PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Kanuna Aykırı Danıştay KararıGülcan Yılmaz
10-05-2004, 22:58:03
Merhaba
İdare Mahkemeleri ve konuyla ilgili Danıştay Daireleri, mevcut kanunlara aykırı karar verir mi ? Verirse, yetkili ve güçlü yürütme gücü karşısında bireyin yazılı yasal hukuk metinlerindeki hakları nasıl korunur ?

5 yıl süreyle, yurtdışında (Fransa'da) geçici süreli Türkçe öğretmeni olarak görevliydim. Geçici görevimin 4.yılında MEB tarafından, Ağrı İl'i İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı'na atandım. Bu yeni göreve, geçici görevim bittikten sonra başlamak istedim. MEB. reddetti. Gerekçesi : "İlköğretim Müfettişlikleri Başkanlıkları Yönetmeliği" nin 14. maddesi. Maddede şu yazılı : "Ataması yapılıp kanunî süre içinde göreve başlamayanların atamaları geçersiz sayılır. Bu durumda olanların sınav sonuçları hiç bir biçimde kazanılmış hak sayılmaz."

657 sayılı DMK 62. maddesinde şu yazılı : "Geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar geçici görevin bitiminden itibaren belli yol süresini izleyen işgünü işe başlamak zorundadır.
63. maddede şu yazılı : "Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62. maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara...belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar."

Yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen kanunî süre, 657 sayılı DMK.nun 62. maddesinde çok anlaşılır biçimde açık değil mi ? Bunu bir hukuk adamı nasıl anlamaz ?

Ank.6.İd.Mah. önce anladı. Doğru karar verdi. MEB temyize başvurdu. Bölge İdare Mahkemesi, 6.İd.Mah. kararını durdurdu. Danıştay 5.Dairesi de, 6. İd. Mah. kararını durdurdu ve dosyayı 6. İd.Mah. iade etti. 6.İd.Mah.ilk doğru kararında direnmeyerek davayı reddetti.

Ve böylece Ank.H.Ü.Eğt.Fak.Eğit.Yön.Tef.Plan.ve Eko.bölümünde 4 yıl lisans öğrenimim, kazandığım müfettişlik sınavı, aynı alandaki 2 yıl yüksek lisans öğrenimim MEB.ve ilgili Mahkemelerce çöpe atıldı. Çocukluğumdan beri duyduğum ; "Avrupa'da tahsil, Türkiye'de torpil" sözü maalesef benim için de kanıtlandı.

6.İd.Mah.son olarak verdiği karara karşı karar düzeltmeye başvuramadım. Başvuru süresini kaçırdım. Başvursaydım da büyük olasılıkla karar düzeltilmeyecekti kanısındayım.

Durumumu şu an yazdığım açıklıkta olmasa da bu sitede yazmıştım. Avukat, kocalhuseyin bu durumda İYUK 53.Md.(ı) bendine göre AİHM' ne başvurabileceğim bilgisini vermişti.

Doğrusunu söyleyecek olursam, yurttaşı olduğum ve kötü yöneticilere karşı hayat boyu mücadele ettiğim ve cani yürekten bağlı olduğum ülkemi, AİHM'ne şikayet etmek çok ağrıma gidiyor. Bir taraftan da kendi ülkemin hukukçuları varken böyle bir sonuç nasıl doğar, böyle olmamalı şeklinde düşünüyorum. Karar verme konusunda zorlanıyorum, ağrıma gidiyor.

Acaba çöpe atılan hakkımı, başka bir şekilde yeniden kendi ülkemin mahkemelerinde aramak olanağı var mı ? Bunu araştırıyorum. Henüz bulamadım.

Yönetmeliğin 14. md. belirtilen kanunî süre, 657 sayılı DMK.nun 62.md.sinde açıklanmış. Bunu hakimler nasıl göremez aklım almıyor. Bu duruma isyan ediyorum. Hakimlerimiz böyle olmamalı ! Yürütme gücünü elinde tutan, yandaşlık, hemşehrilik, adamcılıkla makam edinmiş ve hatalı karar veren yönetecilere, kanuna rağmen boyun eğmemeli !

Benim durumumda 10 kadar meslektaşım var. Ben ve meslektaşlarım alanımızda hiçbir sınavdan kaçmıyoruz ama yönetmelikte sınavlara başvuru için yaş sınırı var. Ve biz bu yaş sınırını geçtik. MEB. lise düzeyinde öğrenim görmüş, bilahare sonradan, Eskişehir AÖF aracılığı ile öğretmenlikte 2 yıllık önlisans öğrenimi alan ve kısa süreli hizmetiçi kurslarda yetiştirdiği müfettiş ve yöneticilerle yetinmeye kararlı.

Özetle, ne yapabilirim ? İlgili yönetmeliğin 14. maddesinin iptali için İd. Mah.'ne mi başvurayım ? Bu madde kanuna aykırı değil ama, hakimler bu yönetmeliğin "göreve başlama"ile ilgili gönderme yaptığı kanuni süre ifadesinin 657 sayılı DMK.nun 62. maddesi olduğunu anlayamıyorlar.

Bu konuda sonuna kadar mücadele etmeye hazırım. Çözüm yoluyla ilgili önerilerinizi bekliyorum. Teşekkürler !

Av.Fatih Karaca
11-05-2004, 10:08:04
Sayın Yılmaz,

Bu konuyu sanırım daha önce de sormuştunuz ve cevaplandırmıştık ama benim merak ettiğim bir husus var: Madem ki geçici görevinizin dördüncü yılında Ağrı İl'i İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı'na atandınız ve bu göreve geçici göreviniz bittikten sonra başlama talebinizi de MEB reddetti ise neden talebinizin reddedilmesi üzerine gelip İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı görevine başlamadınız? Fransa'da 5 yıl süre ile çalışmanız kanuni bir mecburiyet miydi? Yoksa yurdışı ücretinden mi vazgeçemediniz?

Peki, olayınıza bir de idarenin gözüyle bakalım. Bildiğiniz gibi kamu hizmetlerinin sürekliliği esas olup bu hizmetler geciktirilemez. Siz atanmış olduğunuz Ağrı İl'i İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı'na başlamadığınız takdirde, buradaki denetim hizmetlerinde bir aksama olmayacak mı? İdare ne yapsın? Kaldı ki denetim hizmtelerine münhasır olarak hazılanan Yönetmelikte özel hüküm konulmuş. Yönetmelik hükmü ne diyor: "Ataması yapılıp kanunî süre içinde göreve başlamayanların atamaları geçersiz sayılır. Bu durumda olanların sınav sonuçları hiç bir biçimde kazanılmış hak sayılmaz."

657 sayılı Kanun hükümleri bütün memurlar için konulmuş genel hükümler. İdare, kamu yararını ve hizmet gereklerini göz önünde bulundurarak belli görev ve unvanlar için istisnalar tabiki getirebilir. Kamu düzeni ve hizmet gerekleri, kişilerin menfaatinden önce gelir.

Mevzuatın ve mahkeme kararlarının sadece kişisel menfaatlere göre değerlendirilip, haksız olduğu neticesine varılmak suretiyle hakimlerin ve idarenin yerden yere vurulması çok büyük bir haksızlık diye düşünüyorum.

DeFacto