PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuat Haber 24.1.2003admin
24-01-2003, 18:02:03
* Eklemeler sürekli yapıldığından lütfen sıkça takip ediniz.
- ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (http://www.hukuki.net/kanun/4778.15.text.asp) Türk Ceza, Ceza Muhakemeleri Usulü, Vakıflar, Basın, Damga Vergisi, Avrupa insan Hakları Mahkemesi kararları, Siyasi Partiler, Milletvekili Seçimi, seçim, Dernekler, Adlî Sicil, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında, Türk Medenî, çocuk , Devlet Güvenlik Mahkemeleri kanunlarındaki değişiklikler.
- TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERİNİN İNFAZINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (http://www.hukuki.net/kanun/4780.15.text.asp)
- HAKİM VE SAVCI ADAYLARI EĞİTİM MERKEZİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN İKİ MADDESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN (http://www.hukuki.net/kanun/4781.15.text.asp)
- ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE RÜŞVET VERİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (http://www.hukuki.net/kanun/4782.15.text.asp)
- GELİR VERGİSİ KANUNU, VERGİ USUL KANUNU, KURUMLAR VERGİSİ KANUNU, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU, 4306 SAYILI KANUN, 4481 SAYILI KANUN VE 4562 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (http://www.hukuki.net/kanun/4783.15.text.asp)
- SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GELİR VEYA AYLIK ALMAKTA OLANLARA SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA KANUN (http://www.hukuki.net/kanun/4784.15.text.asp)
- TÜRK CEZA KANUNU, CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN VE KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (http://www.hukuki.net/kanun/4785.15.text.asp)
- CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA VE AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (http://www.hukuki.net/kanun/4786.15.text.asp)
- AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN (http://www.hukuki.net/kanun/4787.15.frameset.asp)
- TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (http://www.hukuki.net/kanun/4788.15.text.asp)
- MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (http://www.hukuki.net/kanun/4789.15.text.asp)
- HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (http://www.hukuki.net/kanun/4790.15.text.asp)
- GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (http://www.hukuki.net/kanun/4791.15.text.asp)
- VERGİ BARIŞI KANUNU -23.1.2003 Vergi barışı yasası Cumhurbaşkanlığı tarafından veto edilerek,TBMM.'ne iade edilmiştir. (http://www.hukuki.net/kanun/4792.15.frameset.asp)

ozcanhukuk
01-02-2003, 23:50:50
4778 sayılı yasanın 37. maddesi gereğince 2845 sayılı DGM'lerinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 16. maddesinin 4.fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun doğal sonucu olarak bundan sonra DGM kapsamına giren suçlarla ilgili yapılan kovuşturmalarda,gözaltılarında sanıklar artık vekilleri ile görüşebilecek ve hukuki yardım alabileceklerdir. Nitekim 2845 sayılı yasa özel hüküm bulunmayan hallerde DGM kapsamına giren suçların soruşturma ve yargılamasında CMUK hükümlerinin uygulanacağına amirdir. DGM kapsamına giren suçlarda vekilin görüşmesi de zaten 4778 sayılı yasanın yürürlükten kaldırdığı 2845 sayılı yasanın 16. maddesinin 4. fıkrası ile düzenlenmekte idi, bu itibarla bu konuda boşluk doğduğundan bu durumlarda artık CMUK hükümleri uygulanacaktır. Bu konuda halen DGM'nde C. Savcısı olan bir arkadaşımızın yorumu ise gerçekten ilginç "artık DGM'ler de light mahkeme oluyor!" Umarım uyum yasaları ile insan hakları,özgürlükler ve çağdaş yargılama usullerini memlekete kazandırma çabaları hızını kaybetmeden devam eder.