PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yeni Hukuki Kaynak: "Arttırma ve ihaleye ilişkin uyuşmazlık*lar istinabenin gerçekleştiği yerdeki icra da*iresinin bağlı olduğu icra mahkemesinde çö*zümlenir"admin
23-01-2007, 13:17:27
Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


Arttırma ve ihaleye ilişkin uyuşmazlık*lar istinabenin gerçekleştiği yerdeki icra da*iresinin bağlı olduğu icra mahkemesinde çö*zümlenir (http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=1037)

Av.Feyz Pazarbaşı
23-01-2007, 15:57:23
Bu Yargıtay ilamı metninde bir yanlışlık mı var, yoksa ben mi algılayamadım bilemiyorum.
Ihale talimat icrası olan Gebze icra müdürlüğü tarafından yapılıyor. Şikayet de Gebze İcra Hakimliğine yapılıyor. Gebze İTM. ise davayı esastan inceleyip, reddediyor.

Kararda ise:
"Somut olayda, ihale talimat üzerine Gebze İcra Müdürlüğü'nce yapılmış bulunduğundan ihalenin fes*hi ile ilgili şikayeti inceleme yetkisi Gebze İcra Mahkemesi'ne aittir. Geb*ze İcra Hakimliği’nin kamu düzenine ilişkin bu hususu re'sen nazara ala*rak 4949 sayılı kanunla değişik İİK’nın 134/3. fıkrası da göz önünde bu*lundurulup yetkisizlik kararı vermesi gerekirken işin esası incelenerek şi*kayetin reddine yönünde hüküm tesisi isabetsizdir." deniliyor.

Karara göre; Gebze Icra Mahkemesi yetkili ise neden yetkisizlik kararı versin ?