PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : SSK Emekli Maaşıav.oğuz
09-05-2004, 09:56:10
eşinin vefatı üzerine emekli sandığından maaş almakta olan dul bayanın babasının vefatı üzerine bağlanmış bulunan ssk emekli maaşının kesilmesi üzerine gerekçe olarak yeni yasa ileri sürülmektedir.Bunun için iş mahkemesindemi yoksa idari mahkemedemi dava açıl malıdır hangi yerdeki iş mahkemesi yetkilidir.(ikametgah ilindeki mi ankaradakimi ) cevap verenlere teşekkür ederim.

Av.Fatih Karaca
09-05-2004, 11:43:45
Kanaatımca emekli maaşı ödenmemesi, bir idarî işlem olup, dava idari yargı yerinde açılması gerekir. İdare bu işlemin dayanağı olarak kanun hükmünü gösteriyor ise, açılacak davada kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı da ileri sürülmelidir. Yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. Dava Ankara'da açılmalıdır.

DeFacto