PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yeni Hukuki Kaynak: "Tazminat davasında ceza dosyasının incelenmesi zorunluluğu"admin
22-01-2007, 17:28:11
Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


Tazminat davasında ceza dosyasının incelenmesi zorunluluğu (http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=1033)

Av.Feyz Pazarbaşı
22-01-2007, 18:55:22
O zaman karşımıza bekletici mesele sorunu çıkıyor. Hukuk mahkemesi hakimi, Ceza mahkemesi hakiminin kararını beklemek durumunda. Bu da karşımıza "ceza mahkemesi kararları hukuk mahkemesini bağlar mı" sorununu tekrar karşımıza çıkarıyor. Zira linkteki yargıtay içtihatına göre ceza davası varsa ve orada bir kusur yüklenebiliyorsa tazminat hakkında karar verilir deniliyor...
Bir adım daha ileri gidersek, hukuk hakimi, ceza hakimi tarafından tayin ve takdir edilecek kusura göre tazminat ödeyecekse, bu durumda hukuk hakiminin ceza davasının sonuçlanmasını bekleme zorunluluğu vardır sonucuna ulaşıyoruz.

Av.İlknur Sezgin Temel
23-01-2007, 13:11:51
Bu davada "zarar veren" kişinin kesin olarak tespit edilememesi durumu söz konusu. Yargıtay'ın böyle bir karar vermiş olması bence gayet yerindedir. Zira beraatle sonuçlanacak bir ceza davası neticesinde suçluluğu ispat edilememiş veya suçlu olmayan (zarara sebebiyet vermemiş olan) bir kişiden tazminat talebi ve zararın tazminine hüküm verilmesi büyük bir adaletsizlik olur.

Husumet sıfatının tespitiyle başlanması yani Ceza Davasının neticesinin beklenmesi veya Ceza Davasıyla belirlenecek husumete göre Hukuk Yargılamasının olması bence de olması gerekendir.

Kaldı ki uygulamada da zaten Hukuk Mahkemesince Ceza davası dosyası getirtilmekte ve gerekirse bekletici sorun yapılmakta.
Ceza davasındaki olgularla Hukuk Hakiminin bağlı olduğunu ancak ceza davasındaki kusur oranlarıyla Hukuk Hakiminin bağlı olmadığını da unutmamak lazım.
Ayrıca Ceza davalarında, kusur oranları şeklinde değil de, olayın ceza yargılamasındaki durumuna ve dahil olduğu TCK maddelerine göre (ağırlaştırma, hafifletme türünde) verilen kararlar da vardır. Bu tür suçlarda Hukuk yargılamasında kusur raporu aldırılması mümkün olmadığı gibi, Ceza Hakiminin uyguladığı maddelere göre tazminat hesabı yapılmaktadır.
Örn: Ceza hakimi sanığın cezasında 1/6 oranında tenzili gerektiren bir maddeyi uygulamışsa, Hukuk Mahkemesi de (Mahkeme bilirkişisi) tazminat hesabında 1/6 tenzile gitmektedir. Yargıtay Kararı da bu yöndeki bir uygulamanın söz konusu olabileceği suçlarla ilgili.