PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Malülen Emeklilikredbaron06
12-07-2004, 11:49:53
2000 yılında hastanenin verdiği raporu emekli sandığı onaylayıp beni malülen emekliye sevk etti.ve maluliyeti süreklidir ibaresi maaş kayıtlarıma yazıldı.maluliyetime sebep olan olay vazifede oldu.okuduğum kadarıyla tekrar muayeneye sevk edilmemem gerekir.ancak her hangi bir şekilde örneğin yasa değişikliği ile muayeneye sevk edilir ve maluliyetimin niteliği hakkında bir değişiklik olursa( örneğin kısmi iyileşme) bu durumda benim ilk rapora itiraz hakkım doğarmı?yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurarak ilk raporumda bir yanlışlık söz konusu varsa gidermek mümkünmü*

Av.Fatih Karaca
13-07-2004, 10:06:36
Vazife malüllüğü aylığı alanlar için 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 61 inci maddesinin son fıkrasında, "Malüllüklerinin değişmiyeceği anlaşılanlar, malüllük derecelerinde yükseliş olduğu takdirde son raporlarının sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihlerden itibaran (3) yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere yeniden muayene edilmelerini yazı ile Sandıktan istiyebilirler." hükmü yer almaktadır. Buna göre, raporunuzun tasdik edildiği tarihden itibaren üç yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere Emekli Sandığından yeniden muayene edilme talebinde bulunabilirsiniz.

DeFacto