PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Dayanışma Aidatı Sorunumuscev
22-05-2004, 20:25:27
Sizin Görüşünüz benim için önemli,

İş akti feshinden yaklaşık 4 yıl önce bana saldıran ve işverene şikayet ettiğim sendika baştemsilcisi yüzünden yetkili sendikaya üye olmak istemedim. Önceki yıllar kapsam dışında olup, istesem de üye olamıyordum ancak son TİS döneminde bana üye olacaksın dendi. Ben de önceki TİS sona erdikten bir ay sonra yeni TİS'den yararlanmak için dayanışma aidatı ödemek üzere işverene dilekçe verdim. TİS yürürlük tarihinden yaklaşık 3.5 ay sonra imzalandı. Geriye dönük farklar ödenmeyip, TİS zammı imza tarihinden sonra uygulandı. Bölge Çalışmaya şikayet ettim. Rapor aleyhime oldu. Israr ederek İş Mahkemesinde dava açtıktan 9 gün sonra iş aktim feshedildi. Yaklaşık 1.5 yıl süren dava aleyhime sonuçlandı. Kararda özetle ortada bir TİS yokken ve ancak imzadan sonra kanunen ortaya çıktığından geriye dönük ödeme yapılmaz diyor. Kararı temyiz ettim. 6 ay geçti henüz sonuçlanmadı.

Haklarım konusunda hukuki dayanaklarım şunlardır:
1. TİSGL Kanunu madde 9.'da TİS'den yararlanma başvuru tarihinde başlar deniyor.
2. Anayasa Madde 51, Sendikalar kanunu 21 ve 25'de benzer şekilde özetle "hiç kimse belli sendikaya üye olmaya veya çıkmaya zorlanamaz" hükmü bulunuyor. Dayanışma aidatı da bu hükme uyum oluştuması bakımından uygulandığı anlaşılıyor.
3. Sendikalar kanunu Madde 61'de, ortada bir sözleşme olsun veya sona ermiş olsun her zaman dayanışma aidatı ödenebilir anlamı açıkça çıkarılabilir.
Dayanışma aidatı ödediğim halde fark alamıyorum (sendikalı üye gibi, ancak 2/3 oranında da olsa aidat ödeyerek dayanışmada bulunuyorum).
4. Yeni TİS eskisi sona ermeden de imzalanabilirdi. Öyle olsaydı bu dava söz konusu olmayacaktı ve ben TİS'den yürürlük tarihinden itibaren yararlanmaya başlayacaktım. TİS imzası gecikince haksızlığıa uğruyor, param ödenmiyor.

5. Bu durumda yasayla getirilen sendikaya üye olma ve olmama özgürlüğü yanlış yorumla haklarım verilmeyerek bir sendikaya üye olmaya zorlanmış oluyorum.

Bu dava konusunda sayın hukukçuların benim dayanaklarım konusunda görüşlerini öğrenmek istiyorum. Yargıtayın geçmiş kararları aleyhte ancak emsallerinden az da olsa farklı çünkü sendika baş temsilcisinin tutumundan dolayı benim bu sendikadan fayda göremiyeceğim çok açık. Yargıtay kararı konusunda ümitli olabilirmiyim?

Herkese saygılar.


Adalet adil olmayanlara da gerekecektir.