PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Ortak tapunun ayrılması ve imar planı.ayzep
31-12-2006, 17:13:35
Konu hakkında katkı yapacak olan herkese şimdiden teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Sorum veraset yoluyla kalan bir arsa konusunda olacak. Bahse konu arsa aynı aileden (4 kardeş) ve başka aileden (iki kardeş) üzerinde ortak tapuludur. Tapuda sınırlar belirtilmemekte sadece hak sahiplerinin yüzdeleri gösterilmektedir. (İki aile arasındaki paylaşım oranı) Tek parselden oluşmaktadır. Bahse konu parsel bir köşesinde başka şahsa ait bir parselle birleştiğinde dikdörtgen şeklindedir.
Yapılan imar çalışmasında yukarıda bahsettiğim iki parsel birleştirilerek üzerinde iki adet bina yapılması öngörülmüştür.
Sorularım şu şekilde:
1. Birleştirilen küçük parselin sahibi ismen belli olmakla birlikte şahıs belediyeye beyanda bulunmadığından adres bilgileri bulunmamaktadır. Şahısla temas kurulamamakta ve parsellerin tevhid edilen ve şüyuunlandırılarak tek bina yapılması öngörülen bu bölümüyle ilgili işlem yapılamamaktadır.
Şahsa ulaşılamasa dahi bu küçük parselin satın alınmasına imkan sağlayan bir yöntem mevcut mudur.?
2. Öndeki küçük parsel satın alır ya da sahibi bulunup anlaşılabilirse; imar planında belirtildiği gibi birbirlerine bitişik iki farklı bina yerine tek bir bina yapılması mümkün müdür?

3. Toplamda 500 metrekare civarında olan iki parselin üzerine yapılabileceği öngörülen iki binanın alanı imar planına göre bunun yarısı kadar tutulmuş, geriye kalan alan bahçe olarak planlanmıştır.
İmar planın değiştirilmesi yönünde herhangi bir işlem yapılması mümkün müdür? (İmar kanununa göre yasal itiraz süresi ne zaman başlayıp bitmektedir?)
4. Tapuda sınırları belli olmamakla birlikte, arsa önceki ve şu anki mirasçılar tarafından belli bir ayrıma gidilerek kullanılmaktadır. Tapu için ifraz(ayırma) işlemi yapılırsa bu göz önünde tutulacak mıdır?
5. Küçük parselin sadece iki aileden birinin kullandığı bölümün önünde bulunması vesilesiyle, bahse konu aile öndeki şüyuunlandırılan parseli alması veya sahibi ile anlaşması halinde tek taraflı olarak (diğer ailenin mirasçılarından onay almadan) buraya bina inşa etme hakkına sahip midir?
Teşekkürler!