PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : AİHM, Türkiye’ye Ceza Yağdırdıveezy37
12-04-2007, 15:44:14
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye aleyhine açılan 7 davayı bugün karara bağladı.

Ahmet Güven ve 12 arkadaşının yaptığı ortak başvuruyu değerlendiren AİHM, "Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) kötü muamele ve işkencenin yasaklanmasıyla ilgili 3. maddesini ihlal ettiği" görüşüne vardı.

Türkiye, karar gereği toplam 96 bin avro maddi tazminat ödeyecek.

Güven ve arkadaşları, AİHM’ye yaptıkları şikayette, Buca cezaevinde kötü muamele ve işkence gördüklerini iddia etmişlerdi.

AİHM, Hacı Özen isimli vatandaşın yaptığı başvurudaysa, "Türkiye’nin, AİHS’nin 3,13,5,6. maddelerini ihlal ettiğine" hükmetti. Türkiye, toplam 16.800 avro maddi tazminat ödeyecek.

Hüseyin Atıcı’nın yaptığı başvuruyu inceleyen AİHM, Türkiye’nin adli yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddeyi ihlal ettiğine hükmetti ve 9.600 avro ödenmesini kararlaştırdı.

Şehmus Bedir isimli vatandaşın üç arkadaşıyla yaptığı ortak başvuruda, AİHM, Türkiye’nin ihlalde bulunmadığı görüşüne vardı.

Hünkar Demirel ve Hıdır Ateş’in yaptığı başvuruyu inceleyen AİHM, AİHS’nin 10. ve 6. maddelerinin ihlal ediliğine hükmetti ve mahkeme masrafları da içinde olmak üzere toplam 3000 avro ödenmesini kararlaştırdı.

Tekin Tangün’ün, 12 arkadaşıyla yaptığı ortak başvuruyu inceleyen AİHM, AİHS’nin 5. maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. Türkiye, bu davayla ilgili toplam 7.500 avro tazminat ödeyecek.

AİHM, Abdulkadir Turyağ’ın yaptığı başvuruda, Türkiye’nin AİHS’nin 6. maddesini ihlal ettiği görüşüne vardı, ancak maddi tazminata gerek görmedi.
12.04.2007
Objektif haber