PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yeni Hukuki Kaynak: "Avukata verilen boşanma davası için verilen özel vekaletname ve temsil yetkisi, boşanma kararının kesinleşmesiyle sona erer"admin
31-01-2007, 19:44:06
Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


Avukata verilen boşanma davası için verilen özel vekaletname ve temsil yetkisi, boşanma kararının kesinleşmesiyle sona erer (http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=1138)

Av.Ragıp Atay
31-01-2007, 23:36:11
Ben bu kararı anlamadım. Bize verilen boşanma vekaletleri, genel vekalete eklenmiş "boşanma davaları açmaya,açılmış davalara girmeye vs" ibaresini taşıyor. Sair dava yetkileri zaten var. Bu yetkiler hükümsüz mü oluyor şimdi.