PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yeni Hukuki Kaynak: "Yetkisiz İcra Müdürlüğüne Yapılan Takip Talebinin Süresi İçinde Yetkili İcra Müdürlüğüne Gönderilmesi Halinde Alacağın Takip Konusu Yapılan Kısmı için Zamanaşımını Kesmesi"admin
08-06-2007, 22:57:07
Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


Yetkisiz İcra Müdürlüğüne Yapılan Takip Talebinin Süresi İçinde Yetkili İcra Müdürlüğüne Gönderilmesi Halinde Alacağın Takip Konusu Yapılan Kısmı için Zamanaşımını Kesmesi (http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2037)