PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Sendikal hakkındaGeceyolcusu
19-10-2006, 16:36:57
Burada hukuk hakkında bilgi veren herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Bilgi alanlara ise kolay gelsin.
Ben bir kamu kurumuna 28/08/06 tarihinde gecici süreli olarak işe başladım çalışma süreler 2 ay çalışma 1 ay dinlenme olarak ama bu 1 ay dinlenme zamanında kurumun personel sıkıntısı nedeniyle başka departmanlarda isteye bağlı olarak çalışa bilmekteyiz şu anda 1 aylık süre için başka departmanda çalışmaya devam etmekteyim.
1. Kamu kurumu biz işçileri işe almadan önce sendika ile bir protokol imza ediyorlar. Bu protokolde işe başlayacak olan işçiler aynı işi yapan belirsiz süreli işçinin aldığı ücretin %53 olarak belirlenmiş. Bu ben daha işe başlamadan ve sendiya üye olmadan yapılan protokol iş kanunun 5 ve 13 maddesine aykırı değilmi.
2. İşe başlama tarihi 28/06/2006 sendiya üye olma tarihi 29/09/2006 yani sendiya üyeliğimi müçmin sebebler nedeniyle gec yaptırmış oldum. Sendiya üyeliğimi gec yaptırdığım için 28/08/2006-14/09/2006 tarihleri bordrosu ile 15/09/2006-14/10/2006 tarihleri bordrosunda belirsiz süreli işçinin ücretinin %25 kadar ve sosyal yrd. iaşe yrd. yol yrd. gibi toplu sözleşme ile kazanılmış haklardan yararlanamadım vede bayram ikramiyeside yine belirsiz süreli işçinin aldığı ikramiyenin yaklaşık %25 kadar alabildim.
3. Kuruma Sendika üyeliğimi mücmin sebeblerden dolayı olamadığımı bu gecikmeden dolayı sendikalar kanunun 31 maddesine göre sendikalı olan işçi ile sendika üyesi olamadığım dönemde herhangi bir ayrımcılık yapılmamasın diye 03/10/2006 tarihinde dilekçe verdim. Kurum cevap olarak sendiya üye olduğum tarihi takip eden ilk ayın başından itibaren başlayaçağını söylediler yani sendikal haklardan 15/10/2006 tarihinden sonra yararlana bileceğimi söylediler bu söylenenleri yazılı olarak vermelerini istedim veremeyeceklerini söylediler.

Siz değerli hukukculardan ben bundan sonra hakmı aramak için nasıl hareket etmeliyim. iş kanunun 5, 13 maddesi sendikalar kanunun 31 maddesine göre dava açabilirmiyim. Dava açabiliyorsam daha önce kesinleşmiş bu tür dava sonucları var mı ?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder Kadir gecesi kandiliniz kutlarım.

Harun Gür
20-10-2006, 10:28:21
Sn. geceyolcusu,

İş Kanunu 13. maddesi aşağıdadır. İş Kanunu 5. maddesi ve aşağıdaki 13. maddede işçiler arasında sözleşmesinin nevii bakımından ayrımcılık yapılamayacağı belirtilmekle birlikte; "Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir." denilmektedir. Sizin 2 ay çalışıp 1 ay çalışmamak (ancak ücretini almak) üzere tam süreli işçilere göre 1/2 oranında bir çalışma süreniz mevcut ise, ücretinizin de tam süreli işçiye göre minumum 1/2 oranında olması gerekir. Bu yönüyle T.İ.S. 'ndeki belirlenmiş % 53 oranı yasaya aykırı bulunmamaktadır.

KISMİ SÜRELİ VE TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 13 - İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir.

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.
Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. .................................................. ..................................


Öte yandan; 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu' nun 9. maddesi aşağıda belirtilmiştir. Yürürlükte olan bir T.İ.S.'nden yararlanabilmek, ya sendikaya üye olarak ve üyelik aidatı ödeme yoluyla veya üye olmaksızın sendikaya dayanışma aidatı ödeyerek ve yararlanma hususunda talepte bulunarak mümkün olmaktadır. Sendikaya üye olmadığınız dönemde bordronuzdan dayanışma aidatı kesilmedi ve siz de bu yönde yazılı bir talepte bulunmadıysanız, yürürlükte olan T.İ.S. ile sağlanan haklardan yararlanamazsınız.

Ben de Şeker Bayramı'nızı kutluyor, esenlikler diliyorum.

Selamlar,

TARAF SENDİKA ÜYELİĞİNDEN AYRILMA, ÇIKARILMA VEYA ÜYE OLMAMANIN SONUÇLARI:

Madde 9 - Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanırlar.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar.

Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye bulunup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bu hususta işçi sendikasının muvafakatı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma talep tarihinden geçerlidir.
Dayanışma aidatı miktarı, üyelik aidatının üçte ikisidir.

Geceyolcusu
20-10-2006, 16:13:46
Sn. HRMGR
Kusura bakmayın ama benim kafam iyicene karıştı bana kurumun intibak kursunda sözleşmemizin kısmi süreli olduğu söylendi. Kursta bize söylenen İki ay çalışıp bir ay çalışmayacaktık çalışmadığımız ay için bana herhangi bir ücret ödemeyecek ancak kurumun personel yetersizliği nedeniyle başka departmanlarında çalıştığımız zaman ücret ödenecekti. Öylese ben çalışmayacağım ay için kurumdan ücret almam gerekiyor birde çalıştığımı düşünürseniz maaşım o ay için daha fazla olması gerekmez mi ? Birde benim sözleşmem ne tür bir sözleşme oluyor.

Harun Gür
20-10-2006, 17:01:30
Sayın geceyolcusu,

İş sözleşmenizin kısmi süreli kabul edilebilmesi daha önceki mesajımda belirttiğim 13. madde uyarınca; "normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi" durumunda mümkün olur. Sizin sözleşmenizde belirtilen çalışma şartları ne kısmi süreliye (ancak tüm yıl çalışmaları dikkate alınırsa kısmi süreli kabul edilebilir), yapılan işi tam olarak bilmemekle birlikte ne de mevsimlik iş sözleşmesine uymakta "a tipik" bir sözleşme niteliğindedir. Temelde 1 aylık çalışmama döneminde bir başka bölümde görev yapmanız da (her ne kadar tercihe bırakılmışsa da çalışmama durumu ücretlendirilmiyor) dikkate alınırsa, burada yapılanın kamu kurumu ve sendika arasında hukuku dolamaya ilişkin bir anlaşma ve çalışma şekli olduğunu düşünüyorum. Ancak bu noktada alan razı (kamu kuruluşu) satan razı (sendika) bir durum sözkonusu olduğundan bir dava noktasında yalnız kalacağınızı da üzülerek belirtmem gerek...

Selamlar,