PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : TCK'nın yürürlüğe giren maddeleriAv.Duygu Tekay
12-10-2006, 14:57:25
Değerli Meslektaşım

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin yürürlüğü iki yıl süre ile ötelenmişti. Bugünkü tarihle yürürlüğe giren ve çevreyi ilgilendiren bu maddeler aşağıdadır. Çevre ile ilgili gerçekten önemli maddeler olduğu için dikkatinize sunuyorum.TÜRK CEZA KANUNU

İKİNCİ BÖLÜM

Çevreye Karşı Suçlar

Çevrenin kasten kirletilmesi
MADDE 181. - (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.


Çevrenin taksirle kirletilmesi
MADDE 182. - (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(

Yürürlük

MADDE 344. - (1) Bu Kanunun;

b) #8220;Çevrenin kasten kirletilmesi#8221; başlıklı 181 inci maddesinin birinci fıkrası ile #8220;Çevrenin taksirle kirletilmesi#8221; başlıklı 182 nci maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,

Yürürlüğe girer.HÜKMÜ GEREĞİNCE YUKARIDA YAZILI HÜKÜMLER Türk Ceza Kanunu 12.10.2004 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlandığı için bu tarihten iki yıl sonraki tarih olan BUGÜN 12 EKİM 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.