PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Yedek subaylık & DGMantihayatta
30-04-2004, 16:37:26
dört yıllık fakülte mezunuyum.askerlik başvurumda yedek subay olamayacağım kararı alındı.sebeb olarak DGM'de yargılanmam gösterildi.oysa ceza almadım(hüküm ertelemesi).karar hukuki midir?şu anda memur olarak çalışmaktayım.değerli hukukçu arkadaşlar acil cavaplarınızı bekliyorum.

commodore1tr
30-04-2004, 17:25:22
Hukukçu arkadaşların nediyeceğini bilmiyorum ama...
ASAL genkur'ın DT ve ST talimatlarına göre alım yaptığından askerliğinizi yedeksubay olarak yapamazsınız.
Hukuki mi değil mi bilmiyorum ama askeri mahkemeler ne kadar çağımıza göre hukukiyse buda o kadar hukuki...


bilmiyorum dediğim konu hakkında 2 saat eh bence dersem günlerce konuşurum

oyak
30-04-2004, 17:37:33
Sayın antihayatta

ceza almadım(Hüküm ertelemesi) cümleniz çok anlaşır değil

YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERÎ MEMURLAR

KANUNU(1)

Madde 8 - (Değişik : 29/11/1983 - 2962/3 md.)

Yedek subay adayı olarak askere sevkden evvel veya yedek subay yetiştirilmekte iken aşağıdaki engel hali olduğu anlaşılanlar askerlik hizmetini durumlarına göre er veya erbaş olarak tamamlarlar.

a) 1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde subaylıktan çıkarmayı gerektiren bir suçtan mahkum olanlar,

2. Kamu hizmetlerinden müebbeten yasaklı olanlar,

3. Hileli müflis olduğu ilân edilenler,

b) Yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde;

l. Disiplinsizlik ve ahlâki durumları sebebiyle yedek subay çıkarılması uygun görülmeyenler,

2. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasî, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olduğu anlaşılanlar,

Okul disiplin kurullarının vereceği subay olamaz kararı üzerine er olurlar.

c) Yedek subay öğreniminde başarı gösteremeyenler, erbaş olur1ar.....der.

Saygılar!