PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Avrupa Topluluğuestamemuchoo
12-03-2007, 14:27:44
merhabalar

avrupa topluluğu yönetmelikleri nereden bulabilirim?

91/21/AT YÖNETMELİĞİ BANA LAZIM


saygılar herkese


Yasin Akdemir

commodore1tr
12-03-2007, 15:56:53
Hangisi motoroy olan mı yani araçlarla ilgili olan ?

deniz02
12-03-2007, 21:22:24
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wpg=mbs

Bu linkten istediginizi bulabilirsiniz belki... :rolleyes:

estamemuchoo
15-03-2007, 13:19:22
Hangisi motoroy olan mı yani araçlarla ilgili olan ?


evet araçlarla ilgili olan

estamemuchoo
15-03-2007, 13:22:30
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wpg=mbs

Bu linkten istediginizi bulabilirsiniz belki... :rolleyes:

link çalışmıyor

sanıyorum yönetmeliklerden detaylı aramı mı yapacağız
gerçi oda hata veriyor ama

deniz02
15-03-2007, 18:46:46
Bir çok yöentmelik olduğunu görmüştüm, belki istediğinizi bulabilirsiniz diye vermiştim ama gerçekten de bom boş bi sayfa çıkıyor. Bi daha denemekte fayda var..

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

commodore1tr
15-03-2007, 19:01:02
Délibération n° 91-21 AT du 18 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au travail clandestin. (JOPF du 22 février 1991, n° 3 NS, p. 143) modifiée par : - Délibération n° 92-160 AT du 13 octobre 1992 ; JOPF du 29 octobre 1992, n° 44, p. 2051L’Assemblée territoriale de la Polynésie Française, VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée ; VU la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et des tribunaux du travail enPolynésie française ; VU la délibération n° 90-112 AT du 25 octobre 1990 portant ouverture de la Session Ordinaire dite Session Budgétaire de l'Assemblée Territoriale ; VU le rapport n° 1-91 du 10 janvier 1991 de la Commission de la Santé, de l'Education, de la Solidarité et des Affaires Sociales ; Dans sa séance du 18 janvier 1991,Adopte :LIVRE PREMIER -=-=-=- TITRE TROISIEME PLACEMENT ET EMPLOI -=-=-=- CHAPITRE DEUXIEME TRAVAIL CLANDESTIN -=-=-=- Article 1er.- La présente délibération fixe les modalités d'application du Chapitre II du Titre III du Livre I de la loi du 17 juillet 1986 relatives au travail clandestin. SECTIONI - TRAVAIL CLANDESTINArticle 2.- Le travail clandestin est interdit. Il est également interdit d'avoir recours sciemmentaux services d'un travailleur clandestin. Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services assujettissant à l'immatriculation au registre du commerce et, le cas échéant, au répertoire des métiers ou consistant enactes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers et n'ayant pas satisfait auxobligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 2
Délibération n° 91-21 AT du 18 janvier 1991 - Secrétariat Général du Gouvernement 2Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu, solidairement avec celui-ci, au paiement des impôts, taxes et cotisations sociales dus par ce dernier, àraison des travaux ou services effectués pour son compte.SECTION II - PENALITES(articles 106 à 123 inclus de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986) Article 3 (modifié, Del n° 92-160/AT du 13/10/92, art. 1er)1.- Jusqu'à l'entrée en vigueur de laloi modifiant et complétant l'article 114 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française et conformément à l'article 65 de la loi portant statut du territoire de la Polynésie française, les auteurs des infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines applicables aux auteurs de contraventions de la 5è classe.Lorsqu'il y a eu recours au service de plusieurs travailleurs clandestins, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs occupés. Les peines applicables en cas de récidive sont celles prévues à l'article 114 de la loi susvisée du 17 juillet 1986. SECTIONIII - DISPOSITION FINALEArticle 4.- Le Président du Gouvernement de la Polynésie française est chargé, en ce qui leconcerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Le Secrétaire, Le Président Franklin BROTHERSON Jean JUVENTIN 1La délibération n° 92-160 AT du 13/10/92 a été déclarée illégale par le Tribunal de police, dans l’affaire n° 241 - Min. Public c/ EpouxCOWAN- Audience du 24/06/94
Bu Fransızcası

commodore1tr
15-03-2007, 19:06:20
Bu bu yönetmeliğe göre çıkan düzenleme ...
MADDE 1 — 23/9/1999 tarihli ve 23825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların İç Donanımı (Kumanda, İkaz ve Göstergelerin Tanımı) ile ilgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (78/316/AT) 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 —Bu Yönetmelik, MARTOY kapsamında yer alan motorlu araçların iç donanımı (kumanda, ikaz ve göstergelerin tanımı) ile ilgili AT Araç Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) MARTOY:Avrupa Topluluğunun 70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği’nin Resmî Gazete’de yayımlanan şekliyle son seviyesidir.”

“k) M1 Sınıfı Araç:Sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu aracıdır.”

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 — Onay Kuruluşu, bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren araçlara örneği Ek VI’da bulunan AT Araç Tip Onayı Belgesi ve ATAraç Tip Onayı Numarası verir.”

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetmeliğin Uygulaması

Madde 10 — MARTOY’a göre Ulusal Tip Onayı Belgesi alınacak M1 sınıfı yeni tip araç bu Yönetmeliğe uymak zorundadır. Aksi takdirde MARTOY’a göre Ulusal Tip Onayı Belgesi verilmez.”

Yürürlük

MADDE 5 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

commodore1tr
15-03-2007, 19:20:24
Ve bu talimatıda içeren Türk yönetmeliği 21 Ekim 2004 tarih ve 25620 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan '' Araçların imal,tadil ve montajı hakkındaki yönetmelik'tir. M1 sınıfı araçlarda yük dağılımı hesaplanırken, katlanır koltuklar dahil, her koltukta oturan yolcu ağırlığı 68 kg olarak alınır ayrıca bagaj bölmesinde, sürücü ve her yolcu için 7şer kg. bagaj kabul edilir Hesaplamada 91/21/AT Yönetmeliğinde yer alan usuller uygulanır ...
Bahse konu yönetmelik çok kısa olduğundan resmi gazetenin içerisinde ki düzenlemede yer almaktadır .

estamemuchoo
16-03-2007, 10:20:11
Ve bu talimatıda içeren Türk yönetmeliği 21 Ekim 2004 tarih ve 25620 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan '' Araçların imal,tadil ve montajı hakkındaki yönetmelik'tir. M1 sınıfı araçlarda yük dağılımı hesaplanırken, katlanır koltuklar dahil, her koltukta oturan yolcu ağırlığı 68 kg olarak alınır ayrıca bagaj bölmesinde, sürücü ve her yolcu için 7şer kg. bagaj kabul edilir Hesaplamada 91/21/AT Yönetmeliğinde yer alan usuller uygulanır ...
Bahse konu yönetmelik çok kısa olduğundan resmi gazetenin içerisinde ki düzenlemede yer almaktadır .

öncelikle ilginize teşekkür ederim
"91/21/AT Yönetmeliğinde yer alan usuller uygulanır ... " deniyor bu 91/21/AT yönetmeliği nedir? türkçesi yok mu?
ben minibüsün tanımını arıyorum açıkcası

Av.Duygu Tekay
16-03-2007, 10:50:04
12.- M1 Sınıfı araçlarda yük dağılımı
M1 sınıfı araçlarda yük dağılımı hesaplanırken, katlanır koltuklar dahil, her koltukta oturan yolcu ağırlığı 68 kg olarak alınır ayrıca bagaj bölmesinde, sürücü ve her yolcu için 7şer kg. bagaj kabul edilir Hesaplamada 91/21/AT Yönetmeliğinde yer alan usuller uygulanır.

estamemuchoo
16-03-2007, 11:00:53
12.- M1 Sınıfı araçlarda yük dağılımı
M1 sınıfı araçlarda yük dağılımı hesaplanırken, katlanır koltuklar dahil, her koltukta oturan yolcu ağırlığı 68 kg olarak alınır ayrıca bagaj bölmesinde, sürücü ve her yolcu için 7şer kg. bagaj kabul edilir Hesaplamada 91/21/AT Yönetmeliğinde yer alan usuller uygulanır.

Sayın Tekay
Öncelikle ilginize teşekkürler
Yukarıda bu açıklama yapılmıştı benim isteğim AİTM Yönetmeliğine göre 8+1 aracın tanımı buda benim aracımı Aitm yönetmeliği içerisinde m1 sınıfı araçlar sınıfına sokuyor (otomobil sürücüsünden başka en fazla 7 koltuğu olan araç diye görünüyor ; Minibüs ise en fazla 15 kişi taşımaya mahsus araç diye tanımlanıyor.) M1 sınıfı araç ) 91/21/At yönetmeliklerinde açıklanmaktadır dediği için bu yönetmeliği bulmaya çalışıyorum.
Vergi dairesini mahkemeye vereceğim aşağıdaki linkde göreceğiniz gibi bir konuya sahibim. Sanayi Bakanlığı AİTM Yönetmeliği , TSE , Karayolları Yönetmeliği, Karayolları Kanunu , Motorlu Taşıtlar Kanununa Göre 8+1 araçlar minibüs sayılırken ki ben bu kanunlar doğrultusunda aracımı minibüs yaptım vergi dairesi ise ÖTV kanununa göre bu aracın otomobil ve lüks sınıfı araçlara sokmaya çalışıyor ve benden %84 lük bir ÖTV ve bunun cezasını ve faizini istiyor yasalara aykırı bir hareket yapmadığımı düşünüyorum sizin görüşlerinizde benim için önemli olacaktır.
http://www.hukuki.net/forum/showthread.php?t=17954


Saygılar


Yasin Akdemir

Av.Duygu Tekay
16-03-2007, 11:23:24
http://www.tse.org.tr/Turkish/belgelendirme/aracpromud/aitmyonetmelik.pdf

bunu inceletin isterseniz. Belki cevap olur ama bu arada araştırmaya devam edelim

Av.Duygu Tekay
16-03-2007, 11:29:34
http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2006/05/20060530-7.htm


http://www.tse.org.tr/Turkish/belgelendirme/aracpromud/ustyapitanimlari.pdf
Bu linki dikkatle inceleyin lütfen
M1 kategorsine giremeyecek aracı tanımlamış. Belkı buradan yola cıkılabilir.

estamemuchoo
16-03-2007, 11:41:31
http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2006/05/20060530-7.htm


http://www.tse.org.tr/Turkish/belgelendirme/aracpromud/ustyapitanimlari.pdf
Bu linki dikkatle inceleyin lütfenM1 kategorsine giremeyecek aracı tanımlamış. Belkı buradan yola cıkılabilir.


Bu yönetmeliği çok iyi biliyorum yolada burdan çıktım aşağıdaki tanımlara göre aracım M1 e giriyor otomobil olmadığı kesin minibüs açıklamasınında alt sınırı yok bize bilgiyi sadece m1 in açılımı verebilir.


1.2.1- M1 kategorisi araçlar: Sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlardır.


4- M, N VE O KATEGORİSİ ARAÇLAR İÇİN GENEL TANIMLAR
(Tamamlayıcı bilgiler, M1 kategorisi için 91/21/AT, diğer kategoriler için 97/27/AT yönetmeliklerinde yer almaktadır)


7- M2 VEYA M3 KATEGORİSİ MOTORLU ARAÇLAR
7.1.1- “Otobüsler”: Sadece oturan veya oturan ve ayaktaki yolcuların taşınması için tasarlanmış veya imal edilmiş M2 veya
M3 kategorisi araçlar anlamındadır.
“Minibüsler”: Sürücü dahil en fazla 15 oturan kişiyi taşıyan araçlardır.

7.2- M2 veya M3 Kategorisi Araçlarda Sınıflandırma
7.2.1- Sürücü hariç, yolcu taşıma kapasitesi 22’yi aşan araçlar;

4.9-Otomobil:Sürücü dahil en fazla 8 kişi ve bunların yüklerini taşıyan motorlu taşıttır.

Av.Duygu Tekay
16-03-2007, 11:42:48
M1 Sınıfı Motorlu Araçların Kütleleri ve Boyutları İle İlgili
Tip Onayı Yönetmeliği
(92/21/AT)


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların kütleleri ve boyutları ile ilgili olarak araçlara AT Araç Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, MARTOY kapsamında yer alan M1 sınıfı motorlu araçlara, kütleleri ve boyutları ile ilgili AT Araç Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) MARTOY: Avrupa Topluluğunun 70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlanan şekliyle son seviyesini,
c) Araç: Bu Yönetmeliğin uygulaması bakımından; en az dört tekerleği bulunan, azami tasarım hızı 25 km/saat’i aşan, karayolunda kullanılması amaçlanan, tamamlanmış veya tamamlanmamış MARTOY kapsamında yer alan M1 sınıfındaki motorlu araçları,
d) M1 Sınıfı Araç: Sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçları,
e) Tip Onayı Belgesi: Bir aracın, bu Yönetmelik hükümlerine göre imal edildiğini gösteren belgeyi,
f) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan ve araçların ticari isim veya markasının sahibi olan kişi ve kuruluşu,
g) AT : Avrupa Topluluğunu,
h) Onay Kuruluşu : Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, AT araç tip onayı belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirleyen, yetkili kuruluş olan Bakanlığı,
i) Teknik Hizmetler Kuruluşu: Onay Kuruluşunca deneyleri veya kontrolleri yapmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,
j) Tanıtım Dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna Tanıtım Bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,
k) Tanıtım Paketi: Tanıtım Dosyası ile Teknik Hizmetler Kuruluşunun veya Onay Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde tanıtım dosyasına eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,
l) Tanıtım Paketi Fihristi: Tanıtım Paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Usul ve Esasları
Tip Onayı Başvurusu
Madde 5- Tip Onayı Belgesi başvurusuna ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.
b) Tip Onayı Belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.
c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

Tip Onayı İşlemleri
Madde 6- Onay Kuruluşu, bu Yönetmelik hükümlerini ve eklerinde belirtilen şartları yerine getiren M1 sınıfı araçlara Ek I/B’de belirtilen örneğe uygun AT Araç Tip Onayı Belgesini, AT Tip Onayı Numarasını verir.

Yönetmeliğin Uygulaması
Madde 7- MARTOY’a göre Ulusal Tip Onayı Belgesi alınacak M1 sınıfı yeni tip araç bu Yönetmeliğe uymak zorundadır. Aksi takdirde MARTOY’a göre Ulusal Tip Onay belgesi verilemez.

Yetkili Kuruluşlar
Madde 8- Onay Kuruluşu olarak Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasında, sorumludur. Deneyleri yapmaya veya yaptırmaya Teknik Servis olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkili kılınmıştır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tedbirler, Bildirimler ve Muafiyetler

Tedbirler
Madde 9- Onay Kuruluşu, bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen şartları sağlayan araca AT Araç Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Araç Tip Onayı Belgesi vermeyi reddedemez, bu aracın satışını, tescilini, hizmete alınmasını veya kullanımını yasaklayamaz.
Bildirimler
Madde 10- Onay Kuruluşunca yapılan bildirimlere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) M1 sınıfı araçların kütleleri ve boyutları ile ilgili 95/48/EC sayılı direktifle değişik 92/21/EEC sayılı AT direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.
b) Onaylanan veya reddedilen Tip Onayı Belgelerinin bir nüshası bir ay içerisinde AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve AT Komisyonuna gönderilir.

Muafiyetler
Madde 11- Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Teknolojik olarak gelişmiş motorlu araçların kütle ve boyutlarına ilişkin Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, Ulusal Tip Onayı Belgesi verilebilir.
b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut araçlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler

Geçici Madde 1- Bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Araç Tip Onayı Belgesi almış araçlar için imalatçılar, bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonraki 12 ay içinde bu Yönetmeliğe göre AT Araç Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde, bu araçların Araç Tip Onay Belgeleri iptal edilir.

Yürürlük
Madde 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 12 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.


Ek I

TIP ONAYI IÇIN IDARI HÜKÜMLER


1-BIR ARACIN AT TIP ONAYI IÇIN BAŞVURU
1.1- MARTOY uyarınca, M1 sınıfı bir araç tipinin kütleler ve boyutlar bakımından AT Tip Onayı başvurusu imalâtçı tarafından yapılmalıdır.
1.2-Tanıtım Belgesi için bir örnek Ek I/A’da verilmiştir.
1.3- Aşağıda belirtilen araç, tip onayı deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servise sunulacaktır:
1.3.1-Onaylanacak tipi temsil eden bir araç.

2-BİR ARAÇ TİPİNİN AT TİP ONAYININ VERİLMESİ
2.1- İlgili şartlar sağlanırsa, MARTOY’un 6 ncı maddesi gereği AT tip onayı verilmelidir.
2.2- AT Tip Onayı Belgesi için bir örnek Ek I/B’de verilmiştir.
2.3- Onaylanmış her araç tipine MARTOY’un Ek VII’sine uygun olarak bir onay numarası verilir. Aynı numara başka bir araç tipine verilemez.

3-TİPLERİN TADİLLERİ VE ONAYLARIN DEĞİŞİKLİKLERİ
3.1- Bu Yönetmelik uyarınca onaylanmış tipin tadili durumunda, MARTOY’un 7 nci maddesi hükümleri uygulanmalıdır.

4-İMALATIN UYGUNLUĞU
4.1- Genel bir kural olarak, imalatın uygunluğunu sağlamak için MARTOY’un 12 nci maddesinde belirtilen hükümlere uygun tedbirler alınmalıdır.

estamemuchoo
16-03-2007, 11:53:20
AİTM Yönetmeliğinde minibüs için net bir açıklama yok yani M1 i minibüs olarak kabul ediliyor mu?
kafam bayağı karıştı