PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yeni Hukuki Kaynak: "İmza ve yazı incelemesinin grafolo*ji dalında özel ihtisas yaptığı belgelenen bilir*kişi tarafından yapılması gerekir"admin
23-01-2007, 13:15:10
Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


İmza ve yazı incelemesinin grafolo*ji dalında özel ihtisas yaptığı belgelenen bilir*kişi tarafından yapılması gerekir (http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=1036)

Av.Feyz Pazarbaşı
23-01-2007, 15:40:55
Özellikle imza itirazlarında, yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda verilen raporların çoğunda; " imzanın x kişinin eli mahsülü OLABİLECEĞİ kanaatine varılmıştır" denilmektedir. Olabileceği şeklinde bir ibare şüphe doğurur ki kanımca bu tip raporlar yetersizdir. Açıkça imza x şahısa aittir, değildir demek neden mümkün değildir? Veya mümkün ise neden rapora yazılmaz ?

Diğer taraftan Yargıtay içtihatında da belirtildiği üzere , incelemenin yapıldığı yer, imkanlar, kullanılan teknik cihazlar nelerdir, hangi kriterler karşılaştırılmıştır, incelemeyi yapanın mesleği ve ünvanı muhakkak yazılmalıdır.
Uygulamada bunlardan bir veya birçoğu gözden kaçırılmakta ve sağlıksız kararlara neden olabilmektedir.

Elinde bu şartların eksiksiz yerine geldiği bir grafoloji raporu olan var ise bizlerle paylaşmasını rica ediyorum. Böylelikle bir grafoloji raporunda nelerin olmasını daha iyi tespit etmiş oluruz.
Saygılarımla.