PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Geçici süreli görevlendirmeAmasya_1978
26-12-2006, 00:25:26
MEB'e bağlı bir okulda bilgisayar öğretmeni(teknik öğretmen) olarak görev yapmakta iken, yapılan merkezi sınav sonuçlarına bağlı olarak il milli eğitim müdürlüğünde "il formatörü" olarak geçici süreyle görevlendirildim.
Görevlendirmeye teklif edildiğim(Bakanlık Oluruna) tarihte(12/12/2006) geçerli olan meb personeli ders ve ekders saatlerine ilişkin yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen "görevleri süresince emsali öğretmen ve/veya yöneticilere ödenen ek ders ücreti kadar ücret ödenir" hükmüne göre 27 saat ekders ücreti alabilecekken; 16/12/2006 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ders ve ekders saatlerine ilişkin yönetmelikteki yapılan değişikliklerin 21. maddesine(Bakanlık merkez teşkilâtında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilâtında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere; 16 ncı maddede belirtilen görevler ile izinli ve raporlu olunan süreler hariç olmak üzere, görevlendirmeye ilişkin onay tarihinden itibaren, Bakanlık merkez teşkilâtındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil haftada 18 saat ek ders ücreti kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile diğer hususlar belirtilir) göre 18 saat ücret alabileceğim . Bu durumda haftalık 9 saatlik bir ücret kaybım bulunmakta.
Bu konuda ne gibi bir hukuki yol izleyebilirim ve hangi mevzuat hükümlerine göre itiraz etmem yararlı olur.?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim...


Zehra Çağdaş
Bilgisayar Öğretmeni