PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Miras, tapu harcıziyapasa01
08-07-2004, 14:32:55
SAYIN İLĞİLİYE

Babamın ölümünden sonra Kardeşlerime karşı Adana 4. asliyede açmış olduğum Muris muvazaası, tapu iptali ve tescili davasını kazandım.
Babam(öldü),Annem ve 6 kardeş olmak üzere 8 kişiyiz.Mahkeme kararına uygun hakkım olan 1/8 hakımın tapusunu almak üzere tapuya baş vurdum.
Söz konusu taşınmazın Adana belediyesinden aldığım rayiç bedeli 11.100.000.000 - Tl olup tapu, tapu harcı bedeli olarak binde yüz sekiz den yaklaşık 1.100.000.000 - tl ödemem gerektiğini söylediler.
Ben taşınmazın hepsini almıyorum. benim ödemem gereken 1.100.000.000 TL lik tapu harcının 1/8 olması gerekmez mi?

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
RESMİ GAZETE TARİHİ: 19.12.2001 RESMİ GAZETE SAYISI: 24615 SERİ NO: 38
19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden (Binde 108) alınır diyor.

Yukarıda da ifade ettiğim gibi hakkım taşınmazın 1 / 8 i olduğu halde taşınmazın binde yüz sekizden hepsini kapsayan bütün verğiyimi vermem gerekiyor, yoksa 1 / 8 e karşılık gelen vergiyimi ? (Kaldı ki 11.100.000.000 – Tl rayiç bedeli olan bir taşınmazdan bana düşen 11.100.000.000 / 8 = 1.387.500.000 olup mahkeme masraflarımla birlikte davayı kazanmakla, kazanmış mı oluyorum, yoksa kaybetmiş mi !!!!!!

Bu konuda herkesten acil bilgi ve yardıma ihtiyacım var. Çok yere danıştım bazıları hepsini, bazıları da hak ettiğin hissen kadar harç yatırırsın gerisisi seni ilgilendirmez diyor.
Bu durumu tapuya nasıl izah edebilirim. Teşekkürler.

Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Hüküm Kısmı aynen şöyle.......... : 1
Adana 4. asliye hukuk mahkemesi
.... Yukarıda açıklandığı şekilde davacı ve müdahillerin miras hisseleri oranında davalarının kabulü gerekmiştir.
HÜKÜM.......: Davacı ve müdahillerin davalarının ,hisseleri oranında KABÜLÜNE, S dava konusu ADANA / Seyhan ilçesi, karalarbucağı 499 m2 miktarlı 1279 ada 120 parselin Mehmet oğlu hidayet dağ adına olan tapu kaydının davacı ve müdahillerin payları oranında İPTALİNE,
İptal edilen tapu kaydının 32 pay itibar edilerek, 4 hissesinin Mehmet oğlu 1959 doğumlu İsmail Dağ ADINA TESCİLİNE, 1 hissesinin muris Mehmet in oğlu Halil’in eşi Halil kızı 1965 doğumlu Şerife Dağ adına , 3. hissenin Halil kızı 1996 Emine Büşra Dağ adına tapuya TESCİLİNE karar verildi 7.10.2003

Kesinleşmiş Mahkeme Kararı Hüküm Kısmı aynen şöyle.......... : 2
Adana 6. asliye hukuk mahkemesi
... davanın kabulüne, dava konusu parseldeki davalılara ait tapu kaydının Davacı ve müdahil davacı hisseleri oranında iptali ile davacı ve müdahil davacı adına hisseleri oranında tapuya tesciline dair karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM.......: Yukarıda izah edildiği üzere
1-Davanın KABULÜNE
ADANA ili Seyhan ilçesi kurtuluş Mah. 210 ada 181 Parsel sayılı taşınmazdaki davalılara ait tapu kaydının davacı ve müdahil davacı hisseleri oranında iptali ile davacı ve müdahil davacı adına hisseleri oranında TESÇİLİNE. KARAR VERİLDİ.
iso

Hülya Büyükoğlu
11-07-2004, 13:12:01
Merhaba , tabi ki payınıza düşenin binde yüzsekizini ödeyeceksiniz.

Harçlar Kan. Madde 58 - (Değişik ilk parağraf: 21/01/1982 - 2588/9 md.) Tapu ve kadastro harçlarını kanuna ekli tarifede belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde taraflar aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda yazılı kişiler ödemekle mükelleftir.

a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler, (İktisap eden kişiler birden fazla ise harçları hisseleri oranınca öderler)
b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler,
c) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar,
d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar,
e) Rücularda rücu eden taraf,
f) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.

Bu kanun maddesini hatırlatırsınız görevlilere.

Kolay gelsin.

Hülya Büyükoğlu
11-07-2004, 13:12:01
Merhaba , tabi ki payınıza düşenin binde yüzsekizini ödeyeceksiniz.

Harçlar Kan. Madde 58 - (Değişik ilk parağraf: 21/01/1982 - 2588/9 md.) Tapu ve kadastro harçlarını kanuna ekli tarifede belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde taraflar aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda yazılı kişiler ödemekle mükelleftir.

a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler, (İktisap eden kişiler birden fazla ise harçları hisseleri oranınca öderler)
b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler,
c) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar,
d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar,
e) Rücularda rücu eden taraf,
f) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.

Bu kanun maddesini hatırlatırsınız görevlilere.

Kolay gelsin.