PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İşçi sendikaları yönetim kuruluna seçilmekaraaslan
28-03-2007, 21:20:44
İşçi sendikası ve konfederasyonu yöneticiliğinin teminatı:

Madde 29 - Sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarında veya başkanlığında görev aldığı için kendi isteği ile çalıştığı işyerlerinden ayrılan işçiler, bu görevlerinin seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi istekleriyle çekilmek suretiyle son bulması halinde, ayrıldıkları işyerinde işe yeniden alınmalarını istedikleri takdirde, işveren, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bu işçileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe, diğer isteklilere nazaran öncelik vererek almak zorundadır. Bu takdirde, işçinin eski kıdem hakları ve ücreti saklıdır. Bu hak, sendika veya konfederasyonlardaki yöneticilik görevinin sona ermesinden başlayarak üç ay içinde kullanılabilir.
Buradak(Bu takdirde, işçinin eski kıdem hakları ve ücreti saklıdır)görevin son bulması halinde güncel kıdem tazminatını mı alacak yoksa göreve seçildiği tarihteki tazminatımı alacak ben bunu anlamadım .Yardımcı olursanız sevinirim.

Harun Gür
28-03-2007, 22:02:12
Kıdem tazminatına esas süre yönünden işe girip, yöneticilik için işten ayrıldığı tarih aralığı dikkate alınır. Kıdem tazminatına esas ücret yönünden işten yöneticilik için ayrıldığı tarihteki saat ücretine işverenin tekrar işe almayacağını bildirdiği tarihe kadar ki TİS zamları işletilerek bulunan yeni saat ücreti dikkate alınır.

Selamlar,

Av.Abbas Bilgili
28-03-2007, 22:17:10
Bu konuda Yargıtay'ın vermiş olduğu kararlarda, işe yeniden başlatılmama tarihinde o işçi ile emsal durumda olan diğer işçilerin ücretinin ölçü alınacağı belirtilmektedir ki, sayın Gür'ün ifade ettiği husus da aynı anlama gelmektedir. selamlar.

Peki, bu durumda olan bir sendikacı (yani profesyonel sendikacılık görev biten işçi) işe başlatılmadığında, işe iade davası açabilir mi, açarsa sonuç ne olabilir acaba?

Harun Gür
28-03-2007, 22:20:38
Bence işe iade davası açamaz, ancak 2821'deki "zorundadır" emredici hükmüne aykırı bir işveren davranışına karşı kötüniyet tazminatı talep edebileceğini düşünüyorum.

Selamlar,

karaaslan
28-03-2007, 23:18:08
Sn Av.Abbas Bilgili bu klonuya bir örnek biliyorum 1999 yılında yapılan bir olagan kongre ile yöneticiligi biten harb iş sendikası eğitim sekreteri iş başı yapamadı .Bunun üzerine dava açtı davanın sonucu ne oldu bilmiyorum.

Av.Başak Şahin
28-03-2007, 23:25:33
İşveren, 29. maddedeki yükümlülüğünü yerine getirmezse, cezai yaptırım öngörülmüştür. Ancak hukuki bir yaptırım düzenlenmemiştir. Yargıtay önceki kararlarında "cezai yaptırım kanunla düzenlenmiş, hukuki yaptırım düzenlenmemiş, bu nedenle cezai yaptırımla yetinilmiştir, hukuki yaptırım uygulanamaz" şeklinde görüş belirtmiş; daha sonraki kararlarında görüş değiştirerek hukuki yaptırım da olması gerektiğini belirtmiştir.
İş Kanunu'nunda ne yazıkki birçok boşluk var, hocamız yeni bir İş Kanunu'nun en az 2-3 yıl sonra (seçimler yapılıp,yeni meclis öncelikli işlerini hallettikten sonra) çıkacağını düşünmektedir.

Av.Abbas Bilgili
29-03-2007, 21:44:14
Bu durumda olan bir işçi için açtığım işe iade davasını yerel mahkemede kazandım, ancak Yargıtay'ın bu konuda ne diyeceğini ben de merak ediyorum.

karaaslan
29-03-2007, 21:52:24
Sonucu bizimle paylaşırsanız sevinirim.Teşekkürler

Harun Gür
29-03-2007, 22:03:51
Sn. Bilgili,

Umarım davayı kazanırsınız. Mesajımda belirttiğim hususta yürüttüğüm mantık şu idi:

Madde 29 - Sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarında veya başkanlığında görev aldığı için kendi isteği ile çalıştığı işyerlerinden ayrılan işçiler, bu görevlerinin seçime girmemek, yeniden seçilmemek veya kendi istekleriyle çekilmek suretiyle son bulması halinde, ayrıldıkları işyerinde işe yeniden alınmalarını istedikleri takdirde, işveren, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bu işçileri o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe, diğer isteklilere nazaran öncelik vererek almak zorundadır. Bu takdirde, işçinin eski kıdem hakları ve ücreti saklıdır. Bu hak, sendika veya konfederasyonlardaki yöneticilik görevinin sona ermesinden başlayarak üç ay içinde kullanılabilir.

İşe iade ancak işverenin işten çıkarması karşısında bir yasal hakkın Mahkeme kararı ile tescillenmesi sonucunda doğar. 29. maddeye göre işverenin işten çıkarması değil, işçinin özgür iradesi ile bir tercih kullanarak işten ayrılması durumu sözkonusudur ve aynı maddeyle yeniden işe alma işverenin belli şartlar altında tercihine bırakılmıştır. Bu tercihin yasanın belirttiği şekilde doğrulukla kullanılmaması kötüniyet tazminatına hükmedilmesini gerektirir diye düşünüyorum. Yargıtay kararını ve gerekçesini ben de merak ettim şimdiden...

Saygı ve selamlar,