PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İsim Komisyonları kurulması ve uygulamalarıozcanhukuk
15-07-2002, 23:21:28
Güncel bir haber olarak aşağıdaki haberi aynen aktarıyorum;
"İçişleri Bakanlığı'nın çocuklara, Türkçe dışında isim verilip verilmediğinin kontrolünü valiliklere bırakması üzerine Antalya Valiliği, "isim komisyonu" kurmaya karar verdi. Vali yardımcısının başkanlığını yapacağı komisyonda Nüfus ve Vatandaşlık işleri Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğünün temsilcileri bulunacak. Komisyon, çocuğa konacak ismin ne anlama geldiği, yöresel olarak çok kullanılıp kullanılmadığı, devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı olup olmadığı, Türkçede telaffuz zorluğu bulunup bulunmadığı konularını araştıracak. Uyarılara karşı çocuklarına 'sakıncalı' isim koyanlar, savcılığa bildirilecek ve böylece sakıncalı isimlerin önüne geçilecek." (30.06.2002 - Radikal)
Evet şu anda idarecilerimiz isim komisyonu kurmakla ve vatandaşların çocuklarına koydukları isimleri denetlemekle meşguller ve hatta yine basından takip ettiğimiz kadarıyla bu şekilde aykırı isim koyanlar hakkında DGM'lerde bölücülük davaları açılıyor.Bir hukukçu olarak isim komisyonları kurulmasını ve uygulamalarını,aykırı görülen isimleri koydukları için çocuklarına bu isimleri koyanların hakkında DGM'lerinde dava açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

PAPYON
15-07-2002, 23:36:50
Bu memleketin insanı olarak tanışmak şerefine ulaşamadıysam da yabancı memleketlerden gördüğüm kadarıyla demokrasilerde insanların "kendi olabilme hakkı" vardır. İnsanın "kendi"olabilmesi yerine göre aykırı olabilmesidir ve bu da sindirilmez,demokrasi içinde toplumla uyumlaştırılır.Çünkü demokrasilerde herkes herkesin kendi olabilme hakkı olduğunu bilir.Bunun istisnası aykırılıkların demokrasi düşmanlığı halini alması ve tehlike oluşturmasıdır.Ancak gazete haberinden yansıyan icraatlarda yani çocukların isimlerinin engellenmesinde toplumca varılmış demokrasiyi yıkıcılığı engelleme değil toplumca varılmak istenen demokrasiyi engelleme vardır.Yani demokrasi yoktur...