PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yeni Hukuki Kaynak: "İhtiyati tedbir kararı borçlunun mal varlığı üzerinde hakimiyet hakkını daraltan geniş kapsamlı ihtiyati tedbir kararıdır. Bu ihtiyati tedbir kararının mahiyetini ve kapsamını tedbir kararını veren mahkeme belirler"admin
01-02-2007, 15:33:51
Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


İhtiyati tedbir kararı borçlunun mal varlığı üzerinde hakimiyet hakkını daraltan geniş kapsamlı ihtiyati tedbir kararıdır. Bu ihtiyati tedbir kararının mahiyetini ve kapsamını tedbir kararını veren mahkeme belirler (http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=1156)