PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mirasın reddibenderli
11-05-2004, 10:46:42
Babamın mirasını kendisi sağken (veraset ilamı almaksızın) red edemez miyim? Medenin kanunun miras hukukuna ilişkin böyle bir maddesi yok mudur?

Babam öldüyse ve ölümü de 3 ay içinde gözükecek şekilde nüfus kayıtlarına işlenmezse, veraset ilamı alamadığım için miras reddi de yapamadığımdan dolayı eğer borçları varsa bana sorumluluk çıkmasını nasıl önleyebilirim?

Teşekkürler.

Av.Feyz Pazarbaşı
11-05-2004, 12:58:57
Kanun koyucu, mirascıların, miras bırakanın borçları yönünden
sorumluluk almak istemedikleri takdirde, mirası reddedebilmelerine (Yeni) Medeni kanunun (http://www.hukuki.net/kanun/4721.frameset.asp) 605. maddesi ile imkan tanımıştır. Buna göre kanuni ve mansup mirascılar hiçbir sebep göstermeksizin kayıtsız ve şartsız olarak (M.K. 609) mirası reddedebilirler. Bu red gerçek red olarak tanımlanan reddin bir biçimidir. Bu şekilde reddin, kanuni mirascılar için miras bırakanın vefatından; mansup mirascılar için ise, lehinde yapılan tasarrufun kendilerine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde (M.K. 606) Sulh Mahkemesine (M.K. 609) yazılı yada sözlü olarak beyan edilmesi gerekir. Gerçek red beyanı niteliği itibariyle yenilik doğurucu bir irade beyanıdır. Diğer bir red şekli ise, mirasın hükmen reddi olup, (M.K. 605/2) miras bırakanın ölüm tarihindeki terekesinin borca batıklığının tesbiti niteliğindedir. Gerçek red, soyut bir irade beyanı ile gerçekleşmesine karşın; hükmen red, tereke alacaklısına yönelik borca batıklığının şayi ve sabit olduğunun tesbiti için açılacak davada tarafların toplanan delillerine göre verilecek bir kararla gerçekleşir. Gerçek redde hasım söz konusu değildir. Hükmen redde ise, ilgili tereke alacaklısının hasım gösterilmesi zorunludur. Bundan başka gerçek red için görevli mahkemenin kanunda açıkca gösterilmiş olmasına karşı, hükmen reddin hangi mahkemede bakılabilceğine dair kanunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Onun için hükmen red davasında görevli olan mahkemenin genel dava koşulları çerçevesinde başka bir ifade ile tereke alacaklısının alacağının miktarına göre Sulh veya Asliye Mahkemesi olarak belirlenmesi gerekir.

Mirasın REDDİ dışında AYRICA mirasbırakan ve mirasçı anlaşarak MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ DE akdedebilirler.
MK MADDE 528.- Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir.
Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder.
Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur.
MADDE 529.- Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat hükümden düşer.

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat yine hükümden düşer.http://www.hukuki.net

Flavio
23-05-2004, 13:33:28
Anladığım kadarıyla miras istenildiğinde reddedilebiliyor ve alacaklılarmirasçıya dokunamıyor.peki ben askerdeyim bu 3 aylık süre hala geçerli mi yoksa asker dönüşü red yapılabilir mi? daha 10 ayım var bitmedsine

kardelen1979
24-09-2004, 17:18:29
babamın ölümünden 7 gün içerisinde veraseti çıkartıp aynı gün reddi miras davası açtım. dava günü 1 ay sonraya tarih verdi bu arada vergi dairesi babamın ölümnü üzerine bana tebliğde burundu. halen reddi miras davası sonuçlanmadığı için alacaklı durumda ki vergi dairesi alacağını benden tahsil etme hakkı var mı?yoksa dava açılmış olması buna engel midir? ilginize şimdiden teşekkürler.

Nilgül Saraç
24-09-2004, 18:27:29
sayın benderli,
mirası reddi ancak mirasbırakanın ölümünden sonra mümkündür. bu husus medeni kanunda açıkça düzenlenmiştir. babanızın ölümünü nüfus dairesine bildirmemeniz babanızın alacaklılarının haklarını talep edememeleri sonucunu doğurur bu durumda alacaklılar mahhkemeye başvurup sizin yerinize hareket etme hakkı için hakimden izin isteyebilirler budurumda babanızın öldüğü ve sizin kanuni mirasçı olduğunuz bu andan itibaren kabul edilir. bu halde alehinize bir durumun ortaya çıkacağı açıktır.

nilgul

cashksk
04-01-2006, 15:01:06
babmın ölümünden 7 gün içerisinde veraseti çıkartıp aynı gün reddi miras davası açtım. dava günü 1 ay sonraya tarih verdi bu arada vergi dairesi babamın ölümnü üzerine bana tebliğde burundu. halen reddi miras davası sonuçlanmadığı için alacaklı durumda ki vergi dairesi alacağını benden tahsil etme hakkı var mı?yoksa dava açılmış olması buna engel midir? ilginize şimdiden teşekkürler.???????