PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mirasın reddinden sonra icraFlavio
29-08-2004, 11:06:29
Babam vefat etti ve ben mirası reddettim. Sorum alacaklıları icra takibine başlar benim için, mirasçı olduğumdan dolayı ve bana ulaşamazlarsa herhangi bir tebligat ile ve davaya gazete ilamı ile devam eder ve beni borçlu ilan edebilirler mi? Yoksa miras reddedildiğinden mahkeme icra takibini ne zaman olursa olsun iptal mi eder? Sorun kimlere borçlu bilmiyorum ve taşındığımdan alacaklıları da benim adresimi bilemez. Bu nedenle hiçbir tebligatı alamam ve reddedemem. Yardım ltf.

ahaltuner
03-09-2004, 13:49:59
Sayın Flavio,siz mirası reddetmiş olduğunuz için babanızın borcundan dolayı size geçerli herhangi bir icra takibinde bulunamazlar.Eğer öyle bir tebligatsize ulşırsa hemen icra dairesine itirazda bulunursunuz..Saygılarımla..

ahmet

Av.Tayfun Eyilik
03-09-2004, 14:03:27
mirasın reddi yargılama konusu yapılabilir

zaman insanları değil armutları olgunlaştırır.

Flavio
05-09-2004, 11:05:18
Sn. Irmak konuyu açabilir misiniz? nasıl?

biber1915
05-09-2004, 19:26:57
Medeni Yasa 617.md.
"Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflâs idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler.
Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir.
Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir."
Mirası red hakkını süresi içinde ve usulüne uygun olarak yaparsanız size karşı icra takibi yapılamaz,yapılsa da sonuç alınamaz.Ancak Medeni Kanun 617.maddesine göre sizin alacaklılarınız (varsa tabi) mevcut malvarlığınızın borcunuzu karşılamasına yetmemesine rağmen sizin mirası reddetmenizi kabul etmeyerek reddin iptali davası açabilirler.
Borç altında değilseniz yani alacaklılarınız yoksa sorun da yok.