PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Maden isletmeleri Degerleme fonukahra76man
12-07-2004, 14:26:35
Merhaba. Maden isletmelerinden nisan ayi sonlarinda alinan ve vergi dairelerine yatirilan maden isletmeleri degerleme fonu hakkinda bilgi edinmek istedim ancak internette bulamadim. Ziraat bankasi alabiliyormus bu ödemeyi. ancak nedir? cok acil bilgi lazim yardimci olabilirseniz sevinirim. Bir ismi de Devlet Belediye Hakkiymis.

Av.Fatih Karaca
12-07-2004, 16:44:47
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 97 nci maddesi:

"Mükerrer Madde 97 - (Ek madde: 04/12/1985 - 3239/126 md.)

a) Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin %5’i belediye payı olarak ayrılır.(*)

Belediye payı olarak ayrılan miktarın, tahsilini takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar müzenin bulunduğu yer (27/06/1984 gün ve 3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirde Büyük Şehir Belediyelerine) belediyesine ödenmesi mecburidir.

Büyük Şehir Belediyelerince tahsil edilen payın yüzde 75’i İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusları oranında ilgili ilçe belediyelerine dağıtılır.

b) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten %2 nispetinde belediye payı ayrılır.

Bu pay, Devlet hakkının Hazineye ödenmesi sırasında işletme tarafından ilgili belediyeye ödenir."

DeFacto

Av.Fatih Karaca
12-07-2004, 16:54:20
Bu maddenin (b) bendi, 5177 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 33 üncü maddesi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiş:

"b) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara ilaveten yıllık satış tutarının % 0,2'si nispetinde belediye payı ayrılır.

Bu pay, Devlet hakkının Hazineye ödenmesi sırasında ruhsat sahibi tarafından ilgili belediyeye ödenir."

Yani, %2'lik Belediye payı %02'ye düşürülmüş.

DeFacto