PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yeni Hukuki Kaynak: "Uzun Süreli Zilyedlik Sonucu Tapu Kaydının Hukuksal Değerini Yitirmesi - Mera Niteliğindeki Taşınmazın Zilyedlikle İktisap Edilememesi"admin
08-06-2007, 22:47:18
Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


Uzun Süreli Zilyedlik Sonucu Tapu Kaydının Hukuksal Değerini Yitirmesi - Mera Niteliğindeki Taşınmazın Zilyedlikle İktisap Edilememesi (http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2035)