PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : 9. Uyum Paketioyak
27-06-2004, 19:59:37
İdam TCK'dan da kalkıyor İdam cezası sonunda TCK'dan da çıkarılıyor. TCK'nın "Ağır hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis, müebbet ağır hapis veya muvakkattır" hükmünü düzenleyen 13. Maddesi "Ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası ve müebbet ağır hapis hükümlünün hayatı boyunca devam eder" şeklinde değiştirildi. TCK'nın, 17. maddesindeki "TBMM tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesi" ibaresi, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler için" şeklinde değiştirildi. Ağır hapsin infazı Birden çok müebbet ağır hapse mahkûm olanların cezalarının infazını 6 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere hücrede tecrit suretiyle gerçekleştirilmesini öngören TCK'nın 70. maddesi şu şekilde değiştirildi: "Birden çok ağırlaştırılmış müebbet ağır hapse mahkûmiyet halinde 1 yıldan az ve altı yıldan fazla, ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis ile müebbet ağır hapis cezasına mahkûmiyet halinde 9 aydan az ve 5 yıldan fazla, birden çok müebbet ağır hapse mahkûmiyet halinde ise 6 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere hükmedilecek miktarı geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek üzere ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis ve müebbet ağır hapis cezaları infaz olunur." Farklı cezaların infazı Müebbet ağır hapis cezası ve hürriyeti bağlayıcı ceza alan mahkûma, hürriyeti bağlayıcı cezası için uygulanacak tecridin zaman aralığı genişletildi. TCK'de cezalardan birinin müebbet ağır hapis ve diğerinin şahsi hürriyeti bağlayıcı muvakkat bir cezanın olması halinde ilave edilecek cezanın nev'i ve miktarına göre 10 günden az 3 senden fazla olmamak üzere geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek suretiyle müebbet ağır hapis cezasının infaz edilmesi öngörülüyordu. Paketle, bu süreler "20 günden az ve 6 seneden fazla olmamak üzere" şeklinde değiştirildi. Terör cezası Cezaların İnfazı Hakkında Yasa'da da (CİK) değişiklik yapıldı. CİK'in 'ölüm cezası ve yerine getirilmesi' başlıklı ikinci maddesi tamamen değiştirilerek, 'Ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasının infazı' başlığıyla şöyle düzenlendi: "Ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına hükümlü hakkında hücrede kalma süresi TCK'nın 70, 73 ve 82. maddelerinde öngörülen şekilde, terör suçluları hakkında ise müebbet ağır hapis için öngörülen süreler iki katı artırılarak uygulanır." Terörle Mücadele Yasası'nın şartla salıverilme koşullarını düzenleyen 17. maddesine "Ölüm cezaları 4771 sayılı yasa hükümlerine göre müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülenler ile ölüm cezaları ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen veya ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına mahkum olan terör suçluları hakkında, Cezaların İnfazı Hakkında Yasa ile bu maddenin şartla salıvermeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası ölünceye kadar devam eder" fıkrası eklendi. RTÜK üye sayısı 8'e iniyor RTÜK Yasası'nda da değişikliğe gidildi. RTÜK üyeliğini düzenleyen 6. maddede, kurulun 9 üyeden oluşmasını öngören hüküm 8'e indirildi. Yasanın yürürlülüğünün durdurulmasının ardından yasal boşluk nedeniyle, RTÜK üyelerinin seçimi yapılamıyordu. 9. uyum paketi ile yapılan değişiklik de sıkıntıyı aşmıyor. YÖK'te asker üyeye son Yüksek Öğretim Kurulu'na Genelkurmay tarafından üye seçilemeyeceğine ilişkin Anayasa değişikliği de pakete yansıdı. Değişiklikle, YÖK'te asker üye bulundurulması uygulamasına son verildi. 'Sabıka' kaymakamlıktan Sabıka kayıtlarının Adalet Bakanlığı'nın belgesi dahilinde kaymakamlıklar tarafından verilmesi hükme bağlandı. Noterlik Yasası'nda yapılan değişiklikle adliye olmayan yerlerde noterliklerin açılması sağlanıyor. Erdoğan: Tatil yok Öte yandan, Başbakan Tayyip Erdoğan, önceki akşamki AKP Merkez Yönetim Kurulu'nda Meclis'in 15 Temmuz'a kadar çalışacağını söyledi. Erdoğan, Yerel Yönetimler Yasası, Belediyeler Yasası ve Kamu Yönetimi Temel Yasası dahil, öncelikli yasaları çıkarmadan Meclis'in tatile gitmeyeceğini söyledi

Kaynak:Radikal
--------------------------------------------------------------------------------