PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Tanıklıkalpin
09-07-2004, 01:42:37
bir hırsızlığa teşebbbüs davasında emniyetteki ifademizle mahkemedeki ifademizin bazı bölümleri uymadığından hakim savcılığa suç duyurusunda bulundu bunun neticesinde yalancı s,şahitlikten takibat yapılacak .müeyidesi nedir itiraz hakkı mevcutmudur .

selam

Hülya Büyükoğlu
11-07-2004, 13:22:41
Türk Ceza Kanunu

Madde 286 - Yemin ettirerek şahit veya ehlihibre istimaına salahiyettar olan bir memur veya heyet huzurunda şehadet ederken yalan söyleyen veya hakikatı İnkar yahut isticvap olunduğu hususat hakkında malumatı az veya çok ketmeyleyen kimse üç aydan üç seneye kadar hapis ile mücazat olunur.

Eğer fiil üç seneden fazla hürriyeti tahdit eden cezayı müstelzim bir cürmün tahkik ve muhakemesi esnasında vaki olmuş ise cezası üç seneden on seneye kadar ağır hapistir.

(Değişik fıkra: 21/11/1990 - 3679/20 md.)(*) Eğer yalan şahadet, bir kimseye müebbet hapis cezası verilmesi sonucunu doğurmuş ise, faile verilecek ceza onbeş seneden aşağı olamaz ve ölüm cezasına mahkumiyet halinde ise faile müebbet ağır hapis cezası verilir.

Eğer yeminsiz şahadet edilmişse ceza müddeti yarısına kadar indirilir.(**)

Devam eden kanun maddeleri de bu konuyla ilgili. TCK 'nu okumanızı tavsiye ederim.

Savcılığın açacağı davada kendinizi savunacaksınız.

alpin
11-07-2004, 21:03:01
Hülya hanım verdiğiniz açıklama için teşekkür ederim

selam