PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yeni Hukuki Kaynak: "Alacaklinin Haciz İstemi • İcra Müdürünün Haciz İstemine Uyma Zorunluluğu"admin
18-01-2007, 16:15:11
Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz :


Alacaklinin Haciz İstemi • İcra Müdürünün Haciz İstemine Uyma Zorunluluğu (http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=1026)

Av.Feyz Pazarbaşı
22-01-2007, 19:03:09
İcra memuru haciz esnasında bir istihkak iddiası ile karşılaşırsa bunu tutanağa geçirmek durumundadır. Ancak yargıtay içtihatında da bahsedildiği üzere, re'sen hüküm kurup, haciz işlemini yarım bırakamaz. Bu konudaki takdir, ancak ilgililerin istihkak iddiası ileri sürerek dava açmaları halinde yalnızca mahkemelerindir.
Borçlu sıfatına haiz olmamak ile istihkak iddiasının karıştırılmaması gereklidir.

Av.Sabri Erdoğan
22-01-2007, 21:37:47
icra müdürü alacaklı taraf istedi diye herşeyi haczedemez bu istemin enazından makul ve mantıklı hukuki ifadeyle ''hadiseye uygun'' olması gerekir.Hadiseye uygunsa ve 3. şahsın yedindeyse istihkak iddiasını zapta geçirir ve alacaklı tarafa süre verir.Borçlunun yedindeyse 3. şahsın istihkak davası açması gerekir.