PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : SSK'ya 25 yıl prim ödedim ancak emekli olamıyorumdarj
22-07-2004, 23:23:47
1977 yılında ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başladım. 3 ay kadar devam ettim. 1980 yılında adıma ticarethane kurdum ve bağkur'a giriş yaptım. 1980-1983 aralık sonuna dek bağkurlu olarak prim ödedim. bu arada 1983 yılı mayıs ayında bir limited şirket kurduk, kurucu ortalardan bir tanesi bendim. 1983 yılı sonunda bağkura müracaat ettim ve adıma olan ticarethaneyi kapattığımı ve bağkurdan çıkacağımı bildirdim. Aynı zamanda kurucu ortağı olduğum limited şirkette de müdür olarak görev yaptığımdan 1983 yılı sonu, 1984 yılı başı itibarı ile ssk ya bildirimde bulunarak giriş yaptım. 1983 yılından 1994 yılına kadar bu limited şirketimizde ssk primi ödeyerek çalıştım. 1994 yılında bu şirketteki ssk'lı olma durumumu sona erdirdim ve ortağı olmadığım bir başka şirkette maaşlı çalışmaya başladım ve 2003 haziran ayına kadar sigortaya primim ödendi. 2003 haziranında ssk ya emeklilik için müracaat ettim 5500 iş günü ve 25 yıl dolmuştu. müracaatımda 1980-1983 yılları arasında bağkurdaki çalışmamı da bildirdim ve hizmetime eklenmesini istedim. Ancak bu müracaatımın üzerinden 14 ay geçmiş olmasına rağmen ve gerek ssk ve gerekse de bağkurdan istenilen evrakları vermeme rağmen işim hallolmadı. üzerine üstlük bana en son bağkurdan yapılan bildirimde sen bizim sigortalımızsın ve şimdiye kadar ödemediğin prim borcum 15 milyar diyorlar. ssk ise 25 yıldır ssk primlerini boşa ödediğimi onların yanacağını söylüyor. bu nasıl bir anlayıştır. bunu nasıl çözmem gerekiyor. bu konuda bilgisi, deneyimi ve çözüm önerisi olanlardan yardım diliyorum.

daha iyi bir ülke için...

Av.Fırat Bayındır
22-07-2004, 23:47:13
bağkur k.gereğince limited şirket kurucusu ve ortaklarının bağkurlu olması gerekir. sizin de şirkette ssk olarak çalışmanız bunu değiştirmez. ne yazık ki bağkurdan emekli olmak durumundasınız.
aşağıda bir yargıtay kararı veriyorum. bana kalırsa yapacağınız şey bildiğim kadarıyla ssk kaydınızı iptal ettirip yatırdığınız primleri geri alarak bağkura olan borcunuzu ödeyerek emekli olmaktır.Davacı, 01.04.1998 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı ve dahili davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Osman Bülbül tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Limited Şirket ortaklarının kendi işini kendi yapan kimse durumunda bulundukları dolayısıyla limited şirket ortaklığının devamı süresince Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalısı sayılamayacağı, Bağ-Kur sigortalısı olmaları gerektiği Dairemizin oturmuş ve yerleşmiş görüşlerdendir. O nedenle mahkemece davacının şirkete ortak olduğu dönemde, zorunlu Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalısı olarak kabulüne ilişkin olarak verilen karar isabetsizdir. Diğer taraftan, davacının ekonomik ve Sosyal durumu itibariyle iddia edilen işte çalışması hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimine uygun değildir. Hal böyle olunca açıklanan bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalı ve dahili davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA,09.05.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Kaynak=C o r p u s

ceteris paribus