PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İdari Yargıda Davalımuratozsa
06-07-2004, 15:50:52
Selamlar,
Ben açacağım bir idari davada, davalı ve davanın açılacağı yer mahkemesi konusunda tereddüt yaşıyorum. Şöyle ki; idari işlemi yapan kurum:
<center>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı</center>
<center>Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı</center>
<center>Sigorta İşleri Genel Müdürülüğü</center>
<center>Bolu Sigorta İl Müdürlüğü</center>

Bu davayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na karşı Ankara'da mı; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'na karşı Ankara'da mı; yoksa Bolu Sigorta İl Müdürlüğü'ne karşı Sakarya'da mı açmamız gerekiyor?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...

Av.Fatih Karaca
06-07-2004, 17:19:50
Bolu Sigorta İl Müdürlüğü'nün tüzel kişiliği bulunmadığından dolayı davada taraf olamaz. Bu sebeple davanızı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı aleyhine açmanız gerekmekle birlikte her ihtimale karşı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da husumet yöneltmenizde bir mahzur yok. İhtilafın konusunu söylemediğiniz için yetkili mahkemeyi belirlemek güç. Ancak, idari davalarda genel yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olup, idare mahkemeleri, bir davada yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar verdikleri takdirde dosyayı yetkili idare veya vergi mahkemesine göndereceklerinden yetkisiz bir idare mahkemesine dava açmanız durumunda zaman kaybı dışnda herhangi bir hak kaybına uğramazsınız.

Buna göre, davayı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aleyhine, Ankara (veya işlemin konusuna göre Bolu İli'nin bağlı olduğu Sakarya) İdare Mahkemesinde açmanız gerekir.


DeFacto

muratozsa
07-07-2004, 08:07:18
Tekrar selamlar,

Öncelikle cevabınız için teşekkürler. Açılacak davanın konusu, Bolu Sigorta İl Müdürlüğü tarafından verilen bir idari para cezasının iptali. Ancak açılacak davada husumet yönünden meslektaşlarımızdan çok farklı cevaplar geldi ve açıkcası kafam karıştı. Örneğin:

"Sigorta il müdürlüklerinin tüzel kişiliği vardır ve davalarda taraf
ehliyetine sahiptir. Bu nedenle Bolu İl Müdürlüğü davada taraf olacağından
Sakarya'da dava açılması gerekir." şeklinde bir fikir de geldi maille.

Bir diğer görüş ise:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bolu Sigorta İl Müdürlüğü

Tek davalı varsa, yukardakişekilde yazmanız yeterli oluyor. Ama birden fazla
davalı varsa, bağlantılı dava olacaktır. Ben de bir davada "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Konya SSK Hastanesi Başhekimliği" şeklinde davaçıp kazandım."

Dediğim gibi şimdi tam olarak kafam karıştı.

(Bu arada davayı Ankara İdare Mahkemesi'nde açmak, Ankara'da bulunmam nedeniyle tercih sebebi.)

İyi çalışmalar...

Av.Fatih Karaca
08-07-2004, 08:11:39
Sayın muratozsa,

Sigorta İl Müdürlüklerinin tüzel kişiliğinin bulunduğunu ve davalarda taraf
ehliyetine sahip olduğunu iddia edenlere sorar mısınız, bu tüzel kişiliklerini hangi kanundan alıyorlar? Sigorta İl Müdürlüklerinin tüzel kişiliği yoktur ve davalarda taraf ehliyetine sahip değildir. Ancak, maalesef Danıştayımız ve İdare Mahkemeleri, açılan idari davalarda husumet yöneltilen kurumların tüzel kişiliklerinin bulunup bulunmadığı ve taraf ehliyetine sahip olup olmadıkları dikkate alınmaksızın davalar görülüp karar bağlanmakta ve idarenin bu yöndeki itirazları da dikkate alınmamaktadır. Mesela bir vilayet işlemine karşı bir Bakanlık aleyhine açılan dava görülüp karara bağlanabilmektedir. Danıştay ve idare m,ahkemeleri bunu da genelde idarenin bütünlüğü ilkesine dayandırmaktadır.

Kısacası, davada taraf gösterilen kurum, işlemi doğrudan tesis eden kurum olmasa da ve tüzel kişiliği bulunmasa da, şayet asıl kurum ile bir irtibatı (taşra teşkilatı olması gibi) var ise bu davalar genelde görülmektedir. Kaldı ki idari yargıda yanlış husumetle dava açılsa dahi mahkemelerin husumet düzeltme yetkisi bulunduğundan bu konuda herhangi bir sorun çıkmamaktadır.

Sizin sorunuza gelince; Bolu Sigorta İl Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı'nın taşra teşkilatı olup, bu İl Müdürlüklerinin tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Bu İl Müdürlükleri aleyhine açılan davalara idare mahkemelerinin bakması da bu kurumlara tüzel kişilik kazandırmaz.

DeFacto

muratozsa
08-07-2004, 10:11:48
Tekrar teşekkürler,
Aslına bakarsanız ben de sizin gibi düşünüyorum ancak gelen cevaplar ilk başta kafamı karıştırmıştı. Ama sonradan gelen cevapların çoğu, sizin de belirttiğiniz gibi Sigorta İl Müdürlüğü'nün tüzel kişiliği olmadığı yönünde. Bu durumda ben davayı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aleyhinde ve Ankara'da açmanın en uygun yol olduğunu düşünüyorum. Eğer olur da mahkeme davaya bakmaya Sakarya İdare Mahkemesi'nin yetkili olduğuna karar verirse, en fazla zaman kaybım olur.
İyi çalışmalar...
Av.Murat ÖZSARI

emrahkirac
08-07-2004, 10:37:11
mrb ben ank üniv son sınıf öğrencisiyim idari yargıda idari işlemi gerçekleştiren merciin icrai yetkileri varsa ve hiyararşik merciiinden bağımsız olarak işlem yapabiliyorsa tüzel kişiliği olmasa dahi ona karşı dava açılamazmı ?

EK

Av.Fatih Karaca
08-07-2004, 11:35:35
Sayın öğrenci arkadaşım,
Tüzel kişiliği bulunmayan idari kademelerin idari davalarda taraf ehliyeti yoktur. Bunun tek istisnası, Devlet tüzel kişiliği çatısı altında bulunan Bakanlıklardır. Ancak idari yargıda re'sen araştırma ilkesi gereğince yanlış hasım gösterilerek veya hiç hasım gösterilmeksizin açılan davalarda mahkemelerin doğru hasmı araştırıp husumeti ona yönlendirmesi görev ve yetkisi bulunduğundan dolayı idari yargıda husumetten dolayı (zaman kaybı dışında) herhangi bir hak kaybı mevzubahis değildir.

DeFacto