PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Bir Yılda 11 defa arızalanan araçhhosafci
23-06-2004, 09:57:18
Garanti süresi içerisinde ve bir yıl içinde 11 defa arıza yapan aracımla ilgili, firmaya gönderdiğim yazı ve ihtarnameler aşağıda verilmiştir.

Sizden ricam; bu aşamadan sonra bana yol göstermeniz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimleri ve Tüketici Hakem Heyetleri ile görüştüm ve miktar 500 milyonun üzerinde olduğu için direkt mahkemeye gitmemi söylediler.

Mahkeme sonucu kesinlikle benim lehime gibi görülse de herhangi bir sorunla karşılaşmaktan ve TOFAŞ avukatlarının ücretini ödemekten çekindiğim için avukat desteğine ihtiyaç duydum. Görüştüğüm avukatların ise haklı olarak talep ettikleri ücret ise şu an için bana fazla geliyor.

Kesin haklı olmama rağmen yeterli maddi gücüm olmadığı için hakkımı savunamamak ta zoruma gidiyor.

Bu konuda yardımınızı istiyorum.

Hüseyin HOŞAFÇI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Kadastro Dairesi Başkanlığı
Planlama Şubesi Müdür V.

0.312.4136410
0.532.5974314
hhosafci@tkgm.gov.tr
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
BÜYÜKDERE CADDESİ, NO:145, TOFAŞ HAN, KAT:1-5
80300 ZİNCİRLİKUYU / İSTANBUL


Tüketicinin Adı Soyadı : Hüseyin HOŞAFÇI
Adresi : 1. Cadde, No:27/14
06500 Bahçelievler/ANKARA

Muhatap Firma : Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Adresi : Büyükdere Caddesi, No:145
Tofaş Han, Kat:1-5
80300 Zincirlikuyu/İSTANBUL

Konusu : Ürünün garanti süresi içerisinde sık-sık arızalanması
sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi.

Ürün Bilgileri : Marka : TOFAŞ
Tip : SIENA 1.6 HL
Şasi No : 06271145
Motor No : 0343216
Modeli : 2001
Fatura Tarihi : 17/06/2002
Fatura No : 022070
Plaka No : 06 VGJ 28
Garanti Süresi : 2 sene

Ürün bilgilerinin kontrolü için araca ait ruhsat fotokopisini ilişikte gönderiyorum (EK:1).

A Ç I K L A M A :

Yukarıda “Ürün Bilgileri” bölümünde detaylı bilgileri verilen aracı 09/12/2003 tarihinde satın aldım (EK:1). Satın aldığım tarihten bu güne kadar araç için yetkili servisler tarafından yapılan tüm işlemlere ait belgeler tarafımdan saklanmaktadır. Ancak, aracı satın alma tarihinden önceki yapılan işleri “GARANTİ VE SERVİS BELGESİ” içerisinde 21’inci sayfasında bulunan “Garanti Kapsamında Yapılan İşlemler” bölümünden (EK:2) takip edebilmekteyim.

“Garanti Kapsamında Yapılan İşlemler” sayfası ve elimdeki belgeler birlikte değerlendirildiğinde aracın garanti süresi içinde ve garanti kapsamında yetkili servisler tarafından yapılan çalışmalar aşağıda liste halinde verilmiştir.

SIRA NO : TARİH : YAPILAN ÇALIŞMA :
1. 10/03/2003 Ön fren diskleri değişti (EK:2).

2. 18/07/2003 Radyatör peteği değişti (EK:2).

3. 19/12/2003 Bagaj kilidi anahtar ile açılamadığı için tamir edildi (EK:3).

4. 19/12/2003 Sol ön koltukta bulunan, “koltuk bel ayarı mekanizması”
çalışmadığı için tamir edildi (EK:3).

SIRA NO : TARİH : YAPILAN ÇALIŞMA :
5. 23/01/2004 Hidrolik direksiyon kutusunda sorun olduğu için “ek depo”
değişti (direksiyon hareket etmediği için acil yol yardım
çağrılmak zorunda kalınmıştır) (EK:4).

6. 23/01/2004 Konsol difroz ayarının çalışmadığı tespit edildi ve ellerinde
olmadığı için sipariş verildi (EK:4). Belirlenen gün gittiğimde
daha önce sipariş verilen “konsol difroz” değiştirildi.

7. 28/02/2004 Sağ aynanın içe ve dışa kumanda etmediği tespit edildi.
Aynanın gövde renginde boyanması için ileri bir tarihe
randevu verildi (EK:5). Belirlenen günde gittiğimde “ayna”
değiştirildi (EK:2).

8. 11/03/2004 Kasetçaların ses sorunu nedeniyle ilgili servise gittiğimde
“kristal film yolunun” yerinden çıktığı belirtildi ve takıldı
(EK:6).

9. 20/03/2004 Ziyaret için gitmiş olduğum Ankara/Çayyolu’nda, bagajın
kapanmaması nedeniyle TOFAŞ ACİL YARDIM hattını
aradım (Cumartesi ve akşam olduğu için) ve arıza hakkında gerekli bilgi alınarak o gün nöbetçi olan Baydarlar Oto ile irtibat kuruldu. Daha sonra tekrar beni arayarak benim oraya gitmem istendi. Orada kilit sökülerek tamir edildi ki bu benim yaşadığım 2’nci bagaj kilidi sorunu idi (EK:7).

10. 20/05/2004 60.000 km bakımı için gittiğim yetkili serviste, arka cam
rezistansında mevcut kopukluklar incelenerek arka camın
değiştirilmesine karar verildi (EK:8). Cam sipariş verildi.
24/05/2004 tarihinde Arka cam değiştirildi (EK:9,2).

11. 31/05/2004 El fren kolunda meydana gelen sorun nedeniyle gittiğim
yetkili serviste, sorunun “el freni tabancasından”
kaynaklandığı tespit edildi ve sorunlu parça değiştirildi
(EK:10,2).

Yukarıdaki listede tüm şikayetler belirtilmemiş olup, sadece yetkili servis tarafından garanti kapsamında değerlendirilen hususlar sıralanmıştır. Örneğin; 60.000 km bakımı için gittiğimde sorun olarak belirttiğim “yakıt deposunun gösterge arızası” garanti dışında tutulduğu için (EK:8) (yapılan kontrol ve incelemede, benzin deposunun darbe aldığı ve sorunun bundan kaynaklanabileceği belirtilmiştir) listede yer almamıştır.

Bu arada;

 Ek:3 olarak sunulan servis fişi ve faturanın incelenmesi sonucunda, garanti kapsamı dışında kalan hizmetlerin faturalandırıldığı, dolayısıyla 3 ve 4’üncü sırada açıklanan hususların faturaya yansıtılmayarak garanti kapsamında değerlendirildiğini,

 Ek:6 olarak sunulan Arıza/Tamir Takip Formunun incelenmesi sonucunda, “GARANTİLİ” bölümünün işaretlendiği, dolayısıyla 8’inci sırada açıklanan hususun garanti kapsamında değerlendirildiğini,

 Ek:7 olarak sunulan TOFAŞ ACİL YARDIM formunun incelenmesi sonucunda, bagaj kilidinin sıkışması nedeniyle kilit sökülerek tamir edildiğinin ancak, yapılan işlemin garanti kapsamında (form üzerinde gerekli belirtmeler yapılmak suretiyle gösterilmiştir) değerlendirildiği, dolayısıyla 9’uncu sırada açıklanan hususun garanti kapsamında değerlendirildiğini

 Ek:8 olarak sunulan servis fişi ve faturanın incelenmesi sonucunda, garanti kapsamı dışında kalan hizmetlerin faturalandırıldığı, dolayısıyla 10’uncu sırada açıklanan hususun garanti kapsamında değerlendirildiğini,

 Ek:2 olarak sunulan “Garanti Kapsamında Yapılan İşlemler” sayfasında, “ön fren diskleri”, “radyatör”, “arka cam”,“sağ ayna” ve “el freni tabancasını” yazılı olduğu, dolayısıyla 1,2,7,10 ve 11’inci sırada açıklanan hususların garanti kapsamında değerlendirildiğini,

 Ek:4 olarak sunulan servis fişlerinde belirtilen işlemlerden sonra da bir ücret talep edilmediği için 5 ve 6’ncı sırada açıklanan hususların garanti kapsamında değerlendirildiğini,

belirtmek istiyorum.

YASAL MEVZUAT VE GARANTİ ŞARTLARI:

Halen garanti kapsamında olan aracımda yaşadığım sorunlarımla ilgili olarak:

4077 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 13’üncü maddesinin 3’üncü paragrafında; ”Garanti süresi içerisinde sık sık arızalanması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik arzetmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması hallerinde, tüketici, malın ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. SATICI BU TALEBİ REDDEDEMEZ. Tüketicinin bu talebine karşı satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

4822 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 20’nci maddesinde ise bu hüküm (iş bu maddede 4077 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine atıfta bulunulmuştur); “Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. SATICI BU TALEBİ REDDEDEMEZ. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.” şeklinde değiştirilmiştir.

Görüleceği üzere, ilgili hükmün değiştirilmesi ile 4’ üncü maddeye atıfta bulunulmuştur. Atıfta bulunulan 4’ üncü maddede ise seçimlik haklarla ilgili olarak; “Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. SATICI, TÜKETİCİNİN TERCİH ETTİĞİ BU TALEBİ YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.” hükmü yer almaktadır.

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in (14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ) “Diğer Yükümlülükler” başlığı altındaki 14’üncü maddesinde de“Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.

Satıcı, tüketicinin bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda açıklandığı gibi, ilgili maddelerde hiçbir tereddüde ve yoruma yol açmayacak şekilde bu konu açıklanmıştır. Yani, satıcının yükümlülükleri son derece kesin olarak belirtilmiştir.

“GARANTİ VE SERVİS BELGESİ”NİN 9’uncu sayfasındaki “Garanti Kapsamı” başlığı altında TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ; “Malın; teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla BİR YIL İÇERİSİNDE, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya FARKLI ARIZALARIN DÖRTTEN FAZLA ORTAYA ÇIKMASI SONUCU, MALDAN YARARLANAMAMANIN SÜREKLİLİK KAZANMASI; Tamiri için gereken azami sürenin aşılması; Firmamız servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla, satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır” taahhüdünde bulunmaktadır (EK:11).


Gerek 4077 Sayılı Kanunun 13’üncü, gerekse 4822 Sayılı Kanunun bu maddeye açıklık getiren 20’nci maddesinde “garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi” şeklinde bir ifade kullanılmasına karşılık, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in (14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ) “Diğer Yükümlülükler” başlığı altındaki 14’üncü maddesinde ve araca ait “GARANTİ VE SERVİS BELGESİ” nin 9’uncu sayfasındaki “Garanti Kapsamı” başlığı altında “Malın; teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu…” şeklinde bir ifade kullanılarak bu konuya açıklık getirilmiştir. Dolayısıyla gerek satıcı (TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.) ve gerekse alıcı (Hüseyin HOŞAFÇI) ürünü (bahse konu aracı) satmak ve almak ile “GARANTİ VE SERVİS BELGESİ” içerisinde yer alan tüm bu maddeleri kabul etmiş sayılmışlardır.

Tüm bu anlatılanlar ışığında yukarıdaki tabloyu tekrar incelersek;

1. Malın teslim tarihi olan 17/06/2002’den itibaren 1 yıllık süre içinde (iki yıllık garantini birinci yılı) garanti kapsamında sadece 10/03/2003 tarihinde ön fren disklerinin değiştiği (bu arıza/sorun, tabloda 1 numara ile gösterilmiştir),

2. İkinci bir yıllık sürenin başlangıcı olan 17/06/2003 tarihinden bu güne kadar ise 10 (ON) defa farklı arıza/sorun (bu arızalar/sorunlar, tabloda 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 numaralar ile gösterilmiştir) ortaya çıktığı,

görülecektir.

Ayrıca, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 numaralarda belirtilen arızaların/sorunların aracı satın alma tarihi olan 09/12/2003 tarihinde bu güne kadar olan süre içerisinde olduğu dikkate alınırsa yaklaşık 7 aylık bir süre içerisinde 9 (DOKUZ) defa farklı sorunla karşılaştığım anlamına gelmektedir.

Gerek 4077 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 13’üncü maddesinin 4’ üncü paragrafında ve gerekse 4822 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’UN 20’nci maddesinde konumuzla ilgili olarak “Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yeralan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.” hükmü bulunmaktadır.

“GARANTİ VE SERVİS BELGESİ” içerisinde de hangi durumların garanti kapsamının dışında kalacağı ayrıntılı olarak açıklanmış ve bu konuda inisiyatif yetkili servislere verilmiştir. Dolayısıyla; yetkili servisler tarafından yapılan bahse konu işlemler garanti kapsamında değerlendirildiğine göre herhangi bir kullanıcı hatasından ya da verilen hakkın kötüye kullanılmasından söz etmek mümkün değildir. Yukarıda örnek verdiğim “yakıt deposunun gösterge arızası”nda olduğu gibi, kullanıcı hatasından kaynaklanan sorunlarda, kullanıcıya gerekli bilgi verilerek talep reddedilmektedir.

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda açıkça belirttiğim nedenlerden dolayı, bahsi geçen Kanun ve Yönetmelik Maddeleri ile araca ait “GARANTİ VE SERVİS BELGESİ”NDEKİ taahhüdünüz gereğince bahse konu aracımı ücretsiz olarak “AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞTİRMEK” istiyorum.

Yaklaşık yedi ay gibi kısa bir sürede, dokuz defa yetkili servisler tarafından garanti kapsamında değerlendirilen çok sayıda sorunla karşılaşmam, bende aracı kullanmama isteğine yol açmıştır. Takdir edersiniz ki, daha yeni sayılabilecek bir aracın bu kadar sık olarak sorun çıkarması kullanıcı olarak beni olumsuz etkilemiştir. Ancak, sorunun sadece bu araca özgü olabileceğini düşündüğüm için, bahse konu Kanunun 4’üncü maddesinde açıklanan seçimlik haklarımdan yukarıda arz ettiğim “AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞTİRME” hakkımı kullanmak istiyorum.

Bu ilk müracaat; aracın “ÜRETİCİSİ” olmanız nedeniyle, bahse konu Kanunun ilgili maddesi gereğince size yapılmıştır. İlgili tüm belgeler ilişikte sunulmuş olup;

 Tarafınızdan konunun tetkik edilerek talebimin yerine getirilmesini,

 Sizden alacağım cevabın mahiyetine göre (talebimin olumlu karşılanmaması halinde) Kanun ve ilgili Yönetmeliğin, tüketici olarak bana tanımış olduğu gerekli tüm Makamlara başvuracağımın bilinmesini,

saygı ile arz ederim. 07/06/2004


Hüseyin HOŞAFÇI


İLETİŞİM BİLGİLER :
Taşkent Caddesi
No:27/14 (Aydan Apt.)
06500 Bahçelievler/ANKARA

0.532.5974314
0.505.5266887

hhosafci@tkgm.gov.tr
huseyinhosafci@superonline.com

EKLER :
1. Araca ait ruhsat fotokopisi (1 sayfa)
2. Garanti Kapsamında Yapılan İşlemler sayfası (1 sayfa)
3. 19/12/2004 tarihli “Servis Fişi” ve fatura (2 sayfa)
4. 23/01/2004 tarihli “Servis Fişi” (1 sayfa)
5. 28/02/2004 tarihli “Servis Fişi” (1 sayfa)
6. 11/03/2004 tarih ve 00070 numaralı Arıza/Tamir Takip Formu (1 sayfa)
7. 20/03/2004 tarihli TOFAŞ ACİL YARDIM formu (1 sayfa)
8. 20/05/2004 tarihli “Servis Fişi” ve fatura (2 sayfa)
9. 24/05/2004 tarihli “Servis Fişi” (1 sayfa)
10. 31/05/2004 tarihli “Servis Fişi” (2 sayfa)
11. Garanti ve servis belgesinin ilgili sayfası (1 sayfa)
========================================

İ H T A R N A M E


İhtarnameyi Çeken : Hüseyin HOŞAFÇI
Adresi : 1. Cadde, No:27/14
06500 Bahçelievler/ANKARA


Muhatap Firma : Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Adresi : Büyükdere Caddesi, No:145
Tofaş Han, Kat:1-5
80300 Zincirlikuyu/İSTANBUL


Konusu : Ürünün garanti süresi içerisinde sık-sık arızalanması
sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi ve
ürünün “AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞTİRME” talebi .


Ürün Bilgileri : Marka : TOFAŞ
Tip : SIENA 1.6 HL
Şasi No : 06271145
Motor No : 0343216
Modeli : 2001
Fatura Tarihi : 17/06/2002
Fatura No : 022070
Plaka No : 06 VGJ 28
Garanti Süresi : 2 sene

A Ç I K L A M A :


Yukarıda ürün bilgileri verilen aracımın bir yıl içinde 10 (on) defa (garanti süresi içerisinde ve garanti kapsamında kabul edilen) arızalanması üzerine; 4077 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN, 4822 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik ile Garanti ve Servis Belgesinin ilgili maddeleri uyarınca aracımın “AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ” talebime ilişkin yazı ve ekleri, 07/06/2004 günü Ankara’dan ARAS KARGO ile Firmanıza gönderilmiş ve 08/06/2004 günü Firmanız mutemedi “Tümen SAYAR” tarafından (adı geçen kargo şirketinden temin edilen konuya ilişkin belgeler incelendiğinde bu bilgiler tespit edilmiştir) teslim alınmış, yani evraklar firmanıza bugün itibariyle sekiz gün önce tebliğ edilmiştir. Ayrıca; sadece yazılar (ekler hariç olarak), kargodaki olası gecikmeler dikkate alınarak firmanızın internet sitesinde belirtilen (212) 275 39 88 numaralı Genel Müdürlük faks numarasına faks çekilmiştir.


Geçen süre içerisinde firmanızca olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap verilmemiştir. Konu hakkındaki yazı ve eklerinin (yazı ve ekleri toplam yirmi sayfa olup, konu çok detaylı olarak izah edilmiş ve belge örnekleri ile desteklenmiştir) incelenerek , iş bu ihtarnamenin firmanıza tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde tarafıma yazılı olarak bilgi verilmesini, tüm kanuni haklarımın saklı olduğunu, belirtilen süre içerisinde talebime cevap verilmez ise cevabınızın olumsuz olarak nitelendirileceğini (ilk resmi tebliğ tarihi olan 08/06/2004 dikkate alındığında 16-17 günlük bir süre söz konusudur), verilen cevabın mahiyetine göre veya belirtilen süre içerisinde cevap verilmez ise önceki yazımda da belirttiğim gibi bahsi geçen Kanunlar ve ilgili Yönetmeliğin, tüketici olarak bana tanımış olduğu gerekli tüm Makamlara başvuracağımı ihtaren bildiririm. 16/HAZİRAN/2004Hüseyin HOŞAFÇI
A D R E S :
Taşkent Caddesi
No:27/14 (Aydan Apt.)
06500 Bahç

commodore1tr
24-06-2004, 13:10:59
Sayın hhosafci ;
Yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla mahkeme aşamasına kadar hemen hemen her yolu denemişsiniz ancak istediğiniz sonucu alamamışsınız.
Ben hukukçu olmadığım için size hukuki olarak bir şey demem abesle iştigal etmek demek olur ancak bir iki öneride bulunmak istiyorum ki sanırım sorununuzun çözümünde çok hızlı yol alacaksınız ; (kaldıki bu konuyu mahkemeye götürmek için avukat tutma zorunluluğunuzda yok tüm masraflarda davayı kazandığınız taktirde ki yazdıklarınızdan öyle anlaşılıyor karşı taraf ödeyecektir )
tofaş malumunuz koç un amiral gemilerinden birisi , üzerine titriyorlar muhtemelen sizin yazışmalarınızda çok ilgisiz birilerine gitti arada ilgisiz birine takıldı ve deyim yerinde ise sümen altı oldu.
1. Tofaş'ın internet sitesine girerek oradan tüketici haklarına mail atınız Ayrıca yine orada yönetim linkini tıklayarak üst düzey bir yöneticiyede derdinizi kısaca yazınız..
2. koç holding sitesine girerek şikayetler bölümünden tofaş ı şikayet ediniz yine koç sitesinden bir holding yönetimine mail atınız
Emin olun iki güniçerisinde sizin peşinize takılacaklardır. olmadı diyelim haber veriniz...


bilmiyorum dediğim konu hakkında 2 saat eh bence dersem günlerce konuşurum