği seçime zorlanmış bir meclisten çok yanlış bir kanun daha geçireceksin ve mazlumu oynayacaksın buna hukuk diye sarılıp saf vatandaşı kandıracaksın Hadi canım sende...

alaturka
28-06-2007, 13:27:40
Sözde Cumhuriyetçilerin sözde Atatürk'çülerin çoooook sevdiği , çok zaman sözlerine sarılıp gerekli gördükleri yerlere saldırdıkları Sn. Sami Selçuk , dün bir tv programında bahsi geçen kararı yorumluyordu. Eskiden hep Sami Selçuk'un arkasına sığınanlar neden bu defa onun yorumlarına kulak asmadılar dersiniz!???
İŞLERİNE GELMEDİ DE ONDAN........
Sn Sami Selçuk diyor ki; Hiç bir anayasal dayanağı olmayan kararın gerekçesini bile 1 ayda ancak yazan kurum bu gerekçede hiç bir gerekçe gösterememiştir.
Hukukun üstünlüğünü savunanlar siyasi karar almışlardır. Siyasetçinin siyasi demeç vermesi mi suç oldu şimdi?.....

alaturka
28-06-2007, 13:42:01
Hukukun üstünlüğü demek hukukun her türlü baskı dışında mevcut yasalarla karar vermesi ve bu kararın uygulanması demektir.
Görülen ise özellikle iktidar partisi ve onu destekleyenlerin hukukun üstünlüğünden anladıkları kendi yaptıkları her şeyin doğru kabul edilmesi ve onanması şeklinde anlaşılmaktadır. Yani kendilerini hukuk görmektedirler başka bir deyişle. Sorunda buradan çıkmaktadır. Sen herkesle dalga geçeceksin hanımın iştiareye yatacak sen gökyüzüne bakacaksın hiç uzlaşma yapmayıp kanunları takmayacaksın sonra ülke birliğini temsil eden makama tabiri yerindeyse ATAMA yapacaksın Bu hukuk duvarına toslayacak sonra gene hiç bir alt çalışması olmadan 4,5 sene yan gelip yattığını unutup kanun gereği seçime zorlanmış bir meclisten çok yanlış bir kanun daha geçireceksin ve mazlumu oynayacaksın buna hukuk diye sarılıp saf vatandaşı kandıracaksın Hadi canım sende...

İki Yanlış Bir Doğru Etmez
Sizce Anayasa Mahkemesi kararı bir nefsi müdafaa mıdır?

taylan_666
28-06-2007, 13:43:38
Sami Selçuk'u kimlerin sevdiği herkesin malumu, sanırım gündemi pek takip etmiyorsunuz. Bana soracak olursanız da 367 şartı anaysasada mevcut değil ancak nihayetinde bir mahkeme kararı ve hepimiz bu karara uymak zorundayız. Yani kararı eleştirebilirsiniz ama eleştiri boyutunu aşan hedef göstermeye varan söylemleri herkesin terketmesi lazım. Örneğin sayın başbakanımız Danıştay olayından ders almamış olacak ki " bu demokrasiye sıkılmış bir kurşundur" gibi laflar ediyor. Hele meclis başkanına ne demeli cumhurbaşkanı olamamanın hırsını ülkemizden çıkartmaktan, gerginlik yaratmaktan ne zaman vazgeçecek merak ediyorum.

alaturka
28-06-2007, 13:49:59
Haşim Kılıç Ve Sacit Adalı'yı o koltuğa oturtanlar diğer koltuklarda oturan üyeler. Her üye anayasayı aynı yorumlama zorunluluğunda olsaydı Anayasa Mahkemesi Tek üyeli olurdu. Neden orada oturmaları ve sizin gibi düşünmemeleri sizi rahatsız ediyor? Yoksa tek partili diktatörlüğü mü arıyorsunuz hala?

Stefan Fredrik
28-06-2007, 17:52:01
367 kararı Anayasa Mahkemesi'nin Türk halkının en güvendiği kurumlar arasında neden yer aldığını en güzel şekliyle göstermiştir.İlk turda yer almayan 367 kişi,367 kişinin oy vermesiyle ancak seçilebilecek bir adayı nasıl seçecekti?Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatime göre

....

taylan_666
28-06-2007, 18:28:01
367 kararı Anayasa Mahkemesi'nin Türk halkının en güvendiği kurumlar arasında neden yer aldığını en güzel şekliyle göstermiştir.İlk turda yer almayan 367 kişi,367 kişinin oy vermesiyle ancak seçilebilecek bir adayı nasıl seçecekti?
....

Peki müteakip turlar neden yapılıyordu. 367 yi toplantı yetersayısı olarak kabul etmek müteakip turların yapılmasını anlamsız kılmaktadır.

ersöz
28-06-2007, 20:16:35
hukuk önce yaratılır sonra kutsallık kazanır ve tabi olunur...
peki yaratanlar bunu acaba doğru mu yaratmış....tartışılmaz..
yada ...
acaba vatan ve millet menfaati neyi gerektiriyor ...düşünülmez öngörülmez ise,
kurallara kural olduğu için kuru kuruya uyularak tabulaştırılırsa memleket de, insanlarımızda, hukuk da çok zarar görecektir.
son durumda erken seçime gidilmesi memlekete faydamı getirecek?
yoksa ilk başta meclis iradesine, meclis üstünlüğüne saygı mı memlekete faydalı olur du?
neyse ;sesi çok çıkanlar zaten azınlıkta olanlar bu memlekette...
sevgi ve saygılarımla..

taylan_666
28-06-2007, 21:15:07
acaba vatan ve millet menfaati neyi gerektiriyor ...düşünülmez öngörülmez ise,
kurallara kural olduğu için kuru kuruya uyularak tabulaştırılırsa memleket de, insanlarımızda, hukuk da çok zarar görecektir.


Bu vatan ve millet menfaatini kim tayin edecek ? Sizin görüşünüze göre vatan millet menfaati olan birşey bir başkası için öyle değilse ne olacak ? İşte hukuk böyle belirsiz nereye çekersen oraya gidecek kavramlarla uğraşmaz mevcut düzenlemelere göre karar verir ama o düzenlemeler gün gelir ihtiyaçları karşılamazsa yasa koyucu tarafından değiştirilir.

granzat
29-06-2007, 08:14:07
Haşim Kılıç Ve Sacit Adalı'yı o koltuğa oturtanlar diğer koltuklarda oturan üyeler. Her üye anayasayı aynı yorumlama zorunluluğunda olsaydı Anayasa Mahkemesi Tek üyeli olurdu. Neden orada oturmaları ve sizin gibi düşünmemeleri sizi rahatsız ediyor? Yoksa tek partili diktatörlüğü mü arıyorsunuz hala?


Beni rahatsız eden eğer bu kişilerinin ters yöndeki kararları olsaydı, sadece bi davadan bahsederdim, ama tekrar bakacak olursanız, bir çok farklı davadan bir çok farklı bölüm alıntıladım ve bu bölümler içerisinde, başka üyelerinde de benzer kararlar verdiğini göreceksiniz. Ama bu iki üyenin özellikle, aynı yönde benzer kararlar vermesi, hem de çok fazla sayıda bunu yapması açıkçası beni düşündürüyor. Benzer partilerin, benzer yöndeki sorunlarına hep aynı kişiler aynı yönde karar veriyor. Dikkat çekmek istediğim nokta burasıdır.

deniz02
27-07-2007, 19:28:45
"367 noktasında sıkıntı yaşanmayacak"

Yozgat'tan milletvekili seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici, cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 noktasında sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

Mehmet Ekici, milletvekili mazbatasını aldıktan sonra, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekici, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, cumhurbaşkanlığı seçiminde TBMM Genel Kurulu'na gireceklerini açıkladığını hatırlattı...Devamı>>> (http://www.cnnturk.com/TURKIYE/haber_detay.asp?PID=318&haberID=380408)

sadivarol
25-06-2008, 10:36:40
Peki müteakip turlar neden yapılıyordu. 367 yi toplantı yetersayısı olarak kabul etmek müteakip turların yapılmasını anlamsız kılmaktadır.

bunca yazı ve yorum arasında en isabetli tespit bence bu. bravo:iyi:

anlaşılır olmak , düşüncelerinizi fikirlerinizi karşıdaki insanlara doğru anlatabilmenin en iyi yolu konuyu özde değerlendirmek, gereksiz ayrıntılar ile konuyu uzatmamaktır.

bu davada da gereksiz bir sürü ayrıntılara giriliyor. ama olayın özüne bakarsak doğru tespit yapmış oluruz.

cumhurbaşkanlığı seçimi 3 turda yapılıyor. son turlarda salt çoğunluk ile seçiliyor. bunun sebebi 1982 öncesi yaşanan cumhurbaşkanlığı seçiminde ki tıkanıklıtı. bunu aşmanın yolu olarak 82 anayasasında bu şekil uygun görülmüştü.

eğer 367'yi toplantı yeter sayısı olarak kabul edersek , son turdaki salt çoğunluk seçimini nasıl açıklarız. teklif edilen cumhurbaşkanını beğenmeyen azınlık , 367 yeter sayısını bahane ederke meclise girmez ve salt çoğunluk seçeneği hiç bir zaman işleyemez.

son turdaki salt çoğunluk ile cumhurbaşkanı seçilebilme koşulu anayasamızda varken , 367 toplantı yeter sayısı aramak hukuk ile ne kadar bağdaşmaktadır.

bu karardan sonra yazılması gereken ve eleştirilmesi gereken çok şey var ama...
o ama da takılıp kalıyorum işte...

metin sahin
29-09-2008, 16:53:54
önce anayasa mahkemesi gercekten bir mahkeme mi*Onu tartışalım.Ne drsiniz?

metin sahin
29-09-2008, 16:56:13
Sami Selçuk'u kimlerin sevdiği herkesin malumu, sanırım gündemi pek takip etmiyorsunuz. Bana soracak olursanız da 367 şartı anaysasada mevcut değil ancak nihayetinde bir mahkeme kararı ve hepimiz bu karara uymak zorundayız. Yani kararı eleştirebilirsiniz ama eleştiri boyutunu aşan hedef göstermeye varan söylemleri herkesin terketmesi lazım. Örneğin sayın başbakanımız Danıştay olayından ders almamış olacak ki " bu demokrasiye sıkılmış bir kurşundur" gibi laflar ediyor. Hele meclis başkanına ne demeli cumhurbaşkanı olamamanın hırsını ülkemizden çıkartmaktan, gerginlik yaratmaktan ne zaman vazgeçecek merak ediyorum.Bence AKP % e karsı 6 oyla kapatılmıştır.Bunun tartışmasına da girerim.

metin sahin
29-09-2008, 16:58:47
Dünyanın her tarafında mahkeme kararları yarıdan bir fazla oyla kabul edilir.Bu evrensel kural anayasa ile de olsa degiştirilemez.

metin sahin
01-10-2008, 16:54:33
Dünyanın her tarafında mahkeme kararları yarıdan bir fazla oyla kabul edilir.Bu evrensel kural anayasa ile de olsa degiştirilemez.anayasa mahkemesi idari mahkememi...danışma organı veya en yüksek adli mahkemme mi...Önce bunu saptayalım.Sonra karar nisabını.Ne dersiniz sayın hukukcu arkadaşlar.Bütün hukukcularla tartışmaya hazırım.Yetkiler, danıştaya verilse ve danıştayda hep hukuk kökenliler olsa nasıl olur sizce?