PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Adli sicilimin cesasını çocuklarım çekiyorfilistin
30-05-2004, 10:35:24
filistin

Av.Fatih Karaca
30-05-2004, 15:40:43
Hırsızlık suçundan dolayı alınan adli sicil kaydı, 10 yıl sonra (bu süre içinde aynı cinsten veya daha ağır bir cezaya mahkum olunmamak şartı ile) sicilden silinebiliyor. Bunun için hükmü veren mahkemeye veya bulunduğunuz yerdeki asliye ceza mahkemesine müracaat etmeniz yeterli. Ancak benim anlamadığım konu; bu suç ehliyet almanıza neden mani oldu. Ayrıca, polis olmak için babaların babaların sabıka kayıtlarının engel teşkil ettiğini sanmıyorum. Suçlar kişiseldir. Çocuğunuz polis olacaksa neden sizin sabıka kaydınızı sorsunlar, çocuğunuzun sabıkasına bakarlar.

DeFacto

commodore1tr
30-05-2004, 16:26:32
Sayın avukat62 ye polis olma konusunda kesinlikle katılıyorum.
Biz TSK da dahi subay olacak adayların incelemesinde ailesinin ve yakınlarının sadece ve sadece BÖLÜCÜ TERÖR VE DEVLETE KARŞI İŞLEDİĞİ SUÇ OLUP OLMADIĞI İLE GENEL AİLE YAPISINA BAKARIZ. Asla ve kata polis incelemesi daha detaylı olmayacaktır. Kaldıki Bu suçunuz incelemede ortaya çıksa dahi engel teşkil eden suçlardan değildir .(Dt/2004-12/154)
Diğer huhusları yani ehliyeti filan bilmiyorum ama aradaki mantıksal bağı kuramadım.

bilmiyorum dediğim konu hakkında 2 saat eh bence dersem günlerce konuşurum

av_s_engin
30-05-2004, 16:57:53
Sayın Fiistin,
kızınızın polis okuluna girişinde sizin sabıka kaydınızın değil başvuruyu yapan yani kızınız hakkında ;Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak şartı aranmaktadır.
Akrabalarından ise evli olması halinde Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak şartı aranır. Yoksa baba ya da ananın adli sicil kayıtlarının kontrolü ile herhangi bir suç işlemiş olmaları halinde onların geçmişlerinden ötürü çocuğun haklarına zarar gelmesi söz konusu değildir...

Ayrıca bu belgeler de kızınızdan müracaat esnasında; Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,( Ayrıca Adli sicil kaydı olanlar ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir.) olarak istenmektedir. Yani diğer aile fertlerine ya da yakınlara ilişkin herhangi bir istem söz konusu değildir.
hata yaptıysan dönmesini bileceksin,yapışıp kalmayacaksın...