PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Memnu Hakkın İadesisahip
19-07-2004, 20:39:05
Yurt dışında 1989 yılında işlenmiş (hırsızlık ve sahtekarlık)ve karşılığında 6 ay hapis ve 3 yıl deneme süresi cezası alınmış suçtan dolayı temmuz 2004 tarihinde adli sicil kaydının silinmesi için Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verdim ve Yasal sürenin tamamlanması nedeniyle adli sicil kayıtlarından silinmesine karar verildi. Ancak, her ne kadar adli sicil kayıtlarından çıkarılmış olsada Memuriyet vs. durumlarında sorulduğunda verilmek üzere arşiv kayıtlarında tutulduğu belirtiliyor. Ve memnu hakların iadesi için dava açabileceğim bildiriliyor. Şimdi Memnu hakların iadesi davası açarsam (1989 yılından bu yana daha nezarete dahi düşmedim) bu sicil kaydı arşiv kayıtlarından silinebilirmi? Yani hiç oluşmamış sayılırmı? Beni yanıtlarsanız sevinirim. Saygılarımla

Nihat087
22-07-2004, 14:06:09
Cezanın çekildiği tarihten üç yıl geçmişse ( ki geçtiği anlaşılıyor ) kararı veren mahkemeye memnu hakların iadesi için dilekçe verebilirsiniz.

sahip
22-07-2004, 21:39:24
Sanırım konuyu Yurt dışında diye belirtmiştim. İşlenen suç da yatılan cezada hapsi yurt dışında geçti. Onun için o mahkemeye başvurmam imkansız. Ama yinede teşekkür ederim.

Av.Ali Sinkay
19-11-2005, 14:30:31
T.C.
ADANA
2.AĞIR CEZA MAHKEMESİ
MÜT.NO:2005/#8230;

Hükümlü #8230;#8230;..nın #8230;#8230;.2005 havale tarihli dilekçesi ile memnu haklarının iadesini talep etmesi nedeniyle; C. Savcısının mütalaası alındıktan sonra, evrak incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Hükümlü, Mahkememizin 15.11.1995 gün ve 1994/#8230;#8230; Karar sayılı ilamı ile TCK#8217;nun 202, 80, 59/2, 219/son, 33, maddesi gereğince 5 sene 10 ay Ağır Hapis ve 44.959.333 Lira Para Cezası ile cezalandırıldığı, hükümlü almış olduğu Ağır Hapis cezasından dolayı 1 gün nezarette kaldığı, 2.3.1999 tarihinde cezaevine alındığı, 1.7.2001 tarihinde şartla tahliye edildiği ve 25.12.2004 tarihinde de bihakkın tahliyeye hak kazandığı, yine hükümlü almış olduğu para cezasını 26.6.2001 tarihinde #8230;.nolu makbuzla Ceyhan Maliyesine ödeyerek infaz ettiği, 765 sayılı TCK#8217;nun 121-122 ve 123. maddelerinde düzenlenen ve memnu haklarının iadesi usulüne 5237 sayılı TCK#8217;nunda yer verilmeyerek belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma halinin cezanın infazının tamamlanıncaya kadar devam etmesinin benimsendiği,

Bu nedenle cezanın tamamen infaz edilmesi ile hükümlünün yasaklıklarının kendiliğinden sona ermesi nedeniyle ayrıca karar verilemesine yer olmadığına,

Kararın talepte bulunan ilgiliye tebliğine,

Mütalaaya aykırı ve tebliğinden itibaren 7 gün içinde itirazı kabil olarak oybirliği ile karar verildi.