PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yeni Hukuki Kaynak: "Boşanma davası - Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemi - Kusursuz ya da az kusurlu tarafın maddi tazminat isteyebileceği"admin
08-06-2007, 16:43:24
Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


Boşanma davası - Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemi - Kusursuz ya da az kusurlu tarafın maddi tazminat isteyebileceği (http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2019)

maviboncuk
14-01-2010, 00:16:11
Bu konuda ben tartışmak isterim . Muzdarip olabileceğim bir konu ... Aydınlanmak isterim.

Av.Feyz Pazarbaşı
14-01-2010, 00:59:42
Peki her tarafa aynı konuları yazarsanız siteden atılacağınız hakkında ben de sizi bilgilendirmek isterim.

maviboncuk
05-02-2010, 02:17:09
Peki her tarafa aynı konuları yazarsanız siteden atılacağınız hakkında ben de sizi bilgilendirmek isterim.

sayın pazarbaşı .şu yukarıda yazdığınız iletiyi bile daha yeni görüyorum .sitede yeniyim dolayısı ile kuralları bilmiyorum .ölee hemen yanlışlık oldu diye atılmak mı olur ? hakkımı yemiş olursunuz .

insanlar çaresiz oldukları için burda .en azından ben öleyim .bu kadar sertlik niye anlamadım ? uyarı olabilir şöle yapmalısınız vs gibi yeni üyeleri atmak yerine yol göstermeyi deneseniz ? NASIL OLURRR ....

AV.FERDA AYDIN
05-02-2010, 05:00:30
boşanma davası - Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemi - Kusursuz ya da az kusurlu tarafın maddi tazminat isteyebileceği

Boşanma davalarında talep edilen maddi tazminat ile manevi tazminat farklı sebeplere dayalı olarak takdir olunmaktadır.Tazminatın bir türüne hükmedilmesi diğeri için de paralel hüküm kurulmasını gerektirmemektedir.

"Mevcut ve beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf,kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir " (MK .174/1)

"Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf,kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir" (MK.174/2)

Bu koşulların varlığı halinde tazminat takdir edilir. Maddi tazminat ve miktarı belirlenirken tarafların kusur derecesi, sosyo-ekonomik durumları,manevi tazminat söz konusu ise kişilik haklarına saldırının ağırlığı gibi birden fazla unsur göz önünde bulundurulur.

Mal varlığının olmaması ,borçlunun ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Mal varlığı ,ödenecek miktarın tayininde dikkate alınır.Öte yandan ,borcu karşılayacak varlığın olup olmaması yükümlülük bakımından değil infaz yönünden önemlidir.