PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yönetsel Yargı MevzuatıGülcan Yılmaz
11-05-2004, 15:31:14
Yönetsel Yargı Hukuku Uzmanlarına Merhaba !

Bir idarenin işleminden mağdur olan memurun başvurusu üzerine, bir İdare Mahkemesi önce idarenin işlemini durdurma ara kararını verdi. Ara karardan sonra tekrar aynı kararı verdi.
İdare, temyize başvurdu. Bölge İd.Mah. İd. Mah. kararını yürürlükten kaldırma kararı verdi. Dava, Danıştay Dairesine intikal etti. Danıştay Dai. Bölge İd. Mah. kararına uyarak karar bildirdi ve dosyayı davaya bakan ilk İd. Mah. gönderdi. İd.Mah. ilk kararında direnmeyerek, Danıştay Dai.sinin kararına uydu.

Sorum :
Bu durum ;
Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı, yeni bir karar verilmesine sebep olabilecek kanunî bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından, evvelki ilâmın hükmüne aykırı bir karar verilmiş sayılmaz mı ?
İdare Mahkemesinin ilk verdiği karar doğrultusunda, ikinci kez verdiği karar(İdarenin temyize gitmeden önce, bu İd.Mahkemesinin verdiği ikinci karar), kesinleşmiş karar değil mi ?

Selamlar !