PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : 19 Mayıs Kutlu OlsunAv.Ali Osman Özdilek
19-05-2003, 07:49:32
Tüm Türk Milleti'nin özellikle de gençlerimizin 19 Mayıs bayramını kutluyorum.Ülkeden uzaktayken insan daha çok heyecanlanıyor.Birkaç gündür Nutuk'la başbaşaydım ve bir avuç insanın onca yokluğa ve engellere rağmen nasıl başarıya ulaştıklarını tekrar heyecan ve hayretler içinde okudum.Bu konuda birkaç şey söylemek istiyorum;

Okul hayatım boyunca Nutuk'un ders programlarında olduğunu hatırlamıyorum.Oysa dünya tarihine göre çok da önemli olmayan bir zaman dilimi söz konusu olan.Çok yakın bir geçmiş.Dedem sürekli anlatırdı o günlerin heyecanını.Allah Rahmet eylesin geçen hafta vefat etti kendisi.Ne kadar o devri görmüş insan tanıdıysam içlerindeki coşkunluğu ve gururu gördüm.Bu heyecanı bu gururu yeni nesillerde göremiyorum.Bu kadar yakın bir geçmişte bu kadar büyük işler yapmış bir milletin önderinin her satırı gerçeklere ve belgelere dayanan eseri nasıl okutulmaz okullarda.Oradaki büyük derslerin yeni nesiller tarafından öğrenilmesi istenmiyor mu yoksa?Dinler tarihi,Avrupa tarihi vs. gibi çoğu hikayeden ibaret olan tarihler kafalara kazınırken daha 80 yıl önceki ölüm kalım mücadelesi bu vatanın evlatlarına niçin anlatılmaz.

Türk halkının kendine güveni ve gurur niçin zedeleniyor niçin batı ulaşılmaz bir yer gibi gösteriliyor.Niçin Türk dili ve tarihi kemiriliyor?Keşke imkan olsa da tüm Türk gençlerini buralara getirebilsek.Görseler bu milletlerin kendilerinden en ufak bir üstünlüklerinin olmadıklarını.

Nutuk'u çocuklarımıza ve gençlerimize okutalım.Gördüğüm en büyük ibret belgesi ve de başka hiçbiryerden elde edemeyeceğim yol gösterici ışıkların saçıldığı bir yıldız.

Atamıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkalım.

commodore1tr
14-05-2005, 20:51:37
19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de "gençlik" kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O'nun şu sözü çok anlamlıdır:"Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir."

Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği ve "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlamamız gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk'ün Samsun'a ayak basışıdır. TürkMilleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak "Kurtuluş"yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul'dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. Samsun'a ayak basışının taşıdığı önem Atatürk'ün Büyük Nutku'nu 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkışı ile başlatmasından anlaşılmaktadır ki şimdi bu yolculuğu kısaca anlatmaya çalışalım.

Samsun işgal kuvvetleri için önemli noktalardan biriydi. Stratejik bakımdan büyük öneme sahipti ve Karadeniz'den Orta Anadolu'ya açılan en rahat ve güvenilir bir kapıydı. İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun'a askerî birlik çıkarmışlardı. Buna tepki olarak Türk Makinalı Tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması dikkatleri bu bölgeye çekti ve İngiliz Yüksek Komiserliği2nin de Türk halkının silâhlandığı konusundaki şikayetleri üzerine bu bölgeye güvenilir bir kumandanın olağanüstü yetkilerle gönderilmesine karar verildi. Bu kumandan Mustafa Kemal Atatürk'tü ve Atatürk uzun zamandan beri ülkenin içinde bulunduğu bu umutsuz duruma üzülüyor ve birşeyler yapmak içinAnadolu'ya geçmek istiyordu. Bu O'nun için bulunmaz fırsattır. İstanbul-Samsun yolculuğu öncesinde Atatürk'le Padişah Vahdettin arasında geçen konuşmayı Atatürk şöyle anlatır:

" -Paşa, Paşa!... Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin!Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir (bu bir tarih kitabıdır)! Bunları unutun, dedi, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha önemli olabilir...Paşa, Paşa...Devleti kurtarabilirsin!...

Bu sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle içtenlikle mi konuşuyor?...O Vahdettin ki... bütün yaptıklarından pişman mı olmuştur?Aldatıldığını mı anlamıştı?Fakat, böyle bir yorum ile başka konulara girişmeyi ürkütücü saydım, kendine karşılık verdim:

-Kişiliğe güveninize ve bana bunca yüz verişinize teşekkür ederim...Elimden gelen hizmeti esirgemeyeceğime lütfen güveniniz..."

Atatürk bu konuşmada plânlarının sezilmiş olabileceği duygusuna kapılmıştı ama, O'nu bekleyen ve O'na güvenen bir"Türk Milleti" vardı.

Atatürk ile beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayacak yolculuğa gemi kaptanı İsmail Hakkı Durusu dışında 18 kişi eşlik edecekti. Bu 18 kişinin adları şöyleydi: III. Kolordu Komutanı Kurmay Albay Refet Bey (General Bele), Müfettişlik Kurmay Başkanı Kurmay Albay Manastırlı Kâzım Bey (General DIRIK), Müfettişlik Sağlık Bakanı Doktor Albay İbrahim Talî Bey (ÖNGÖREN), Kurmay Başkan Yardımcısı Kurbay Yarbay Mehmet Ârif Bey(AYICI), Karargâh Erkân-ı Harbiyesi İstihbarat ve Siyâsiyât Şubesi Müdürü Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey(GEREDE), Müfettişlik Topçu Komutanı Topçu Binbaşı Refik Bey(SAYDAM), Müfettişlik Başyaveri Yüzbaşı Cevad Abbas(GÜRER), Kurmay Mülhakı Yüzbaşı Mümtaz (TÜNAY),Kurmay Mülhakı Yüzbaşı İsmail Hakkı (EDE), Müfettişlik Emir Subayı Yüzbaşı Ali Şevket (ÖNDERSEV), Karargâh Komutanı Yüzbaşı Mustafa Vasfi (SÜSOY), Kurmay Başkanı Emir Subayı ve Müfettişlik Kâlem Âmiri Üsteğmen Arif Hikmet (GERÇEKÇI), İaşe Subayı Üsteğmen Abdullah(KUNT), Müfettişlik İkinci Yaveri Teğmen Muzaffer (KILIÇ), Şifre Kâtibi, Birinci Sınıf Kâtip Fâik (AYBARS), Şifre Kâtibi Yardımcısı, Dördüncü Sınıf Kâtip Memduh (ATASEV).

Atatürk beraberindeki kişilerle beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra "Bandırma" adındaki eski bir vapurla Galata rıhtımından ayrılır. 17Mayıs 1919 Cumartesi günü Bandırma Vapuru saat 21.40 sıralarında İnebolu'ya varır. 18Mayıs 1919 Pazartesi günü beklenen yolculuğun sonuna gelinir. Yolcular Kalyon Burnu denilen yerden sandallarla Merkez iskelesine çıkarılırlar. Bu sandallardan birinin sahibi olan İsmail Yurtsever, o zaman için Atatürk'ü tanımadığını söyler,Atatürk'ü sandalda ve Samsun'da iken geniş yakalı lejyon kaputu ve başında kalpakla gördüğünü anlatır.

Atatürk, İstanbul'dan başlayan ve Samsun'da sona eren yolculuk esnasında görevli bir askerdi ve giyimi de buna uygundu ancak Samsun'a ayak bastığı günden birkaç gün sonra asker değil, sivil olarak hareket edecekti.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışında gördüğü manzara pek parlak değildi. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol geziyordu. Halk kendisini koruyamayacak durumdaydı. Atatürk bugün müze haline getirilen Hıntıka Palas'ta kaldıkları süre içinde hep bu sorunları düşündü, yolculukta geçirdiği uykusuz geceler sona ermemişti; şimdi de burada uykusuz geceler başlıyordu. Ama, O'nda ve O'nun gibi düşünenlerde bu azim oldukça hiçbir engel aşılmaz değildi.

Kısaca vermeye çalıştığımız bu yolculuk Türk Milleti için bir dönüm noktası oldu ve kurtuluşun başlangıcıydı. Millî Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle de 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan etti. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi gençlik kavramı genel anlamda fikirlerdeki yeniliği anlatmaktadır.

Atatürk"Gençler!Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler!Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum"derken Türk gençliğine olan güvenini de anlatmıştır.

Atatürk'ün şu sözleri hepimiz için bir rehber olmalıdır:"Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir"(7)demiştir. Atatürk'ü anlamak, yaşadıklarını ve fikirlerini bilmekle mümkündür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak, 19 Mayısları Atatürk'ün emanetine daima sahip çıkarak kutlamalıyız

commodore1tr
14-05-2005, 21:27:34
Atatürk diyince birde 19 mayıs aklıma takıldı hep hiç sevdiği şarkıları sıralamamışız neticede oda insandı ve severdi şarkıları türkülerii.. İşte bir demet encere açıldı bilaloğlan...

Yemen Türküsü
Vardar Ovası
Çanakkale İçinde
Yanık Ömer
Kırmızı Gülün Alı Var
Alişimin Kaşları Kara
Cana Rakibi Handan Edersin
Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım
Nihansın Dideden Ey Mest-i Nazım
Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme
Atladım Bahçene Girdim
Dayler Dayler, Viran Dayler
Esiri Zülfünün Ey Yüzü Mahım
Gitti de Gelmeyi Verdi
Hab-gah-ı Yare Girdim Arz İçin Ahvalimi
Köşküm Var Deryaya Karşı
Şahane Gözler Şahane

HAVADA BULUT YOK, BU NE DUMANDIR ?
MAHLEDE ÖLÜM YOK, BU NE ŞİVANDIR ?
ŞU YEMEN İLLERİ NE DE YAMANDIR.
AH O YEMENDİR, GÜLÜ DİKENDİR,
GİDEN GELMİYOR, ACEP NEDENDİR ?
BURASI HUŞ'TUR, YOLU YOKUŞTUR;
GİDEN GELMİYOR, ACEP İŞTİR ?

KIŞLANIN ÖNÜNDE REDİF SESİ VAR,
BAKIN ÇANTASINDA ACEP NESİ VAR ?
BİR ÇİFT KUNDURASI, BİR DE FESİ VAR.
AH O YEMENDİR...

KIŞLANIN ÖNÜNDE GEZİYOR KAZLAR,
ELİM, KOLUM AĞRIR, YÜREĞİM SIZLAR,
YEMEN'E GİDENE AĞLIYOR KIZLAR.
AH O YEMENDİR...

KIŞLANIN ÖNÜNDE BİR BİNEK TAŞI,
YOKLAMA YAPIYOR BİZİM BİNBAŞI,
SEFERE GİDERLER ÇAVUŞ, ONBAŞI.
AH O YEMENDİR...

MAYA DAĞDAN KALKAN KAZLAR
AL TOPULU BEYAZ KIZLAR
YARİMİN YÜREĞİ SIZLAR
EĞLENEMEM ALDANAMAM
BEN BU YERLERDE DURAMAM

VARDAR OVASI VARDAR OVASI
KAZANAMADIM SILA PARASI

MAYA DAĞIN YILDIZIYIM
BEN ANNEMİN BİR KIZIYIM
EFENDİMİN SAĞ GÖZÜYÜM
EĞLENEMEM ALDANAMAM
BEN BU YERLERDE DURAMAM

VARDAR OVASI VARDAR OVASI
KAZANAMADIM SILA PARASI

HAB-GAH-I YARE GİRDİM ARZ İÇİN AHVALİMİ,
BİR PERİŞAN HALİNİ GÖRDÜM, UNUTTUM HALİMİ.
SAKİTEN İCRA EDERKEN DİDE EŞK-İ ALİMİ.
LEBLERİNDE, SİNESİNDE GİZLENEN AMALİMİ,
LEBLERİMLE TOPLADIM TEBRİK EDİN İKBALİMİ

commodore1tr
14-05-2005, 21:32:12
Bugün 19 Mayıs...

Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919 günü Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket ederken, limanda bulunan işgal kuvvetlerine ait gemilere bakarak, "Geldikleri gibi gidecekler" demişti.

16 Mayıs 1919 günü başlayan, 19 Mayıs 1919 günü Samsun'dan Anadolu'ya yayılan, Türk halkının Bağımsızlık Savaşı, 30 Ağustos 1922'de sona erer.

600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu olan Sevr Antlaşması, ardında işgal edilmiş bir yurt bırakmıştı.

ATATÜRK'ün Gençliğe Söylevi'ndeki gibi; ulusun tüm tersanelerine girilmiş, tüm kaleleri zaptedilmiş, ordusu dağıtılmış ve silahları toplanmıştı. Halk yoksul ve perişan bir durumdaydı. Toprakları İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar tarafından paylaşılmış, en kötüsü ise Yunan askeri güçleri İzmir'den başlayarak Anadolu'nun içlerine doğru ilerlemekteydi.

Mustafa Kemal böyle bir ortamda Türk Ulusunun bağımsızlığını yeniden kazanması için 19 Mayıs günü Samsun'a çıkarak, büyük savaşı başlatmıştı.

Önce Amasya'da, ardından Sivas ve Erzurum'da toplanan kongrelerden sonra, Ankara'da kurulan Büyük Millet Meclisi ve yeni Türk Devleti'nin kuruluşu...

19 Mayıs, dünyadaki tüm ezilmiş ve sömürülmüş ulusların bir simgesidir.

19 Mayıs, zülme ve emperyalizme başkaldırışın sembolüdür.

19 Mayıs, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş müjdecisidir.

19 Mayıs, yenilenmedir, Türk insanının kendini bulması, ümmet yerine birey olma erkini kazanmasıdır.

19 Mayıs, özgürlük ve bağımsızlıktır.

80 yıl önce bugün, İstanbul'dan hareket eden ve her an batırılma tehlikesi içinde olan bir köhne gemi bir büyük insanı, bir önderi sessizce Samsun'a getirdi.

Türk ulusunun bugünlere ulaşmasında bir başlangıç olan 19 Mayıs'ı Mustafa Kemal Türk gençliğine, Gençlik Bayramı olarak armağan etti.

Bununla da kalmadı, Türkiye Cumhuriyetini çağ gerisine götürecek her türlü bedbahtlarla savaşması için görev verdi.

Ne mutlu, bizlerin bugünlere gelmesini sağlayan Mustafa Kemal'e ve bu ulusun özgürlük ve bağımsızlığı için canlarını verenlere

commodore1tr
14-05-2005, 21:59:52
Sevgili hocam prof.dr. suna kili'nin yazısını almazsam kızar bana..

Ulusların geçmişinde, onların yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, toplumu bütünüyle kavrayıp köklü bir değişmeye, gelişmeye, yeni bir yapıya, yeni bir oluşuma iten tarihler vardır. Böylesine tarihler başlangıçta kuşkusuz koparılmış bir takvim yaprağından farksızdır. Bu tarihler, eğer bir büyük geleceğin, bir büyük devrimin ilk adımı, başlangıcı olabilmek mutluluğuna ererse kutsallaşır, ölümsüzleşir.

Başlangıçları sonsuzlaştıran, başlangıçları unutulmaz yapan, başlangıçları yücelten, o başlangıçlardan doğan geleceğin aydınlığı, yaratıcılığı, üretkenliği ve sürekliliğidir. 19 Mayıs 1919 böyle bir başlangıçtır, böyle bir ilk adımdır.

Ulusların geçmişinde bulanık, tipili, fırtınalı, karanlık dönemler vardır; yol bulmak, iz seçmek, aydınlığa çıkmak olanaksız görülür o günlerde. Çoğunluk bir kısır döngü içindedir, el yordamıyla el yardımıyla karanlıktan sıyrılacağını sanır, tutunacak dal arar, bulamaz; buldu sandığı dallar, yardım edici sandığı eller yaban ellerdir, hain ellerdir, düşman ellerdir. Böylesine günlerde kimiler kurtuluşu düşmanla birleşmekte, kimiler bir büyük devletin koruyuculuğunda, kimiler parçalanıp bölük, pörçük bölgesel direnme örgütleri oluşturmakta, sözde devletçikler yaratmakta görürler. 19 Mayıs 1919, böyle bir karanlık dönemden seçilmiş aydınlık bir tarihtir.

Ulusların geçmişinde yöneticiler, komutanlar, devlet adamları vardır. Gelirler, çalışırlar, yönetirler, ordulara komuta ederler, savaşırlar, kazanırlar, yenilirler, yenerler ve sonunda göçüp giderler. Devlet adamlarını, yöneticileri, komutanları ölümsüzleştiren, büyük önder yapan, ulusların tarihine, yazgısına damgasını vurduran, uluslarıyla, tarihleriyle bütünleştiren, özdeşleştiren onların atılımcı, bütünleştirici, birleştirici, yol gösterici, ışık tutucu, aydınlatıcı, ulusçu, devrimci kafaları ve yapılarıdır. Mustafa Kemal Atatürk böyle bir önderdir.

Çağını Bilmek...

Büyük önderlerin başarılarında en büyük etken akılcı oluşlarıdır. Başarılı, devrimci önder, kime, kimlere karşı, niçin, hangi amaçla savaştığını, kullanacağı savaş araçlarını, taktiğini, stratejisini; içinde bulunduğu toplumsal yapıyı, o yapıyı oluşturan ekonomik, kültürel, siyasal, tinsel, etnik, sınıfsal etkinlikleri, savaşacağı güçleri, onların çıkar, denge ve hesaplarını; ulusunun özelliklerini, kadrosunda yer alanların karakterlerini, yeteneklerini, inançlarını, dayanma güçlerini en iyi tanıyan ve tüm bunların üstünde başlangıçtan amaca ulaşacağı süreçte neyi, ne zaman, nasıl, ne kadar yapabileceğini en iyi hesaplayan, planlayan ve tüm savaşım boyunca ulusunun güvencesini, inancasını her geçen gün biraz daha önderliğinde yoğunlaştıran kişidir. Mustafa Kemal, böyle bir akılcı önderdir.

Ulusların geçmişinde savaşlar vardır, bazıları yenilgi, bazıları yengiyle sonuçlanan savaşlar. Bazılarında ülke topraklarından topraklar kopar gider, bazılarında ülke toprak kazanır, sınırlar genişler; bazıları ulusların sınırlarını haritalardan silip götürür. Bunlar dar kapsamlı, dar amaçlı savaşlardır. Savaşları, ulusal kurtuluş hareketine dönüştüren, o savaşların, geri kalmışlığı, sömürüyü, bağımlılığı kırma, yok etme, toplumu tümüyle geliştirme, tam bağımsızlaştırma, çağdaşlaştırma ve demokratikleştirme amacıyla başlatılması ve sonuçlandırmasıdır. 19 Mayıs 1919'la başlayan Türk bağımsızlık hareketi böyle bir savaştır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, bağımsızlık savaşını, bu savaşın niçin yapıldığını, hangi amaca yönelik olduğunu anlatan Nutuk'u "1919 yılı mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım" (1) tümcesiyle başlar. "Daha İstanbul"a çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun' da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamasına başladığımız karar olarak da belirlediği amaç "Ulusal egemenliğe dayalı, koşulu olmadan bağımsız bir Türk devleti kurmaktı" (2).

"Bu kararın dayandığı en güçlü düşünce ve mantık, Türk ulusunun haysiyetli ve onurlu bir ulus olarak yaşaması" temelidir. "Bu da ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla elde edilebilecek"ti. "Üstlenilen görevin asıl ruhu, tam bağımsızlık"tı. "Tam bağımsızlık, mali, iktisadi, adli, askeri ve bunlar gibi her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demekti." Bu sayılanların "herhangi birinde bağımsızlıktan yoksun olma ulus ve ülkenin gerçek anlamında bütün bağımsızlığından yoksun olması demek"ti. (3)

Bu karar ve düşünce ile Atatürk, "Ulusunun vicdanında ve geleceğinde duyduğu büyük gelişim yetkisini, bir ulusal giz gibi vicdanında taşıyacak, azar azar, aşama aşama tüm toplumumuza uygulatmak zorunda" kalacaktı. (4)

Günümüzde toplumbilimcilerin, siyasal bilimcilerin uğraş alanlarının, konularının en önemlilerinden biri geri kalmışlığı inceleme, bunun bulgularını saptama ve toplumsal değişmeyi, çağdaşlaşmayı, bu sürecin hangi aşamalardan geçerek gerçekleştiğini araştırmaktır.

Atatürk kuşkusuz bir toplumbilimci değildi fakat akılcı bir önderdi. Uulsunun, ülkesinin yapısını tümüyle kavramıştı, dünya koşullarını, bu koşulları yaratan uluslar arası ilişki ve çelişkileri iyi biliyordu. Ulusçuydu; başlattığı savaş, bir kurtuluş savaşıydı. Bu savaşın sonunda kurulacak devlet; ülkesi, ulusu ve toplumunun tüm bireyleriyle sömürülmekten kurtulmuş, bütünüyle bağımsız bir devlet olacaktı. Toplumda demokratik, laik, ulusal bir kültür gelişecekti. Ve toplum, onun bireyleri yaşam boyu "akıl"ı, "bilim"i yol gösterici olarak bilecek, ona göre hareket edecekti.

Sırf yüceltmek için değil, ama bir gerçeği, günümüzde bilimsel açıdan aydınlığa kavuşan, kurumlaşan bir gerçeği belirlemek amacıyla söylüyoruz: Atatürk toplumbilimcilerin daha yenilerde saptayabildiği geri kalmışlık yaşantısının ögelerini, bağlantılarını, bu geri kalmışlıktan kurtulmanın nasıl, hangi yollardan geçerek gerçekleşebileceğini,; gerçekleştiğinin sanıldığı dönemlerde ise hangi kapıların aralanılarak geliştirilebilecek yeni bir sömürgecilik anlayışıyla yeni bağımlılıklar yaratılabileceğini sezgileyen, söyleyen, daha savaşımın başında bunlara gününün, sonraki kuşakların dikkatini çeken büyük bir önderdir.

Rastlantı mı, yoksa yeni bir oyun mu?

19 Mayıs 1919"larda Atatürk'ün "Ata Yurdu" dediği Anadolu bile düşmanlarca paylaşılmıştır. En kötüsü, Anadolu'da yaşayan azınlıkları, etnik grupları yeni devletçikler kurmaya iten işgalci dış güçler, yazgısını, geleceğini bu topraklara ağlamış, toplumun belli kesimlerinden bazı kişilerle bağlaşma, uyuşma, birlikte hareket etme bağlantısı kurabilmişlerdir. Savaş hem dıştaki işgalcilere, hem de içteki uzantılarına karşı verilecektir. Etnik bölünmeler, mezhep ayrılıkları alabildiğine körüklenmektedir.

Günümüz Türkiye'sinde çoğulcu, özgürlükçü demokratik bir düzen geçerlidir. Ama bu düzen içinde Türk devleti, Türk ulusu, Türk toplumu yeni sömürgecilik anlayışının bazen açık açık söylenen, bazen kokusundan ve dokusundan anlaşılan, sezilen, görülen kıskaçlarıyla sıkıştırılmak, bunaltılmak, yok edilmek istenmektedir.

19 Mayıs 1919'ların "Ata Yurdu" Anadolu'yu parçalama, bölme niyetleri, "Halklar" sözcüğü, "Halklara özgürlük" haykırışlarıyla yeniden sergilenmekte, topluma çeşitli görüntülerle yayılmaktadır. Bilerek, ya da bilmeden bunu titreşimine kendini kaptıranlar vardır. Bu bir rastlantı mı, yoksa yeni bir oyun mudur? Hiç kuşkusuz bu, yeni sömürgeciliğin sahnelediği bilinçli bir harekettir: Türk ulusunun 'Ata Yurdu" Anadolu"nun parçalanmasına yönelik bir dış girişimdir.

Atatürk gibi...

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının 19 Mayıs 1919'un bugünkü yıldönümünde devleti, siyasal partileri, sendikaları, dernekleri, tüm örgütleri yönetenlerimizle, bilim adamlarımızla, kadınımızla, erkeğimizle, tyaşlımızla, gencimizle, tüm toplumumuzla Atatürk'e dönmek, Onun gibi düşünmek zorundayız.

Atatürk; düşüncesi, öğretisi ve uygulamasıyla kendini dogmalara bağlayan, gelecek kuşakların o dogmalar demeti içinde ideolojik bir eğitimle yetiştirilmesini isteyen bir önder değildir. Yol gösterici olarak dogmaları değil, "akıl"ı, "bilim"i önermiştir. Atatürk cumhuriyetçidir, ulusçudur, halkçıdır, devletçidir, laiktir ama tüm bunların sonunda devrimcidir; insancıldır. Onun için Atatürk'e dönmek, Atatürk gibi düşünmek dogmacılık değildir. Atatürk gibi düşünmek devletimizle, ulusumuzla, toplumumuzla ve toplumumuzun tüm bireyleriyle bağımsız, çağdaş, ulusal, devrimci olmaktır.

commodore1tr
14-05-2005, 22:05:38
19Mayıs diyin ce aklıma Cenk Koray geldi rahmetli 19 a takmıştı malum.. herşeyiyle inceleyip ek yapmazsam bana kızar değil mi? EEE bende commodore olarak yatım :))
1 - 1881'de 19. yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğmuştur.

2 - Sağlığında, İngiliz İmparatorluğu hükumeti Atatürk'ün doğum gününü tebrik için Türk Hükumeti'nden sormuş, Atatürk 19 Mayıs 1881 diye yanıtlamış ve kayıtlara böyle geçmiştir.

3 - 1900'de 19 yaşında Harbiye'ye girmiştir.

4 - 19 Aralık 1904'te bağımsızlık düşüncelerinden ötürü Yıldız Sarayı'na çağırıldı.

5 - Harb Akademisi'nden aldığı sicil 317-8'dir. Bu rakamların tek tek toplamı 19 eder.

6 - Çanakkale Savaşlarının zaferle sonuçlanmasında büyük rol oynayan 19. Fırka'yı (Tümen) kurmuş ve ona komuta etmiştir.

7 - 19 Mayıs 1915'te Miralay (Albay) oldu.

8 - Mahiyetindeki komutanlara: "Ben size, taarruz edin demiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimize başka kuvvetler gelebilir." Demiş ve elindeki pek az kuvvetle 19 Mayıs 1915'e kadar oyalama muharebesi ile düşmanı tutmuştur. Düşman yine Çanakkale'deki başarısızlıkları sonucu 10 Aralık 1915'te Gelibolu Yarımadası'nı boşaltmıştır.

9 - Zor bir duruma düşen 7. Ordu'ya komutan tayin edilen M. Kemal, bir düşman saldırışını seziyor ve hazırlanıyordu. Nitekim 19 Eylül sabahı düşman harekete geçti, hem de kat kat üstün kuvvetlerle. Sağındaki ve solundaki kuvvetler epeyce kayıp verdikleri halde M. Kemal zamanında aldığı tedbirlerle kayıp vermekten kurtuldu.

10 - 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkacak olan Atatürk'ün bindiği Bandırma vapurunda 19 yolcu vardı. ( 19 Mayıs 1963 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya'nın 19 Mayıs ve Ötesi adlı makalesinden)

11 - 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Bu tarihte 3 tane 19 rakamı vardır ki Atatürk'ün ömrü de zaten 3 x 19 'dur. 19 Mayıs 1919'da ise 2 X 19= 38 yaşındaydı.

12 - 19 yıl Türk milletinin kaderine bilfiil hakim olmuş, Türk milletine baş komutan ve devlet başkanı olarak hizmet etmiştir. ( 1919-1938)

13 - Milli Mücadele'ye fiili olarak başlanması için komutanlar ile yaptığı konuşma ve mecliste milli davanın gerçekleşmesi yolunda güdülecek siyasetin karara bağlanma tarihi de 19 Kasım 19192dur.

14 - Millete yayınladığı bir beyanname ile Osmanlı Devleti'nin hayat ve egemenliğinin sona erdiğini belirterek Türk milletini hayat ve bağımsızlığa kavuşturmak için, Ankara'da olağanüstü bir meclis toplanmasını ve Türk milletinin idaresini bu meclise devretmeyi 19 Mart 19202de kararlaştırmıştır.

15 - Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandıktan sonra, başarısına karşılık TBMM kendisine olan minnet ve şükranını belirtmek için 19 Eylül 1921'de kabul ettiği özel bir kanunla mareşallik ve gazilik unvanı vermiştir.

16 - Hitabet sanatının şaheseri olan Büyük Nutuk'un sonundaki Türk Gençliği'ne Hitabesi de başlangıç cümlesi ile birlikte 19 cümledir.

17 - Büyük devlet adamı ve eşsiz kahramanın adı ve soyadı "Mustafa Kemal Atatürk" de 19 harftir.

18 - "Ne mutlu Türk"üm diyene cümlesi de 19 harftir.

19 - "İstikbal Göklerdedir " Ne rastlantıdır ki Atatürk'ün bu sözleri de 19 harften oluşmaktadır.

20 - 10 Kasım 1938'de ( 19 x 2 x 19 ) ( !0 Kasım günü saat 10+9=19 ) 3 x 19= 57 yaşında ölümlü yaşama gözlerini kapamıştır.

21 - Cenazesi büyük bir merasimle 19 Kasım 1938 günü Yavuz zırhlısı ile İzmit'e götürülmüştür.

22 - En büyük kahramanın ebediyete intikali üzerine arkadaşı ve halefi İsmet İnönü'nün Türk milletine beyannamesi 19 cümledir.

23 - Doğum ve ölüm yılları 1881 ve 1938 sayıları 19 sayısının katlarıdır.

24 - 1919 rakamında 101 tane 19 vardır.

25 - İlk 19 yılda hazırlandı, 19 yılda siyaset ve askerlik alanında savaştı, üçüncü 19 yılda devlet başkanı sıfatı ile hizmet etti.

commodore1tr
15-05-2005, 16:17:00
Bugün 15 Mayıs ;
Taihimizdeki önemli günlerden birisi... Tam bugün Yunan askerleri İzmir'imizi işgale başladılar.. Konak meydanına geldiler en öndeki askerin elinde sancaktar olduğundan kocaman bir Yunan bayrağı vardır. İzmirde yaşayan Rumlar bu olayı alkışlar ve sevinçle karşılarlar Bahar yağmuru taşıyan bulutlarla kaplıdır gökyüzü gökgürültüsünden hemen önce bir silah gürültüsü duyulur sancaktar ve bayrağı yerlere serilirken izleyenler kaçışır ancak köşedeki kıraathanenin önünde eli silahlı bir adam bir heykel gibi durmaktadır. Onun bu duruşu yıllar sonra gerçek bir heykele dönüştürülecek ve kaidesine "Hasan Tahsin" adı yazılacaktır. Silahını daha sonra diğer askerlere çeviren bu genç gazeteci süngülenerek oracıkta öldürülür. Selanikte başlayan ve daha 31 yaşındayken sona eren bu erdemli yaşam bir sembol olur ve 'ilk kurşun ' olarak anılır yıllar boyu.

Gerçek adı Osman Nevres olan bu gerçek kahraman Hasan Tahsin 'in İzmir'in Konak Meydanı'nda bulunan heykeline kuşlar konup havalanır her gün. Ama ne zaman sağ eline bir kuş konsa hüzünlenir Hasan Tahsin; çünkü, elinde o an tabanca değil, ekmek kırıntıları olsun ister.

Ruhun şad olsun nur içinde yat

commodore1tr
16-05-2005, 11:34:51
Bugün 16 mayıs...
Takriben 3 saat sonra yani saat 1530 civarlarında galatadan bir gemi kalkacak adı bandırma olan bu gemi Kurtuluş savaşını resmen başlatacak komutanı Samsun a götürecekti, kısaca bakarsak.

Şişli'deki evinde son gecesini annesi ve kız kardeşiyle geçiren Mustafa Kemal, ertesi gün 16 Mayıs 1919'da, 19 kişiyle denize açıldı. Deniz fırtınalı, makinaları eski Bandırma Vapuru'nun pusulası bozuktu.Kaptan İsmail Hakkı Dursun ise bu suları tanımıyor, Karadeniz'e ilk kez açılıyordu.

Vapurun hareketinden önce Rauf Bey, Mustafa Kemal'e yola çıkmamasını, işgal kuvvetlerine mensup bir torpido tarafından takip edileceğini ve çevrileceğini haber verdi. Ama O'nun kaptana emri, ''Derhal ve bütün süretinle denize açıl'' oldu. Son sürati ancak 7 mil olan Bandırma Vapuru, yola çıktığında denizdeki fırtına, Mustafa Kemal hariç herkesin rahatsızlanmasına neden oldu. Fırtınalı denizde, uykusuz geceler sonunda İnebolu geçildi ve Sinop Limanı'na varıldı.

Buradan kara yoluyla gitmenin çareleri araştırıldı, ancak alınan yanıt, ''Ne yol var, ne vasıta'' olunca, Mustafa Kemal, arkadaşlarına,''Çocuklar, bir gecelik daha tehlike var. Onu da atlatabiliriz'' dedi. Vapurla yola devam edildi.

Ertesi gün 19 Mayıs 1919'da şafak sökerken, Bandırma Vapuru, direğine ordu komutanlığı forsu çekilmiş olarak Samsun Limanı'na girdi.

commodore1tr
19-05-2005, 18:28:25
19 mayıs gençlik ve spor bayramı başta gençlerimiz sonra tüm ulusumuza anlayanada anlamayanada kutlu vede mutlu olsun...
Kanla yazılan bağımsızlık destanları dayı yürüyüşü ile masa başında verilemez.....

commodore1tr
09-05-2006, 17:45:44
Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatışı Cumhuriyetin ilanından sonra 1938 tarihine kadar Gazi Günü adıyla Samsun'da yerel olarak kutlanır. Daha sonra ise Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basması 20 Haziran 1938'de çıkarılan bir kanunla milli bayram olarak kabul edilir.

Bugünkü kutlamaların temelini oluşturan beden eğitimi ve spor gösterilerini ise Türkiye'de ilk kez 12 Mayıs 1916'da erkek öğretmen okulu öğrencileri yapmışlar, daha sonra bu gösteriler bir gelenek haline getirilmiş.

1938'de 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kanunlaşmasından sonra ise bu gösteriler de resmi bayram gününe alınmış, daha sonra kutlamalar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı adı altında gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Bu sene ise Kadıköy Belediyesi bu kutlamaları bir hafta yapacağını ilan etmiştir...

Av.Fırat Bayındır
09-05-2006, 17:57:24
Bre münafık adam, yine sayfalar dolusu hep aynı şeyleri yazıp durmuşsun. Yeter artık Atatürk'ü putlaştırdığınız. Hem zaten Atatürk bir lider vede bir ideolog da değildi ,Vahdettin vatan haini değildi, aslında Çanakkaleyi de göklerden inenler savunmuştu vs.vs.

(Bu mealde bazı yazılar gelecektir mutlaka hazırlıklı olmak için temrinlerdir bunlar...)

commodore1tr
09-05-2006, 18:05:39
Abi olmadı ama ;
Peygamber olmadığını din getirmediğini yazmayı unutmuşsun bunu atlama bu aralar temcid pilavından meşhur oldu bu husus. Özellikle bir kere daha dikkatini çekerim kişm dediyse birisi bunlara öyle dedi sanırım yalan söylemiş Atatürk bir peygamber değildi....

fulya1212
09-05-2006, 21:52:47
Bu ne biçim forum. Olmuyor ama.. didik didik okudum. bana söyleyecek bir şey kalmamış...

deniz02
19-05-2007, 01:28:26
19 MAYIS KUTLU OLSUN

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde törenlerle kutlanıyor (http://www.haberturk.com/haber.asp?id=23699&cat=110&dt=2007/05/19). (http://www.haberturk.com/haber.asp?id=23699&cat=110&dt=2007/05/19)

korugan
19-05-2007, 16:43:41
kutlu Olsun....

galanthus
19-05-2007, 16:58:47
ATATÜRK'TEN SON MEKTUP
Siz beni hâlâ anlayamadınız,
Ve anlayamayacaksınız çağlarca da,
Hep tutturmuş "yıl 1919, Mayısın 19'u" diyorsunuz,
Ve eskimiş sözlerle beni övüyor, övünüyorsunuz.

Mustafa Kemal'i anlamak bu değil,
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

Bırakın o altın yaprağı artık,
Bırakın rahat etsin anılarda şehitler,
Siz bana neler yaptınız ondan haber verin,
Hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin,

Mustafa Kemal'i anlamak yerinde saymak değil,
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

Bana muştular getirin bir daha,
Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan;
Kuru söz değil iş istiyorum sizden anladınız mı,
Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı,

Mustafa Kemal'i anlamak avunmak değil,
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Hâlâ o acıklı ağıtlar dudaklarınızda,
Hâlâ oturmuş 10 Kasımlarda bana ağlıyorsunuz,
Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın,
Uluslar, fethine çıkıyor uzak dünyaların.

Mustafa Kemal'i anlamak göz boyamak değil,
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil

Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız,
Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil,
Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar,
Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar.

Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil,
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

Demokrasiyi getirmiştim size, özgürlüğü
Görüyorum ki hâlâ aynı yerdesiniz hiç
ilerlememiş;
Birbirinize düşmüşsünüz halka eğilmek
dururken,
Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız
gülen,

Mustafa Kemal'i anlamak işitmek değil,
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla,
Bilime, sanata varılmaz rezil dalkavuklarla,
Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister,
Paydos öğünmeye, paydos avunmaya, yeter,
yeter,

Mustafa Kemal'i anlamak aldatmak değil,
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

Av.Abbas Bilgili
19-05-2007, 17:19:10
Kutlu olsun.

deniz02
19-05-2007, 18:15:03
Gökyüzünün 19 Mayıs armağanı

http://www.ntvmsnbc.com/news/266376.jpg

Ay ve Venüs, bu akşam batı ufkunda birbirlerine yaklaşarak Türk Bayrağı’ndaki görünümü alacak.

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gözlemevi ve Astronomu Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Hüseyin Kalkan ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Tanyeri, yaptıkları açıklamada, 19 Mayıs Cumartesi günü gökyüzünde ender rastlanabilecek bir gökyüzü olayının yaşanacağını söylediler.
Bu yılın astronomide olağanüstü rastlantıların bir araya geldiği bir yıl olacağını belirten Doç. Dr. Kalkan, en ilginç rastlantının da 19 Mayıs günü yaşanacağını açıkladı.

Doç. Dr. Kalkan, 19 Mayıs günü ay ve Venüs’ün batı ufkunda birbirlerine yaklaşacağını, bu görüntünün Türk Bayrağı’ndaki ay ve yıldızı andıracağını söyledi.

Prof. Dr. Tanyeri de Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 88. yıl dönümüne denk gelen bu olayın, 500 milyonda bir ihtimal olduğunu söyledi.
NTV

commodore1tr
19-05-2007, 18:33:48
Nice coşkulu 19 mayıslara...

KASIMAN
20-05-2007, 00:18:27
KUTLU OLSUN..

monica
18-05-2008, 13:50:32
19 MAYIS 1919 Kutlu olsun

19 Mayıs 1919 Tarihi esaretten, sömürgeden kurtulusun başlangıcıdır ve bunu bilen AB'liler geçmişi dedelerinden tarihlerinden öğrendikleri için
1919 lara ve 1922'ler ve bu günlere gelmemize önderlik yapmış olan Mustafa Kemal'in ögretileriyle yetişmiş olan Asker'lere ve ulusalcılara karşıdırlar.
Onun için AB'deliler Mustafa Kemal'i sevmeyenlerle iş birliği yaparlar.

Harun Gür
18-05-2008, 22:04:29
Söylev (Nutuk), ülkemizin 19 Mayıs 1919'daki halinin tasviri ile başlar.

Dünya o zamandan bu güne değişti, aslında hiç de değişmedi. O dönemi anlatan askeri işgaller bugün askerle değil, para ile gerçekleştiriliyor. Ülkemiz insanları çok uyanık olması gereken bir dönemden geçiyor, çünkü artık, tank, top, tüfek sesi yok ki uyansınlar. Gece yatıyor, sabah kalkıyorlar ve "sound of silence" vari bir eksilme ile karşılaşıyorlar.

Uyanık olmalıyız, gözümüz Meclis'te ve çıkarılan yasalarda olmalı. Üzülerek söylemek gerekirse, şu ana kadar iyi bir performans gösteremedik ne yazık ki...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun...

Akademik Sultan
18-05-2008, 22:20:14
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun...

Bursa Nutkunun bence tam zamanıdır..

BURSA NUTKU

" Türk genci, devrimlerin ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır; rejimi ve devrimleri benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve bir hareket duydu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla, nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır. Polis gelecektir; asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, "polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir" diye düşünecek, fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Yine düşünecek: "Demek adliyeyi de islah etmek, rejime göre düzenlemek lazım" Onu hapse atacaklar. Kanun yolundan itirazlarını yapmakla beraber; bana, İsmet Paşa'ya, Meclis'e telgraflar yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, "Ben inan ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız gelmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amilleri düzeltmek de benim vazifemdir!" İste benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği!"

M.Kemal Atatürk

Av.Fırat Bayındır
19-05-2008, 09:14:24
http://www.tsk.mil.tr/10_ARSIV/10_4_Diger_Haberler/2008/19_mayis_genclik_ve%20_spor_bayrami/1k.jpg


http://www.tsk.mil.tr/10_ARSIV/10_4_Diger_Haberler/2008/19_mayis_genclik_ve%20_spor_bayrami/2k.jpg


Böyle aydınlık yüzlü gençliğe selam olsun.

milo
19-05-2008, 09:46:07
Bu gün 19 Mayıs

Heyhat ZAMAN-VAKİT-YENİŞAFAK üçgeninde bu yazının yazıldığı saat itibariyle tek satır haber veya fotoğraf yok.

Evet bu ülkenin her metrekaresi artık Atatürk ve düşmanları olarak bölünmüştür.

BayraMIMIZ kutlu olsun.

milo
19-05-2008, 10:59:42
Erdoğan’a zorunlu göz istirahatı


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gözünde beliren sağlık sorunu nedeniyle ve doktorların tavsiyesi üzerine bugün yapılacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılamayacağı bildirildi.
Başbakanlık Basın Merkezi’nden dün saat 23.40 sıralarında yapılan açıklamada, Erdoğan’ın doktorların ısrarlı istirahat tavsiyesi üzerine 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmayacağı bildirildi. Açıklamada, etkinliklerde Erdoğan’ı Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in temsil edeceği kaydedildi.

milo
19-05-2008, 11:29:44
CAN DÜNDAR

‘Gencim, milliyetçiyim, milletten şikâyetçiyim’


Ankara Genç İşadamları Derneği bir “gençlik araştırması” yaptırdı.
Sonuçlardan çıkan manzara şu:
Gençlerin kafası karışık...
* * *
Ailelerinden dayak yiyorlar.
“Kendine kimi örnek alıyorsun?” diye sorunca, “Anne babamı” diyorlar.
* * *
Sigara ve içki içiyorlar.
En çok askere ve dine güveniyorlar.
* * *
Siyaseti takip etmiyorlar.
Ama “Siyasi yelpazedeki yeriniz?” diye sorunca, ağırlıkla “Milliyetçi-muhafazakâr” seçeneğini işaretliyorlar.
Yurtlarını çok seviyorlar yani...
Aynı gençler, “Yurtdışında yaşamak ister misiniz?” sorusuna yüzde 80 oranında “Evet” diye kafa sallıyorlar.
Yurdun en çok dışını seviyorlar.
* * *
“Türkiye AB’ye girsin mi”ye “Hayır” cevabı veriyorlar.
Yani?
“Ülkem dursun, ben gireyim” diyorlar.
* * *
“Milliyetçi gençler”, gazete okumuyor; televizyonda da sadece eğlence programı izliyorlar.
Polat gibi şekil yapmak, Koç gibi para kazanmak, Acun gibi sahillerde “sabaha kadar eğlence”ye dalmak istiyorlar.
* * *
Çoğu Türkiye’nin geleceğinden umutsuz...
Kendi geleceklerinden ise umutlular.
Yani?
“Ülkem batar, ben yırtarım” sanıyorlar.
* * *
“Ülkem varsa ben de varım”, “Ülkem batarsa ben de batarım”, hatta “Ülkemi batmaktan ancak ben kurtarırım” diyen kuşakları birbirine kırdırıp darağaçlarında, cezaevlerinde yok ettiler.
“Kitap günah, örgütlenmek yasak, siyaset tuzak” diye diye, dayağı, magazini, içi kof bir milliyetçiliği vere vere, her koyunun kendi bacağından asıldığını söyleye söyleye, “Okumadan da yırtmak mümkün”ü işleye işleye, siyasete aklı ermeyen, gözü dışarıda, “Polatist” umutsuzlar yarattılar.
* * *
Madem manzara böyle, ben de gençlerin yurtdışında yırtmış idollerinden Mert İçgören’in, gençler arasında pek yayılmış şarkılarından biriyle kutlayayım, yeni kuşağın Gençlik ve Spor Bayramı’nı:
“Üç gün üç gece/ Bodrum’da eğlence/
Yanımda Ceylan, Merve ve Ece/
Teker teker ya da hep birlikte/
Üç gün üç gece, sabaha kadar eğlence.../
Kızı uçağa koydum/ iki tane kız buldum/
İyice yağladım, sonra güneşe koydum/
İki saat beklettim, çıkarıp soydum/
İkisini de yedim, ohhh doydum.”
* * *
Bayramınız afiyetli olsun!

Av.Dilek Kuzulu Yüksel
19-05-2008, 17:00:37
http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/LiveImages%5CFoto%20Haber%5C19%20May%FDs%20co%FEku yla%20kutlan%FDyor%5CA19121047.jpg
http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/LiveImages%5CFoto%20Haber%5C19%20May%FDs%20co%FEku yla%20kutlan%FDyor%5CA19125354.jpg


19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun...

Mehtap Deniz
19-05-2008, 17:44:29
19 Mayıs Atatürk'ü Anma - Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun.

Av.Esin Kılıç
19-05-2008, 22:01:23
http://img422.imageshack.us/img422/4616/19mayis5rb.jpg

Saygıyla, minnetle ve özlemle, her zaman izindeyiz.

Gökhan Kartal
19-05-2008, 23:26:18
19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Av.Emrah Yavuzcan
19-05-2009, 09:34:06
Samsun'daki coşkulu havayı sizinle paylaşmak istiyorum. 18 Mayıs 2009 (dün) gerçekleşen Türk Yıldızları gösterisi ile başlayan etkinlikler, bugün Bandırma Vapuru ve etrafında sürdürülüyor. 19 Mayıs kutlu olsun, Samsun'dan selam olsun.

Mehtap Deniz
19-05-2009, 11:00:26
19 MAYIS'TA DÜŞÜNCELER

Sen, geceyi gündüze katan
Kaputa sarınıp karda yatan
Sen, müstesna ölümsüz kahraman
Çanakkale'nin çelik kalesi
Sen, düşmandan kaçılmaz, diyen
Bir avuç, cephanesiz, keşif koluyla
Dağ gibi zırhların karşısında duran
Duru durup, Dumlupınar'da
Turnayı gözünden vuran
Çarıksız, tüfeksiz, ekmeksiz
Kağnıyla, Ayşeyle, Fatmayla
Ordulara Akdeniz'i gösteren
Senin yolundayız bugün de...
Yorulmaz Usanmayız
Yenilmeyiz, dönmeyiz
Senden aldık ışığımızı,
Gökte bile kalmasa bir kıvılcım
Yine sönmeyiz.
Gözlerin güneş bize,
Sözlerin ateş bize,
Bir kavuşturdun sevdiğimize,
Hürriyet, vatana.
Bugün 19 MAYIS
Senin yolundayız.
Dönmeyiz bir adım sağa, sola,
Dönmeyiz bir adım geri.
Hep aynı heyecanla görüyoruz seni
At üstünde,
Parmağın ufukta
"-Ordular, Hedefiniz Akdeniz'dir, İleri!"
Hep böyle görüyoruz seni,
Hep aynı heyecanı taşıyoruz,
Hep aynı heyecanla
9 Eylül'de İzmir'e girer gibi
Yaşıyoruz.
Hep dev gibiyiz
Hep aslan gibi,
Şimdi hep senin gibiyiz.
Kimse yan bakamıyor artık bize,
Hattı müdafaa yok,
Sathı müdafaa var.
Edirne'den Kars'a,
İzmir'den Rize'ye kadar
Akdeniz'den Karadeniz'e,
Yalın kılıç,
Kükremiş,
Bekliyoruz.
Bugün elle tutuyor, gözle görüyoruz
"Yurtta sulh, cihanda sulh" dediğini.
Dumlupınar'da yatıyor şehitler,
Her gün gidip geliyoruz
Senden onlara mekik dokuyoruz.
Silah çatıyor, süngü takıyoruz...
19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığın gibi heyecanla
Her yıl okuldan çıkıyoruz.
Biz de sen olduk şimdi
Her köyde, her okulda, her fabrikada
Cumhuriyeti emanet ettiğin
GENÇLİK VAR!...

Uğur YİYİT
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İ.Ö.O. Ankara

Mehtap Deniz
19-05-2009, 11:08:02
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı, tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve yurtdışındaki temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında Ankara'da ilk tören, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretiyle başladı.

Devamı: http://www.ntvmsnbc.com/id/24967678/

...

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Saygı ve minnetle...

Av.Dilek Kuzulu Yüksel
19-05-2009, 11:17:40
Bayramımız kutlu olsun, Samsun'a selam olsun...

Av.Emrah Yavuzcan
19-05-2009, 12:54:19
Samsun'dan bu fotoğrafları paylaşmak istedim.

http://www.samsun.gov.tr/Gallery/500/MZ12FE.JPG
http://www.samsun.gov.tr/Gallery/500/UZ96VH.JPG,
http://www.samsun.gov.tr/Gallery/500/GH76KH.JPG
http://www.samsun.gov.tr/Gallery/500/LN91DW.jpg
http://www.samsun.gov.tr/Gallery/500/LC14WB.jpg

Av.Emrah Yavuzcan
19-05-2009, 13:11:55
http://www.samsun.net/images/news/986.jpg
http://www.kultur.samsun.bel.tr/Protokolyolu/prott.jpg
http://www.samsun.bel.tr/content/500/FY5O83GT.jpg

Av.Başak Şahin
19-05-2009, 17:19:33
Her yıl daha da coşkulu olmak, bu coşkuyu gelecek nesillere aktarmak dileğiyle, bayramımız kutlu olsun...

monica
19-05-2009, 21:41:26
19 Mayıs 1919 zulümlerden zalimlerden işgalcilerden, işbirlikcilerden kurtuluş yolunun başlangıcı ilham kaynağımız olmaya devam decektir.
KUTLU OLSUN
Mustafa Kemal Atatürk'ü bizlere bıraktığı her değer için saygıla anıyoruz.

Harun Gür
19-05-2009, 23:27:34
Kutlu olsun elbette...

Ancak; o Samsun'a çıkışın ne badirelerle, ne planlarla oluşturulduğu ve hatta denizyoluyla olamazsa güzergahın aylar öncesinden ne şekilde karayolundan çizildiği bilinmezse "Kurtuluş'a Giden Yol" un zorlukları anlaşılamaz. Bunları Lise İnkılap Tarihi kitaplarında bulamazsınız.

Mustafa Kemal nevi şahsına münhasır bir adamdı, O'nu iyi bilmek ve doğru tanıtmak boynumuzun borcudur...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'mız kutlu olsun...

monica
19-05-2010, 05:26:36
Bayramımız kutlu olsun, Samsun'a selam olsun...

KUTLU OLSUN

http://www.resim-galerisi.com/data/media/88/19mayis2007.jpg

çoban
19-05-2010, 10:48:53
İŞTE ATATÜRK'ÜN SAVAŞ HARİTALARI (http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridetay.aspx?cid=36010&rid=2)

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1927 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası 2’nci Kurultayı’nda TBMM’de okuduğu ve ilk basımı Osmanlıca yayınlanan Nutuk’un tıpkı basımı ve Türkçesini yayınladı. Tıpkı basım Nutuk'la birlikte Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda kullandığı haritalar da okurla buluşuyor.

Bugüne kadar hazırlanan pek çok nutuktan farklı olan İTO’nun yayını, Atatürk’ün kontrolü altında çıkan ilk nüshanın tıpkı basımı ve Türkçesinin birlikte basılmasıyla bir ‘ilk’ özelliği taşıyor. Kitapta, Atatürk’ün kullandığı 10 harita da yer alıyor. Haritalarda Atatürk'ün savaş taktikleri ve savaşı nasıl yönettiği açıkça görülüyor.

ORİJİNALİNİ NEDEN OKUMALI?

Atatürk’ü daha iyi anlamak için onu orijinal kaynaklardan okumak gerektiğini söyleyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur ve bugün varsak onu sağlayan en önemli tarihi şahsiyet şüphesizdir ki odur. Yarını doğru inşa etmek için de onun fikirlerine her türlü saptırmadan, yanlıştan ve yönlendirmeden azade şekilde ulaşmak çok önemli. Biz bu nedenle Nutuk’u ‘tıpkıbasım-çevrimyazı’ olarak bastırdık” dedi.

İTO Müşavirleri Şefik Memiş ve İsmail Şen tarafından hazırlanan “Nutuk Gazi Mustafa Kemal Tarafından” adlı eserin akademik danışmanlığını Doç. Dr. Erhan Afyoncu ve Yrd. Doç. Dr. Recep Ahıshalı yaptı.

3 AYDA HAZIRLADI

Atatürk’ün 3 ayda hazırladığı Nutuk, 1919-1927 arasındaki olayları konu alıyor ve savaşları, siyasi gelişmeleri, devrimleri belgelerle anlatıyor. Atatürk, yazım sırasında 22-23 Mayıs 1927 gecesi bir kalp spazmı geçirdi.

Falih Rıftı Atay Atatürk’ün Nutuk’un yazımındaki temposunu şöyle anlatıyor: “Nutuk’u Çankaya Köşkü’nde yazmaktaydı. Bu köşk, üç oda bir salon eski bir bağ eviydi. Yağmur yağınca tavanı akardı. Akan yerlere leğenler konmuştu. Akmayan köşeye konan bir koltuğa oturmuş, yanı başında su dolu bir leğen, elindeki pamuğu suya batırıp gözüne örtüyordu, Yorgunluktan gözlerini açamaz hale gelmişti. Yaverler 8 saatte bir değişiyor ama o yerinden kımıldamıyordu.”

Hürriyet

Kutlu olsun

ayşe uysal
19-05-2010, 13:56:59
http://http://www.loadtr.com/382587-atatürk_ve_gençlik.htm

monica
18-05-2011, 23:15:23
Tüm Türk Milleti'nin özellikle de gençlerimizin 19 Mayıs bayramını kutluyorum.Ülkeden uzaktayken insan daha çok heyecanlanıyor.Birkaç gündür Nutuk'la başbaşaydım ve bir avuç insanın onca yokluğa ve engellere rağmen nasıl başarıya ulaştıklarını tekrar heyecan ve hayretler içinde okudum.Bu konuda birkaç şey söylemek istiyorum;

Okul hayatım boyunca Nutuk'un ders programlarında olduğunu hatırlamıyorum.Oysa dünya tarihine göre çok da önemli olmayan bir zaman dilimi söz konusu olan.Çok yakın bir geçmiş.Dedem sürekli anlatırdı o günlerin heyecanını.Allah Rahmet eylesin geçen hafta vefat etti kendisi.Ne kadar o devri görmüş insan tanıdıysam içlerindeki coşkunluğu ve gururu gördüm.Bu heyecanı bu gururu yeni nesillerde göremiyorum.Bu kadar yakın bir geçmişte bu kadar büyük işler yapmış bir milletin önderinin her satırı gerçeklere ve belgelere dayanan eseri nasıl okutulmaz okullarda.Oradaki büyük derslerin yeni nesiller tarafından öğrenilmesi istenmiyor mu yoksa?Dinler tarihi,Avrupa tarihi vs. gibi çoğu hikayeden ibaret olan tarihler kafalara kazınırken daha 80 yıl önceki ölüm kalım mücadelesi bu vatanın evlatlarına niçin anlatılmaz.

Türk halkının kendine güveni ve gurur niçin zedeleniyor niçin batı ulaşılmaz bir yer gibi gösteriliyor.Niçin Türk dili ve tarihi kemiriliyor?Keşke imkan olsa da tüm Türk gençlerini buralara getirebilsek.Görseler bu milletlerin kendilerinden en ufak bir üstünlüklerinin olmadıklarını.

Nutuk'u çocuklarımıza ve gençlerimize okutalım.Gördüğüm en büyük ibret belgesi ve de başka hiçbiryerden elde edemeyeceğim yol gösterici ışıkların saçıldığı bir yıldız.

Atamıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkalım.
http://www.ataturktoday.com/Resim/19MayisKutlamalari.jpg
Bir daha gel Samsundan diyenlere 19 Mayıs kutlu olsun.
Av.Ali Osman Özdilek
commodore1tr
Av.Fırat Bayındır
fulya1212
deniz02
korugan
galanthus
Av.Abbas Bilgili
KASIMAN
Harun Gür
Akademik Sultan
milo
Av.Dilek Kuzulu Yüksel
Mehtap Deniz
Av.Esin Kılıç Şehirlioğlu
Gökhan Kartal
Av.Emrah Yavuzcan
Av.Başak Şahin
çoban
ayşe uysal
SAYGILARIMLA.

baymartı
19-05-2011, 21:30:16
Türk milletimin ve tüm geçlerin 19 Mayıs geçlik ve spor bayramını yürekten kutluyorum. Ayrıca Sayın Belediye Başkanıma buradan teşekkürerimi iletirim. Gençlik şöleni için çok değerli sayın Edip Akbayramı ilçemize, geçlerimize dinnettiğin için tekrar tekrar teşekkür derim....

Av.Engin Oğuz
19-05-2011, 21:50:55
19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm milletimize kutlu olsun Atatürk ve silah arkadaşlarını aziz hatıralarını rahmet ve minnetle anıyoruz.

admin
19-05-2012, 12:36:35
Yaşasın 19 Mayıs, Yaşasın Cumhuriyet Gençliği...
Teşekkürler Ata'mız, Teşekkürler Atalarımız...

admin
19-05-2012, 12:55:37
Rastlantı mı, yoksa yeni bir oyun mu?

19 Mayıs 1919"larda Atatürk'ün "Ata Yurdu" dediği Anadolu bile düşmanlarca paylaşılmıştır. En kötüsü, Anadolu'da yaşayan azınlıkları, etnik grupları yeni devletçikler kurmaya iten işgalci dış güçler, yazgısını, geleceğini bu topraklara ağlamış, toplumun belli kesimlerinden bazı kişilerle bağlaşma, uyuşma, birlikte hareket etme bağlantısı kurabilmişlerdir. Savaş hem dıştaki işgalcilere, hem de içteki uzantılarına karşı verilecektir. Etnik bölünmeler, mezhep ayrılıkları alabildiğine körüklenmektedir.

Günümüz Türkiye'sinde çoğulcu, özgürlükçü demokratik bir düzen geçerlidir. Ama bu düzen içinde Türk devleti, Türk ulusu, Türk toplumu yeni sömürgecilik anlayışının bazen açık açık söylenen, bazen kokusundan ve dokusundan anlaşılan, sezilen, görülen kıskaçlarıyla sıkıştırılmak, bunaltılmak, yok edilmek istenmektedir.

19 Mayıs 1919'ların "Ata Yurdu" Anadolu'yu parçalama, bölme niyetleri, "Halklar" sözcüğü, "Halklara özgürlük" haykırışlarıyla yeniden sergilenmekte, topluma çeşitli görüntülerle yayılmaktadır. Bilerek, ya da bilmeden bunu titreşimine kendini kaptıranlar vardır. Bu bir rastlantı mı, yoksa yeni bir oyun mudur? Hiç kuşkusuz bu, yeni sömürgeciliğin sahnelediği bilinçli bir harekettir: Türk ulusunun 'Ata Yurdu" Anadolu"nun parçalanmasına yönelik bir dış girişimdir.

Atatürk gibi...

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının 19 Mayıs 1919'un bugünkü yıldönümünde devleti, siyasal partileri, sendikaları, dernekleri, tüm örgütleri yönetenlerimizle, bilim adamlarımızla, kadınımızla, erkeğimizle, tyaşlımızla, gencimizle, tüm toplumumuzla Atatürk'e dönmek, Onun gibi düşünmek zorundayız.

Atatürk; düşüncesi, öğretisi ve uygulamasıyla kendini dogmalara bağlayan, gelecek kuşakların o dogmalar demeti içinde ideolojik bir eğitimle yetiştirilmesini isteyen bir önder değildir. Yol gösterici olarak dogmaları değil, "akıl"ı, "bilim"i önermiştir. Atatürk cumhuriyetçidir, ulusçudur, halkçıdır, devletçidir, laiktir ama tüm bunların sonunda devrimcidir; insancıldır. Onun için Atatürk'e dönmek, Atatürk gibi düşünmek dogmacılık değildir. Atatürk gibi düşünmek devletimizle, ulusumuzla, toplumumuzla ve toplumumuzun tüm bireyleriyle bağımsız, çağdaş, ulusal, devrimci olmaktır.

Doğru ve gerçekçi bir yaklaşım. Acaba 19 Mayıs 2012 tarihinde ne değişti?

ayşe uysal
19-05-2012, 13:21:51
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun

Mehtap Deniz
19-05-2012, 13:46:51
Bayramımız kutlu olsun :)

commodore1tr
19-05-2012, 17:52:42
Umarım geçirdiğimiz en kötü 19 Mayıs bu olur.

monica
19-05-2012, 20:21:02
http://www.dailymotion.com/video/x8w683_ey-milletim-ben-mustafa-kemalim-yii_people?start=3&fbc=93
Bu yıl stadyumlarda kutlanmayan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir de çelenk koyma yasağı uygulandı.

''TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN İL VE İLÇE BAŞKANLARIMIZ 48 SAAT ÖNCE, 19 MAYIS'TA ATATÜRK ANITINA ÇELENK BIRAKMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ. 2-3 VALİLİK İZİN VERDİ, DİĞER VALİLERİN TÜMÜ REDDETTİ. SONRA İZİN VEREN VALİLER DE İZİNLERİNİ GERİ ALDI'' ''TÜRKİYE GENELİNDE CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL VE İLÇE BAŞKANLARININ ATATÜRK ANITINA ÇELENK KOYMASI YASAKLANDI. DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ HANGİ ÇAĞDA YAŞIYORUZ HANGİ KARANLIK DÜŞÜNCELER BU KARARLARI ALABİLİYOR SİZ TÜM DÜNYANIN SAYGI DUYDUĞU KURTARICINIZI ANMAK İÇİN ÇELENK BIRAKACAKSINIZ, ÇİÇEK BIRAKACAKSINIZ, AMA YASAK GETİRİYORLAR. O YASAKLARI ONLARIN KAFALARINA ÇALACAĞIZ.'' http://www.kanalb.com.tr/haber.php?HaberNo=41569
m.e.sezen
AKP Partisi tarafında yapılanlara ŞAŞIRIYOR'MUSUNUZ! Yetmez ama evetçiler sesinizi duyalım TÜRKİYE TÜRKİYE OLMAKTAN ÇIKTI ALLAH SONUMUZU HAYIRETSİN

admin
19-05-2013, 18:10:59
Tüm TC vatandaşlarının 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor bayramını Hukuki.net ailesi olarak kutluyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için herkesin daha duyarlı ve bilinçli hareket etmesini, Atatürk İlke ve inkılaplarından asla şaşılmaması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

Ayrıca Türk kadınının bu yazıyı okumasını da şahsen salık veriyorum : http://www.hukuki.net/showthread.php?38921-Kadinlara-Ragmen-19-Mayis

ayazoglum
19-05-2013, 18:42:15
19 Mayıs ı önemeli sayan herkesin 19 Mayıs ı kutlu mutlu ve umutlu olsun.
vardık, varolduk hep varolacağız.
ayazoglum

Av.Engin Oğuz
20-05-2013, 00:38:54
19 Mayıs önemlidir Allah eksikliğimizi vermesin ecdadımızın ruhu şad olsun nur içinde yatsınlar minnettarız.