PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : ruhsatsz imaramon_.ra
08-06-2007, 07:13:00
iyi günler benim öğrenmek istediğim .. şu an çalışmış olduğum otel işletmesinde yapılan kaçak yapılar var hemde önemli ölçüde fazla yapılmışlar.. tabii yapılırken hiçkimseye danışılmamış. otelin bir önceki müdürü yaptırmış ve herşey normal deyip gitmiş . şu anda kaçak olduklarını öğrendik. ruhsat veya hiçbir kanuni izin yokmuş . bu durumda giden eski müdür şikayetçi olursa bu binalara ne olur ve izim otele ne gibi yaptırımlar uygulanabilir.

Av.Esin Kılıç
08-06-2007, 09:47:17
Para cezası ve yıkım kararı ile karşı karşıya kalırlar.

RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR :

MADDE 32 - Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulca (veya yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürosunca) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine aşılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılır.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.