PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuat Haber 5.1.2003admin
05-01-2003, 19:03:27
Son bir ay içinde mevzuat bölümüne yapılan eklemeleri derledik. Böylelikle mevzuat açısından yeni mevzuata kısa bir bakış yapmak istersiniz diye düşündük. Tabi bu arada sizler de yeni mevzuat haber ve metinlerini siteye (forumların mevzuat bölümü) mevzuat ekleyebilirsiniz.

http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifZorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar (http://www.hukuki.net/kanun/24961.75.text.asp)
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifZorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat (http://www.hukuki.net/kanun/24961-2.75.text.asp) ile Sigorta bedeli hesabına esas metrakare bedelleri değiştirilmiştir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifKamu ihale Genel Tebliği : (No: 2002/5) ve (No: 2002/6) sayılı Tebliğler (http://www.hukuki.net/kanun/24961-3.75.text.asp)
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gif4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 8 inci, 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına ilişkin Tebliğ (TRKGM-2002/7) (http://www.hukuki.net/kanun/24963.75.text.asp) ile anılan parasal sınırlar 2003 senesi için %36,1 oranında artırılmıştır.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifAdalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (http://www.hukuki.net/kanun/24967.35.text.asp) ile Mübaşir olmak için en az ilkokul (Ortaokul) mezunu olma şartı getirilmiştir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifRadyo ve Televizyon Yayınlarının Dili Hakkında Yönetmelik (http://www.hukuki.net/kanun/24967-2.35.text.asp) ile Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifKamu ihale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği (http://www.hukuki.net/kanun/24968.35.text.asp) ile Kurumda istihdam edilen personelin hak ve ödevleri belirlenmektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifGıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasak Olan Maddeler Hakkında Tebliğ (No: 2002/68) (http://www.hukuki.net/kanun/24968.75.text.asp)
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifKamu ihale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Kamu İhale Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (http://www.hukuki.net/kanun/24968-2.35.text.asp) gereğince hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile dengi yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar Uzman Yardımcılığı sınavına girebilirler.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifHizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği (http://www.hukuki.net/kanun/24968-3.35.text.asp) ile Kamu İhale Kanunu kapsamındaki hizmet işinin muayene ve kabul işlemlerine ilişkin esaslar belirlenmektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifDanışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği (http://www.hukuki.net/kanun/24968-4.35.text.asp) ile Kamu İhale Kanunu kapsamındaki danışmanlık hizmet alımlarının muayene ve kabul işlemlerine ilişkin esaslar belirlenmektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifMal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul işlemlerine Dair Yönetmelik (http://www.hukuki.net/kanun/24968-5.35.text.asp) ile Kamu İhale Kanunu kapsamındaki mal alımlarında uygulanacak ara denetim ile muayene ve kabul işlemlerine dair esas ve usuller belirlenmektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifYapım işleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği (http://www.hukuki.net/kanun/24968-6.35.text.asp) ile Kamu İhale Kanunu kapsamındaki teslim edilen yapım işinin muayene ve kabul işlemleri ile muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esas ve usulleri belirlenmektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifHazine Garantileri Kapsamında Yapılacak ödemelerin üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (http://www.hukuki.net/kanun/24970.35.text.asp) ile dış finansman sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, resmi finansman fonları, uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, tedarikçi veya alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalardan, kapsam maddesinde belirtilen kuruluşlar tarafından Hazine garantisi altında yapılan dış borçlanmaların Müsteşarlık tarafından üstlenilerek geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifZorunlu Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (http://www.hukuki.net/kanun/24970.75.text.asp) ile 2003 yılı sigorta tarifeleri belirlenmektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifTürk Tabipleri Birliği işyeri Hekimi çalışma Onayı Yönetmeliği (http://www.hukuki.net/kanun/24970-2.35.text.asp) ile işyeri hekimi önerilmesi ve verilecek çalışma onaylarının usul ve esasları belirlenmektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifZorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı (http://www.hukuki.net/kanun/24970-2.75.text.asp) ile 2003 yılına ait tarife belirlenmektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifTehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (http://www.hukuki.net/kanun/24970-3.75.text.asp) ile 2003 yılına ait tarife belirlenmektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifTüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (http://www.hukuki.net/kanun/24970-4.75.text.asp) ile 2003 yılına ait tarife belirlenmektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifMimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği (http://www.hukuki.net/kanun/24973.35.text.asp) 'nin amacı; Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak yaptıracakları yarışmalara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Hedefi ise yarışma ile rekabet vasıtası ile kamu ihale verimini arttırmaktır.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifÜniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliği (http://www.hukuki.net/kanun/24975.35.text.asp)'nin amacı; öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek, yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimi oluşturmak amacı ile kurulacak olan Öğrenci Konseyi’nin kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemektir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifYurt Dışı Tebligat ve istinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (http://www.hukuki.net/kanun/24976.75.text.asp) ile ilgili usuller belirlenerek, giden evraka pul eklenmeyip, "Maliye'ye" yatırılacak Posta giderinin makbuzu ile işlem yapılması düzenlenmektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifMotorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19) (http://www.hukuki.net/kanun/24977.75.text.asp) % 59 arttırım esası ile 2003 yılı tarifesini belirlemektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifDamga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40) (http://www.hukuki.net/kanun/24977-1.75.text.asp) % 59 arttırım esası ile 2003 yılı tarifesini belirlemektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifEmlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 35) (http://www.hukuki.net/kanun/24977-2.75.text.asp) 2003 yılı vergi matrahı ve tarifesini belirlemektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 311) (2003 yılı vergi cezası miktarları) (http://www.hukuki.net/kanun/24977-3.75.text.asp) ile 2003 yılı vergi cezası miktarları belirlenmektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifVeraset ve intikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33) (http://www.hukuki.net/kanun/24977-4.75.text.asp) 2003 yılı tarifesini belirlemektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifDeğerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 20) (http://www.hukuki.net/kanun/24977-5.75.text.asp) 2003 yılı tarifesini belirlemektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifBelediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 29)( çevre temizlik vergisi hk) (http://www.hukuki.net/kanun/24977-6.75.text.asp) % 59 arttırım oranının yarısının hesabı esası ile 2003 yılı tarifesini belirlemektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifHarçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40) (http://www.hukuki.net/kanun/24977-7.75.text.asp) 2003 yılı Yargı ve diğer harçları belirlemektedir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifGelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No : 245)(Menkul sermaye iratları ve diğer iratların vergilendirilmesi hk) (http://www.hukuki.net/kanun/24977-8.75.text.asp)
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifGelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No : 246)(Gayrimenkul sermaye iratları, Yatırım indirimleri, Basit usule tabi olma hk) (http://www.hukuki.net/kanun/24977-9.75.text.asp)
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifGümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 22)(Ceza ve yeniden değerleme oranları hk) (http://www.hukuki.net/kanun/24977-10.75.text.asp)
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gif2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (http://www.hukuki.net/topic.asp?TOPIC_ID=234) ile 76, 78 ve 67. ci maddeleri değiştirilmiştir.
http://www.hukuki.net/images/icon_book.gifTBB AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Tebliği (http://www.hukuki.net/topic.asp?TOPIC_ID=182) ile yeni ENAZ avukatlık ücretleri belirlenmiştir.

Av.Ali Osman Özdilek
06-01-2003, 00:14:02
Mevzuat guncellemeleriniz icin tesekkur ederim.Ozellikle yurtdisinda yasayan ve turkce hukuki yayinlara erisemeyenler icin cok faydali oluyor.Ayni zamanda Turkiyedeki meslektaslarimiz,hukuk uygulayicilari ve vatandaslarimiz icin de cok faydali oldugu kuskusuz.Site icin gosterdiginiz cabalardan dolayi tekrar tebrik ederim.