PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Uzman hekimin muayenehane açma talebitarik2006
08-01-2007, 18:00:18
Selamlar,

Benim kardeşim uzman doktor.Halen Adana'nın ilçesinde devlet hastanesinde hekimlik görevini sürdürüyor. Kendisi Ailesi ile Adana ilinde ikamet ediyor. Adana ilinde muayenehane açma talebinde bulundu ama kendisine Adana il sağlık müdürlüğünce red yanıtı geldi. Gerekçe; çalıştığı ilçenin belediye sınırları dışında muayenehane açmak istemesinin uygun görülmediği. Kendisi ilçe hastahane başhekiminden ve kaymakamından işi aksatmadığına ve Adana'da muayenehane açmasında bir sakınca görülmediğine dair yazılı izin aldı bunuda Adana il sağlık müdürlüğüne ibraz etti yine red cevabı aldı. Bizler konuyu araştırdık ve özel izne tabi doktorların belediye sınırları dışında muayenehane açabilmelerine olanak tanıyan bir makaleyi Ankara Tabipler odasının internet sitesinden bulduk. Sizlerden ricamız hastananede hiç bir görevini aksatmayan bir doktorun gerekli izinleri ilçe en üst amirlerinden aldığı halde muayenehane açma isteğinin red edilmesinin doğru olup olmadığını bizlerle paylaşmanız.. Ben tabipler odasında yayınlana makaleden bizleri ilgilendiren kısmı sizlere bilgi amaçlı gönderiyorum. Sizlerden çok önemli ricalarda bulunuyoruz lütfen Türkiye'de emsalleri olan uygulamadan bizlerinde faydalanması için gerekli hukuki hakları bizlere iletmenizi önemle rica ederiz...

ATO internet sitesinden aldığımız makalede yazanlar;

Kamuda görevli hekimlerin ikametgahları ile ilgili bir başka mevzuat ise 657 sayılı Devlet Memurları Yasasıdır. Yasanın ek maddelerinde, çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşunun bulunduğu yer (belediye sınırları) dışında ikamet etmek isteyen memurların (konumuzda memur hekimlerin) mahallin en büyük mülki amirinden izin ve onay almaları gerekmektedir. Görevlerini aksatmayacaklarına kanaat getirilenlere bu hak tanınmaktadır. Bu haktan yararlanan kamu hekimleri, yasalarla getirilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla, görev yerleri dışındaki ikamet adreslerinde serbest meslek ve sanatlarını uygulayabileceklerdir. Bu hak aynı il için verilmiş gibi gözükmekteyse de günümüzdeki ulaşım kolaylığı nedeniyle birbirine çok yakın, ancak komşu illere bağlı ilçelerde ikamet edilebilmeye izin alındığı takdirde değişik iller için de geçerli olabilecektir.

Örnek vermek gerekirse, Kartal, Pendik veya Tuzla İlçelerindeki bir kamu kuruluşunda görevli bir hekim, ilçe kaymakamından ilgili yasa gereğince izin ve onay aldığı takdirde, Kocaeli İlinin İstanbula komşu ilçesi olan Gebzede ikamet edebilecektir. Bu takdirde bu hekimin Gebzede mesleğini serbest olarak uygulama hakkı doğmuş olmaktadır. Ancak bu hakkın kullanımı, ilgili mevzuat uyarınca Kocaeli Tabip Odasına kayıt olunma, bildirimde bulunma, aidat ödeme gibi üyelik görevlerinin yerine getirilmesi ile mümkün olabilmektedir.

Bu makalenin devamını aşağıdaki linkte bulacaksınız...
http://www.ato.org.tr/dosyalar/dosya_hekimlik_calisma.php3

Saygılarımızla,

Tarık

klmakn
08-01-2007, 18:23:41
İlgili İl Sağlık Müdürlüğünün yazılı olarak verdi ise red cevabını mahkemeye götürün.Genel anlamda idarenin dilekçeye red cevabı cevap tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemisine götürülebilir.Malesef ülkemizde oluşmuş içtihadları yerel yöneticiler ya bilgi eksikliğinden yada değişik nedenlerden dolayı red etmektedirler..Başbakanımızın vekaletli bürokratlarla ülke yönetmesi gibi bi durum işte:))
Saygılarımla