PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Toplu Ücretsiz İzine Çıkarmalouihaj
13-06-2007, 17:13:38
Fabrıkamizi Agustos Ayi İÇınde 14 GÜn Toplu Olarak İzne Çikarmak İstemekteyiz 180 KİŞİ Çalismaktadir 150'sinin Senelik İzin Tarihleri Dolmuştur.gerİ Kalan 30 İse HenÜz Dolmamistir .İzİn Suresİ Dolmayan Personelımızı Parasiz İzne Çikartmaya Kanunen Hakkimiz Var Mıdır?
Şimdiden TeŞekkür Ederİz

louihaj
14-06-2007, 09:23:36
Sanirim Bu Konuda Bilgi Alamayacagim

Harun Gür
14-06-2007, 12:09:35
YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ

(03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)


Toplu İzin
Madde 10 — İşveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir.
Bu uygulamaya gidildiğinde, izin kurulu izin çizelgelerini, toplu izne çıkacak işçiler aynı zamanda izne başlayacak ve Kanunun 53 üncü maddesindeki izin sürelerine ve yol izni isteklerine göre her işçinin izin süresinin bitimini gösterecek biçimde düzenler ve ilan eder.
Toplu izin dönemleri, bu dönemlerde henüz yıllık ücretli izin hakkını kazanmayan işçileri de kapsayacak şekilde belirlenebilir. Şu kadar ki, ertesi yıl veya yıllarda bu toplu izin yönteminin uygulanmaması halinde, bu durumda olanların gelecek yıllık ücretli izne hak kazanacakları tarih, genel esaslara göre belirlenir.

Yönetmelik'ten de göreceğiniz gibi, henüz izin haketmeyen çalışanlarınıza da ileride mahsup edilmek üzere izin kullandırabilirsiniz.

Ücretsiz izin konusunda personelinizin muvaffakati gerekir. Muvaffakat olmazsa, işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarması örtülü fesih olarak kabul edilir.

Selamlar,

MEHMET GÜL
18-03-2008, 15:54:53
kamu kuruluşunda çalışmaktayız.önceki yıllarda izinlerimiz iş yoğunluğu sebebi ile kullandırılmamıştı.Bu yüzden senelik izinlerimiz birikti.Şimdi bu izinleri (bazılarımızda son 5 yılın izni) bu yıl içerisinde kullanmamız istenmektedir.İzine çıkma tarihlerimizi bildirmez isek bu izin sürelerimizce idari izinli sayılacağımız konusunda yazı çıkarıldı.Bu iş kanununa uygun mudur.? ilginize şimdiden teşekkürler.

cecey
28-03-2008, 17:59:13
Sorunuzun cevabı yukarıda yazıyor sanırım.. :)